Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Sinsen FUS barnehage

Sinsen FUS barnehage as

VI HAR LEDIG PLASS PÅ STORBARNS AVDELING. 

Sinsen FUS barnehage er en åtteavdelings barnehage fordelt på 2 hus, Hellinga og Skrenten. Hvert hus har 4 avdelinger, med to avdelinger for de yngste (0-2år) og to avdelinger for de litt eldre (2-5 år). Vi ligger inne på Aker Sykehus sitt område, i rolige og grønne omgivelser. Vi er stolte av våre romslige og grønne utelekeplasser med både akebakker, bærbusker og epletrær. Vi er visst en av de få barnehagene i Oslo med gressklipperutgifter på budsjettet! Det finnes flere gode turmuligheter i nærmiljøet med både eplehage, spennende lekeplasser, fotballbaner, samt kort vei til bibliotek og skog.

FUS sine verdier er: Glødende, skapende og tilstedeværende!

For oss betyr dette følgende i praksis: Personalet er engasjerte voksne som gir av seg selv. Humor og glede skal prege hverdagen. Vi skal inspirere barna til selv å bli skapende, kreative og nysgjerrige. Vi er tilstede i øyeblikket, vi tar barnas initiativ på alvor, og vi ser deres ulike behov og kvaliteter. Slik vil vi være med på å gi barna gode hverdager og barndomsminner, samt støtte i deres utvikling.

I arbeidet vårt vektlegges trygghet, omsorg, vennskap, lek og læring. Vi skal bygge gode og nære relasjoner. Vi er opptatt av å skape en lærerik og morsom hverdag for barna våre. Barna skal føle seg høyt verdsatt og oppleve masse mestring! Å undre oss sammen over små og store hendelser skaper hverdagsmagi.

For oss er kvalitet på alt vi gjør viktig!

Høsten 2020 startet alle FUS barnehagene med et kompetansehevingsprogram som heter Barnet først. Her skal vi gjennom et forskningsbassert program øke kvaliteten. Her er en liten film om Barnet først.

Vi har fokus på:

  • Lek - Vi vet at det er gjennom lek barn lærer og utvikler seg mest. Vi vet også at det er gjennom lek vennskap dannes og at deres sosiale og språklige kompetanse styrkes.   Grunnlaget for sosial kompetanse legges i barnehagealder. Lek mellom barn er ikke alltid harmoni, det oppstår konflikter og uenigheter. På sikt skal barna lære seg å finne gode løsninger på egenhånd. FUS har Egenledelse i lek og læring som satsningsområde. Du kan lese mer om dette på side 6 og 7 i årsplanen vår.
  • Vennskap - Dette er grunnlaget for barns trivsel og hverdagsglede i barnehagen. Å ha venner styrker barns selvfølelse og identitet. Vennskap styrker barnet sosiale kompetanse og empati for andre. FUS barnehagene har vennegaranti. Det betyr at vi skal gjøre alt vi kan for at barna skal få oppleve vennskap.
  • Kommunikasjon og språk - Språk er en viktig forutsetning for at barn skal fungere i lek og sosialt samspill, knytte vennskap og ha nære relasjoner til andre. Et godt utviklet muntlig språk er også en forutsetning for videre utvikling av skriftspråk og leseforståelse. Vi i Sinsen FUS har kommunikasjon og språk som satsningsområde.

                     

                

      

Søk barnehageplass

Avdelinger

Trollstua
Pedagogisk leder:
Milena Kocic
Tlf: 99216253
trollstua.sinsen@bhg.no
2-4 år.
Blåbærtua
Pedagogisk leder:
Tove H Mørk
Tlf: 99216254
blaabaerstua.sinsen@bhg.no
5- 6 år.
Moltemyra
Pedagogisk leder
Jenni Sira
Tlf: 99216255
moltemyra.sinsen@bhg.no
0-2 år.
Puttebo
Pedagogisk leder:
Karen Kvilhaug
Tlf: 99216256
puttebo.sinsen@bhg.no
0-2 år.
Villa Villekulla
Pedagogisk leder:
Ellen Høver
Tlf: 99216259
villavillekulla.sinsen@bhg.no
2-6 år.
Tusendørshuset
Pedagogisk leder:
Stine Stokkeli
Tlf: 99216260
tusendørshuset.sinsen@bhg.no
2-6 år.
Lønneberget
Pedagogisk leder:
Lene Stranbakke Hansen
Tlf: 99216261
lonneberget.sinsen@bhg.no
0-2 år.
Fagleder

Lise Magnussen
Tlf: 99216257
fag.sinsen@bhg.no