Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Utviklingsstøttende Barnehage

 

Tysvær kommune startet våren 2018 et nytt satsingsområde i barnehagen; den utviklingstøttende barnehagen med fokus på barns lek og læringsmiljø. Barnehagen skal være et sted for trivsel, lek, læring og utvikling for alle barn. Hvordan personalet møter barna, og hvordan de legger til rette for ett trygt, forutsigbart miljø der barna får mulighet til utforsking. Lek og læring er svært viktig

 

Kvalitet

Kvalitet i barnehagen omfatter helheten rundt barnet. En kan dele kvalitet i innhold, prosess, struktur og resultat.

Relasjonskvaliteten er den viktigste faktoren for barnas utvikling. Relasjonsfaktoren omfatter relasjon, omsorg, aktivitet og erfaring og deltagelse. Kvaliteten på samspillet mellom barn og ansatte i barnehagen er viktig for å fremme barns omsorgs og læringsmiljø

Målet på prosjektet er at vi skal skape kvalitet i vår barnehage gjennom å være en utviklingstøttende barnehage. Hva er kvalitet i relasjonene, hva er det som sikrer kvaliteten i relasjonene og hvordan kan vi øke kvaliteten i relasjonene. Prosjektet «utviklingstøttende barnehage» skal også gi de ansatte kunnskap og handlingskompetanse i forhold til hvordan deres samspill med barna kan bli best mulig for læring og utvikling

I forbindelse med prosjektet er det utviklet et e-læringsprogram som skal hjelpe de ansatte i barnehagen å arbeide og implementere prosjektet i barnehagehverdagen

CLASS (classroom assessment scoring system) er et verktøy som vi bruke i dette arbeidet.
Dette er et måleverktøy som skal måle prosesskvaliteten i samspillet mellom barna og de ansatte på avdelingen/gruppene og samspillet mellom barn-barn. Verktøyet skal ha fokus på emosjonell og atferdsmessig støtte, og støtte til læring og kognitiv utvikling gjennom et sett observasjonsstikkord.

Vi har arbeidet med kompetansehevning gjennom nettverksarbeid og arbeid i vår barnehage.
Vi har arbeidet med CLASS kriteriene for emosjonell- og atferdsmessig støtte og støtte til lek og utvikling, sett i sammenheng med rammeplanen. Vi setter opp kriterier for hvordan vi skal møte barna i de ulike situasjonene i barnehagen gjennom kvalitetshåndboka

SLIK GJØR VI:

  • CLASS. Verktøy for å måle kvalieteten på samspillet mellom barn-barn og barn-voksen
  • Arbeider med kjernekomponentene i dimensjonenen Emosjonell støtte, Organisering av avdelingen og Støtte til læring og kognitiv utvikling
  • Arbeider med CLASS håndboka på avdelingsmøtene
  • Arbeider med CLASS håndboka på personalmøter og planleggingsdager

MÅLET MED E-LÆRINGSPROGRAMMET:

  • Kompetanseheving for ansatte
  • Bedre kvalitet på tilbudet som gis til barna
  • Et system for systematisk kvalitetsarbeid
  • Trygghet for barna
  • Samhold i personalgruppenUtvikling av kunnskap som kan komme oss og andre barnehager til gode