Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Oppstart i Solåsen for første gang

Solåsen FUS prioriterer tilvenning høyt og setter av god tid til dette. Det er viktig for oss at barnet får en god start og raskest mulig blir trygg i sine nye omgivelser. Når barnet ditt skal starte i barnehagen for første gang er man nok litt bekymret for hvordan det vil bli. Det er en ny opplevelse for mange foreldre og barn, og mange nye inntrykk treffer en i starten.

Tilvenningstiden oppleves forskjellig fra barn til barn. Noen går rett inn i hverdagen med en gang mens andre trenger litt mer tid, og det er greit. Det er viktig med god kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. I Solåsen FUS har vi lav terskel for å ringe foreldre uavhengig av hvordan dagen er.

     

For et lite barn er det mange nye inntrykk som de tar innover seg. Det er nytt lokale, nye barn og voksne de skal bli kjent med.

Vi starter allerede før tilvenningsperioden med å invitere foreldre til alle nye barn til et informasjonsmøte i barnehagen. Når et barn begynner i barnehagen kan det være aller første gang foreldre overlater deler av omsorgen og ansvaret til andre. Det er viktig at foreldre/foresatte kjenner seg trygge på at avgjørelsen de har tatt er riktig og til det beste for barnet. Om barnet og familien trives vil i stor grad være avhengig av om de er trygge på barnehagen. For at barnet skal få en så myk oppstart som mulig ønsker vi at foreldrene setter av god tid til barnet i tilvenningsperioden. Før barnet starter i barnehagen har de foresatte på forhånd fått et velkomstbrev med informasjon om hvilken base og gruppe barnet skal gå på og tidspunkt for oppmøte første dag. I løpet av de første dagene setter pedagogisk leder av tid til en oppstartssamtale med barnets foresatte.