Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Sinsen FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Monica Myrengen
Daglig leder

Tlf: 47 51 85 89
E-post: dl.sinsen@bhg.no
Sinsen FUS barnehage as

Sinsen FUS barnehage er en åtteavdelings barnehage fordelt på 2 hus, Hellinga og Skrenten. Hvert hus har 4 avdelinger, med to avdelinger for de yngste (0-2år) og to avdelinger for de litt eldre (2-5 år). Vi ligger inne på Aker Sykehus sitt område, i rolige og grønne omgivelser. Vi er stolte av våre romslige og grønne utelekeplasser med både akebakker, bærbusker og epletrær. Vi er visst en av de få barnehagene i Oslo med gressklipperutgifter på budsjettet! Det finnes flere gode turmuligheter i nærmiljøet med både eplehage, spennende lekeplasser, fotballbaner, samt kort vei til bibliotek og skog.

 

FUS sine verdier er: Glødende, skapende og tilstedeværende!

For oss betyr dette følgende i praksis: Personalet er engasjerte voksne som gir av seg selv. Humor og glede skal prege hverdagen. Vi skal inspirere barna til selv å bli skapende, kreative og nysgjerrige. Vi er tilstede i øyeblikket, vi tar barnas initiativ på alvor, og vi ser deres ulike behov og kvaliteter. Slik vil vi være med på å gi barna gode hverdager og barndomsminner, samt støtte i deres utvikling.

I arbeidet vårt vektlegges trygghet, omsorg, vennskap, lek og læring. Vi skal bygge gode og nære relasjoner. Vi er opptatt av å skape en lærerik og morsom hverdag for barna våre. Barna skal føle seg høyt verdsatt og oppleve masse mestring! Å undre oss sammen over små og store hendelser skaper hverdagsmagi.

For oss er kvalitet på alt vi gjør viktig!

Vi har fokus på:

  • Lek  - Vi vet at det er gjennom lek barn lærer og utvikler seg mest. Vi vet også at det er gjennom lek vennskap dannes og at deres sosiale og språklige kompetanse styrkes.   Grunnlaget for sosial kompetanse legges i barnehagealder. Lek mellom barn er ikke alltid harmoni, det oppstår konflikter og uenigheter. På sikt skal barna lære seg å finne gode løsninger på egenhånd. FUS har Egenledelse i lek og læring som satsningsområde. Du kan lese mer om dette på side 6 og 7 i årsplanen vår.
  • Vennskap - Dette er grunnlaget for barns trivsel og hverdagsglede i barnehagen. Å ha venner styrker barns selvfølelse og identitet. Vennskap styrker barnet sosiale kompetanse og empati for andre. FUS barnehagene har vennegaranti. Det betyr at vi skal gjøre alt vi kan for at barna skal få oppleve vennskap.
  • Kommunikasjon og språk - Språk er en viktig forutsetning for at barn skal fungere i lek og sosialt samspill, knytte vennskap og ha nære relasjoner til andre. Et godt utviklet muntlig språk er også en forutsetning for videre utvikling av skriftspråk og leseforståelse. Vi i Sinsen FUS har kommunikasjon og språk som satsningsområde.

 

Tilknytning og tilvenning:

Barnets første møte med barnehagen skal være preget av trygg tilknytning og gode rutiner. Barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode. Barn må venne seg til en ny hverdag, nytt miljø, nye rutiner, bli kjent med mange fremmede mennesker og venne seg til å være atskilt fra foreldre / foresatte. Tilknytning er en livsnødvendig prosess som resulterer i et bånd mellom barnet og omsorgspersonen. For mange barn er møtet med barnehagen en av de første gangene omsorg og stell skal overlates til noen andre enn nær familie. Vi i Sinsen FUS har fokus på at denne overgangen skal være så god og sensitiv som mulig. Vi vektlegger derfor en foreldreaktiv tilvenning. Det innebærer at vi har satt av 5 tilvenningsdager for barn under tre år, hvor dere gradvis overlater barnet til oss. Dere får en fast kontaktperson som som har særlig ansvar for å sikre at barnet ditt blir ivaretatt og får god oppfølging. Kontaktpersonen har i oppgave å fungere som en trygg base for barnets utforsking, lek og læring. Dette er tydelig beskrevet i Trygghetssirkelen, som vi har som grunnlag i arbeidet vårt.

Ved oppstart får dere tilsendt et velkomstbrev som beskriver mer hvordan vi tenker oss tilvenningen.

 

Hovedtrekkene fra tilvenningsperioden i Sinsen FUS kan oppsummeres i følgende punkter:  

  • Besøksdag for nye barn på våren 
  • Foreldremøte for nye foreldre på høsten 
  • Tilvenning i små grupper, hjelpe barnet til å føle seg trygg i lek og samspill med andre barn og personal 
  • Fast kontaktperson i tilvenningsperioden. Kontaktpersonen har særlig ansvar for å sikre at barnet ditt blir ivaretatt og får god oppfølging 
  • Oppstartsamtale med pedagogisk leder i løpet av den første uken etter oppstart.

 

Superklubben:

For å sikre en god og myk overgang til skolen har Sinsen FUS et eget tilrettelagt tilbud minst en dag i uka for de eldste barna våre. Det synes vi er så supert, at vi rett og slett kaller oss Superklubben. De har en egen plan med mål og innhold. Vi øver oss på skoleforbedende oppgaver og læring på en lekpreget måte, vi går på egne turer og vi har det gøy sammen! Det skal gjøres litt ekstra stas på de eldste barna våre.

                     

                

      

Søk barnehageplass

Avdelinger

Trollstua
Pedagogisk leder:
Milena Kocic
Tlf: 99216253
trollstua.sinsen@bhg.no
2-4 år.
Blåbærtua
Pedagogisk leder:
Tove H Mørk
Tlf: 99216254
blaabaerstua.sinsen@bhg.no
5- 6 år.
Moltemyra
Pedagogisk leder
Jenni Sira
Tlf: 99216255
moltemyra.sinsen@bhg.no
0-2 år.
Puttebo
Pedagogisk leder:
Karen Kvilhaug
Tlf: 99216256
puttebo.sinsen@bhg.no
0-2 år.
Villa Villekulla
Pedagogisk leder:
Ellen Høver
Tlf: 99216259
villavillekulla.sinsen@bhg.no
2-6 år.
Tusendørshuset
Pedagogisk leder:
Katarina Vacic
Tlf: 99216260
tusendørshuset.sinsen@bhg.no
2-6 år.
Lønneberget
Pedagogisk leder:
Stine Stokkli
Tlf: 99216261
lonneberget.sinsen@bhg.no
0-2 år.
Regnbuebyen
Pedagogisk leder:
Anne Johanne F. Pedersen
Tlf: 99216262
regnbuebyen.sinsen@bhg.no
0-2 år.
Fagleder

Lise Magnussen
Tlf: 99216257
fag.sinsen@bhg.no