Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Inkludering og tilhørighet

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. I Tjøttaparken har vi fokus på flerkulturelt arbeid med tanke på språk og lek. Vi jobber
for at alle skal ha like muligheter til lek på tvers av kulturer, levesett og religion. Å gi
felles opplevelser i barnehagen er med på å skape felles preferanser for lek. Det kan
være å besøke en bestemt plass i nærmiljøet, se en filmsnutt i forhold til temaet vi
jobber med, skape rom for fellesaktiviteter med opplevelser som deles og også følge
barnas «spor» i forhold til hva de er interesserte i og har kunnskap om. Vi har også
ett nært samarbeid med rådgiver for flerkulturelt arbeid i kommunen.


Tjøttaparken er så heldige å få være med på et internasjonalt forskningsprosjekt i
regi av Universitetet i Stavanger. Vi går nå inn i andre år av dette prosjektet. Det er
tre barnehager i Norge som deltar, samt barnehager fra Nederland, Island, Finland og
Sverige. Forskningsprosjektet omhandler inkludering og tilhørighet i barnehagen. De
har valgt ut 4 og 5 åringene hos oss, og personalet på disse avdelingene. De ønsker å
undersøke ”hvordan kommer spørsmål om tilhørighet fram i dagliglivet til barn, foresatte og ansatte i barnehagen”. De vil forsøke å identifisere praksiser der opplevelser
knyttet til identifikasjon og samhørighet med andre er i fokus.

Vi ser at studiet gir oss kunnskap om hvordan barn har i det i barnehagen med kamerater og voksne. Vi ansatte føler oss veldig heldige som er med på dette prosjektet. Vi ser at gjennom diskusjoner, refleksjoner, faglig påfyll fra forskere - lærer vi mye og utvikler oss faglig hele tiden. Faglig utvikling står høyt hos oss!