Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Personalet

KRÅKEBOLLÅ(5-6år).

SUSANNE NIKOLAISEN
Pedagogisk leder

JEANETTE MÆLAND
Barne og ungdomsarbeider

MARITA LILLESKOG
Assistent

JONE LILLESUND
Assistent

SJØHESTEN(3-4år)

NINA MARGRETHE VAAGE HOLGERSEN
Pedagogisk leder

ELLEN ANITA YRKE
Barnehagelærer

EIRIN KVAMSØY
Spesialpedagog

MUSLINGANE(0-3år)

MONA SJO VIKEN
Pedagogisk leder
& Stedfortreder

ERIK HVIDSTEN
Barnehagelærer

SUSANNE ERIKSEN
Barnehagelærer & vikar

ELISABETH GRINDE
Barne og ungdomsarbeider