Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Språk

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for språkutvikling. Samhandling
gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av måten det vesle barnet
nærmer seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og påpeker uttrykket til barnet
og samtidig setter ord på inntrykk og opplevelser, er avgjørende for hvordan talespråket utvikler seg videre. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblem. Disse barna må
få tidlig og god hjelp. Mange barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk
som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet til
å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barna bruker morsmålet sitt og samtidig
arbeide aktivt med og fremme den norskspråklige kompetansen til barna.

I Tjøttaparken jobber vi for at barna skal få ulike erfaringer med litteratur og språkaktiviteter. For å sikre kontinuitet og variasjon i det barna får presentert av litteratur, har hver aldersgruppe hver sitt hovedfokus litterært. På småbarnsavdelingene jobber en med sangleker og konkreter. Her velger en ut sanger, eventyr o.l. med konkreter tilpasset barnas interesser og utviklingsnivå. På 3 års gruppa har en "Være sammen" som fokus. "Være sammen" er et sosial kompetanse opplegg, med ulike bøker om regnbueløva og regnbueloven. 4 års gruppa får besøk av en drage som heter "Bertha". "Bertha" leser en fortelling og har eksperiment sammen med barna. På førskolegruppa, 5 åringene, blir en kjent med trollet "Tambar". En spennende kar som barna kan kjenne seg igjen i.

I tillegg til disse blir barna selvfølgelig også introdusert for mye annen spennende litteratur gjennom året. Bøker er alltid tilgjengelig i barnas høyde, og blir skiftet ut med jevne mellomrom. 

Hver avdeling har fokus på språk gjennom planlegging av hvert prosjekt, gjennom fokusord for måned, samlinger en skal ha med barna, språkgrupper og mye mer.