Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07:00 - 17.00

 Daglig leder

Gro Kristine Lunde
46 91 66 85

Tilvenning i Skytterbanen FUS barnehage

Tilvenning i Skytterbanen FUS barnehage

Når et barn begynner i barnehage kan det være første gangen foreldrene overlater ansvaret og omsorgen for barnet til noen andre enn familien. Dette er en stor overgang for både foreldrene og barnet, og det er viktig at foreldrene føler seg trygge på at de har tatt det riktige valget, og det som er til det beste for barnet.

Vi i Skytterbanen FUS følger FUS standarden for tilvenning. Den er basert på nyere forskning om trygg tilknytning. Vi har også fokus på Trygghetssirkelen, som handler om å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen.

Du er sammen med barnet ditt de første dagene, og når han/hun er klar for det, kan du trekke deg litt tilbake. Det er viktig at du gir barnet ditt beskjed om at du går, men at du kommer tilbake igjen. Etterhvert kan tiden borte fra barnet ditt trappes opp. I de første ukene anbefales det at barnet får kortere dager (eks. 5 – 6 timer), før dere går over til hele dager.

Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaring, samt hvordan de blir møtt av personalet i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden mye voksenkontakt, og vil få tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen har et spesielt ansvar for barnet og kontakten med foreldrene, den første tiden. Å ha med noen kjente ting til barnehagen gjør ofte oppstarten bedre for barnet. Derfor kan det være godt for barnet om dere tar med bilder av familien og det som er trygt for barnet f.eks. kosefille eller kosedyr.

For barn under 3 år er det viktig å sette av hele fem dager til oppstarten.

For barn over tre år har vi tilvenning fra 2-3 dager etter barnets behov og avtale med foreldrene. Vi ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund i barnehagen for å bli kjent med de andre barna, rutiner og personalet.

 

Slik gjør vi det i Skytterbanen FUS barnehage:

  • Foreldremøte for nye foreldre i mai/juni
  • Vi tilbyr 2 besøksdager for nye barn i mai/juni
  • Ved oppstart er foreldrene til stedet sammen med barnet i fem dager
  • Foreldre deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har hovedansvar for barnet i lek, stell og måltid
  • Kontaktpersonen er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis
  • Oppstartsamtale med pedagog/kontaktperson
  • Oppstart i mindre grupper