Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Personalet

De ansatte i barnehagen er barnehagens viktigste ressurs. I Tjøttaparken FUS barnehage har personalet til sammen bred og variert kompetanse som kommer synlig frem i hverdagen. Vi er opptatt av utvikling og fag. Personalet har jobbet lenge sammen og trives sammen! 
Ved sykdom har barnehagen faste vikarer. 

 

Tine Moe Eide         Elisabeth Bærheim

Daglig leder            Nestleder/Pedagogisk leder

 

June                         Eirin 

Pedagogisk leder      Pedagogisk leder

 

Karen                      Kristine 

Pedagogisk leder     Pedagogisk leder

Marie                       Kristin 

Pedaogisk leder       Konstituert pedagogisk leder
                             går 3 året på bhglærer.

 

Renate                       Siv Åshild 

Pedagogisk leder        Pedagogsik leder
i permisjon      

 

Susse                         Inga Rut 

Pedaogisk leder         Pedagogisk leder

Merete 

Pedagogisk leder 

Alle pedagoene i barnehagen har i 2018/19 tatt praktiker utdanning i MarteMeo, gjennom Sterk Marte Meo. At alle har potensiale i seg til å utvikle kommunikasjon og samspill med andre er selve kjernen i Marte Meo-metoden,  som er en interaksjonsanalyse- og veiledningsmetode. Metoden bli brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom voksne og barn. Målet er å gi hjelp til styrking av relasjon og positiv ledelse. 

 

Agniezka                     Ana 

Pedagogisk                 Pedagogisk
medarbeider/              medarbeider
kjøkken

 

Anne Marie                  Bente 

Pedagogisk                 Fagarbeider
medarbeider

 

Flavia                           Gabriela 

Pedagogisk                   Pedagogisk 
medarbeider                 medarbeider

 

Henriette                      Hildegunn 

Barne og                     Fagarbeider
ungdomsarbeider 

 

Mona                             Solvor 

Barne og                       Barne og 
ungdomsarbeider           ungdomsarbeider
i permisjon

       

 

Synnøve                        Anita 

Barne og                      Barne og 
ungdomsarbeider          ungdomsarbeider

Tone                              Kristoffer

Barne og                       Pedagogisk 
ungdomsarbeider           medarbeider

 

Kristin                            Monika 

Pedagogisk                   Pedagogisk
medarbeider                 medarbeider

 

Silje                             Siv Jorunn 

Barne og                       Barne og 
ungdomsarbeider           ungdomsarbeider

 

Faste vikar i barnehagen

 

Christine