Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Avdelinger

Stjerna

0-2 år

            

Stjerna er en av to småbarnsavdelinger i Tindfoten FUS, og består av 11 barn mellom 0 - 2år. Voksengruppa består av en pedagogisk leder og tre pedagogiske medarbeidere. På Stjerna er hovedfokuset at barna skal føle at deres behov og følelser blir ivaretatt hele tiden.

For de voksne er det å være tilstedeværende der barna er veldig viktig, på denne måten klarer de godt å se barnas synspunkter og kunne la barna medvirke i alle situasjoner som oppstår på avdelingen.

Det å etablere gode relasjoner mellom barna og de voksene på avdelingen ser vi at gir trygge barn av å være sensitive voksne. Ett tett foreldresamarbeid er også noe vi prioriterer høyt, og på Stjerna ser vi viktigheten med å tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barna blir kjent og trygge på nye omgivelser under tilvenninger den første tiden i barnehagen.

♥️

Regnbuen

0-2 år

   

Regnbuen er en livlig småbarnsavdeling med 13 barn. Det er er en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to pedagogiske medarbeidere som alle har lang erfaring med å arbeide med småbarn.

For oss på Regnbuen er det viktig å vise og følge trygghet for alle gjennom hele dagen. Vi har derfor et stort fokus på det at alle skal høre til et godt fellesskap og bidra på sin egen måte til dette.  Vi er er ute på tur, bruker gymsalen vår eller hjelper til med det hverdagslige på avdelingen. Vi viser mye omsorg, trivsel, humor og glede gjennom dagen og i alle situasjoner, og på denne måten får etablert nye lekekamerater i gruppen. Og for oss på Regnbuen er det viktig at de voksne er med sammen med barna, på barnas premisser i å utforske hverdagen og nye miljøer.  

♥️

  Sola

  2-3 år

       

  12 barn, en pedagogisk leder, og to pedagogiske medarbeidere. 

  ♥️

  Nordlys

  3-5 år

       

  Nordlys består av 14 barn i alderen 3 – 5 år, og her der det pedagogiske personalet to pedagogiske ledere og en pedagogisk medarbeider. Nordlys er opptatt av å være eventyrlysten sammen med barna, og på denne måten, utforske naturen og omgivelsene rundt seg.

  På nordlys er de gode på å inkludere barna og deres medvirkning i planer og gjennomføring av dagen på avdelingen. På denne måten spiller de på lag med barna, og dette er en god påvirkning på det psykososiale miljøet på avdelingen.

   

  Nordlys er gode på felles samlinger der barna er aktive i gjennomføringen, og dette stimulerer nysgjerrigheten til barna og de voksne resten av dagen. Faste turdager, og er generelt mye ute i nærområdet – også i mindre grupper.

  Nordlys er en trygg og god avdeling som verdsetter barnas egne meninger og er opptatt av medbestemmelse og demokrati, og som er opptatt av viktigheten av at barnas egne synspunkter, tanker og meninger skal være hovedfaktoren for planleggingen av didaktiske planer, pedagogiske samlinger og aktiviteter og ikke minst leken.

  ♥️

  Måne friluftsavdeling

  4-5år

  12 barn, en pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere

  ♥️

  Lynet

  Førskoleavdeling

       

  Lynet er en ren førskoleavdeling med 15 barn. Det pedagogiske personalet er en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to pedagogiske medarbeidere.

  Lynet har tilholdssted ute i grilllhytta på nedsida av barnehagen, har her de også tilgang til kjelleren for stort lekeområde.

  Gjennom året skal Lynet bli bedre kjent med seg selv, og hvem de er som individ og enkeltperson, avdelingen har mye fokus på selvstendighet og selvhevdelse gjennom dagen. De øver på påkledning og det å være selvstendig i lek og aktivisering. Det å forbedere barna på overgangen til skolen, med å gjøre de trygge i seg selv men også bli kjent med skoleaktiviteter ser avdelingen som viktig gjennom dagen.  Barna er med på å telle, lete etter figurer eller former eller lære noen engelske ord samtidig som de øver på å trekke over sko og votter. 

  Det er en god kombinasjon av veiledet lek fra en voksen og den fri leken på avdelingen eller ute, og de voksne ser og anerkjenner hvert barns følelser og behov i de ulike situasjonene som oppstår. 

  ♥️