Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Sosial kompetanse

Barnehagen skal aktivt legge til rette for at barnas selvfølelse støttes, samtidig som
de skal få hjelp til å mestre balansen mellom og ivareta egne behov og ta hensyn til
andres behov. Vi skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke
med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. Gjennom å være trygge,
varme og grensesettende voksne, skaper vi forutsigbarhet og trygghet. Rosende og
støttende relasjoner med voksne er et grunnlag for å utvikle sin egen sosial kompetanse.

Satsningsområdene «Egenledelse i lek og læring» er et viktig verktøy i arbeidet
med sosial kompetanse. Gjennom anerkjennelse og tilstedeværelse, skaper vi voksne
gode relasjoner og er i tillegg gode rollemodeller for barna. Dette skaper gode forutsetninger for gode og solide relasjoner. Barna knytter vennskapsbånd i leken med
hverandre, finner løsninger i konfliktsituasjoner og kjenner på å få være en venn, få
en venn og beholde en venn.

PARTNERSKAP MOT MOBBING
Tjøttaparken ligger i Tu krinsen. Barnehagene, skolen, lag og foreninger i krisen samarbeider om et prosjekt kalt ”partnerskap mot mobbing”. Gjennom å knytte bånd på
tvers og ha felles treffpunkt, vil en skape en forebygging mot mobbing i krinsen.

Det blir arrangert ulike treff, felles foreldremøter, aktivitetsdag m.m.
Siri Abrahamsen er nå blitt tilknyttet prosjektet for 3 år. Hun er en av Norges beste foredragsholdere innen tematikken - mellommenneskelige relasjoner og hvordan vi skaper en god kultur for tilhørighet og gode resultater.

Siri har skapt konseptet ”Gleding” for sosial- og emosjonell kompetanse barn, familier og skoler. Gjennom arbeid med «Gleding» i barnehagen bidrar vi til at vi gjør hverandre gode -
hver dag, slik at vi har det bedre og kan gi mer til dem rundt oss. «Gleding» bygger
empatiske mennesker som gjør en forskjell for seg selv og andre. Dette er viktig
egenskaper å lære barna. Det motsatte av mobbing – der er «gleding»!