Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Forskning viser til at tilvenningsperioden ikke bare er tøff periode for foreldre som skal levere fra seg det kjæreste de har, men det er også en tøff periode for barna. Barn i alderen 1-2 år har et meget forhøyet stressnivå i kroppen som heter kortisol. Kortisol er et stresshormon som alle mennesker har og som skilles ut i utrygge og nye situasjoner. De yngste barna kan kjenne på dette forhøyede stressnivået spesielt de to første ukene etter at foreldrene forlater barna i barnehagen, men for noen kan det vedvare i rundt 5 måneder. Med denne viten syns vi i Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage at tilvenningen er den viktigste perioden for å etablere gode og trygge relasjoner til barna deres. For at vi skal klare det er det viktig at foreldrene er tilstede til barnet føler seg trygt. Barna har best utgangspunkt for å tilknytte seg til personalet når foreldrene er tilstede. Vi ønsker gjerne å være fleksible med hensyn til hvor mange dager foreldrene oppholder seg i barnehagen sammen med barna, men vi har et minimumskrav om tre dagers tilvenning. Noen barn trenger at foreldrene er tilstede flere dager enn dette.

 

Barna blir påvirket av mange nye inntrykk gjennom hele dagen, og derfor er det gunstig med kortere dager de første to ukene om mulig. Noen få timer er ofte nok for de minste i tilvenningsperioden. Det er en stor omveltning fra å være hjemme med kun de viktigste personene i et barns liv til å komme i barnehagen med flere voksne og mange andre barn.

 

Foreldresamarbeid er også svært viktig for oss i barnehagen. Vi tilbyr alle nye foreldre en oppstartssamtale for å prate om hvordan foreldrene og barnet har opplevd tilvenningsprosessen om det er ønskelig.

 

Oversikt over de tre obligatoriske tilvenningsdagene:

  • Dag 1: barnet kommer sammen med foreldrene og er i barnehagen i en time med foreldrene i samme rom.
  • Dag 2: barnet kommer sammen med foreldrene. Denne dagen er barnet tre timer i barnehagen. I løpet av denne tiden trekker foreldrene seg bort fra barnet og setter seg i et annet rom. På denne måten får barnet prøve å være i barnehagen uten foreldrene tilstede, men foreldrene er samtidig nært barnet dersom barnet skulle trenge det. Det er individuelt fra barn til barn hvor lenge foreldrene er borte.
  • Dag 3: dette er første dagen barnet er alene. Foreldrene leverer barnet om morgenen og lar barnet være i barnehagen i omtrent fem timer.

Før nye barn begynner i barnehagen er de hjertelig velkomne på besøk. De kan komme så ofte de ønsker, så lenge de avtaler med avdelingen til barnet på forhånd. Barn som er kjent med personalet, de andre barna og avdelingen før de begynner får ofte en god tilvenningsperiode.