Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Barnet først

BARNET FØRST

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. «Barnet først» er FUS sitt slagord, i tillegg til kompetanseutvikling for alle ansatte i FUS barnehagene med mål om å øke barnehagens kvalitet.

Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har størst betydning for barnas opplevelse av kvalitet.

«Barnet først» bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. CLASS er et observasjonsverktøy hvor personalet observerer hverandre. Målet er at alle våre ansatte skal føle seg enda tryggere og mer kompetente i å støtte barna i deres utvikling.

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

Alle FUS-barnehagene startet høsten 2020 med denne kompetanseutviklingen, som skal foregå over mange år. Vi i Sinsen FUS er godt i gang med arbeidet.