Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Prosjektbasert

I Tjøttaparken FUS barnehage jobber vi prosjektbasert. Vi har delt barnehageåret inn i temaperioder som er like for hele barnehagen, men som hver avdeling lager til sitt eget prosjekt. Vi observerer barna og er aktivt deltakende i barnas lek, og tar utgangspunkt i det som interesser og fenger barna. Det som fanges opp gjennom observasjon, bruker vi til å bygge prosjekter sammen med barna. Det er barna som viderefører prosjektet med ideer uttrykt gjennom lek, samtale og kroppsspråk. 

Barnas interesser og det barna er opptatt av i leken, bruker vi også som grunnlag for utforming av rommene i barnehagen. Rommene skal tilføre noe i leken til barna, og vi har rom som stadig er i endring i takt med dem. 

Nedenfor er noen eksempler fra prosjekter vi har hatt: