Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Ansatt i Tomter FUS

Bilder kommer.

Granskogen: 

Kristine Lange Ruud: Pedagogisk leder og baseleder. 

Annie K. Dahl Tomter: Barnehagelærer

Emilie Bugaard Hvattum: Konstituert barnehagelærer

Mette Ruud: Barn og ungdomsarbeider.

Svetlana Niilo: Barn og ungdomsarbeider.

Memona Butt: Barneveileder.

Kristian Nybråten: Barneveileder.

Furuskogen:

Nina Bredde Fosse: Pedagogisk leder og baseleder.

Mathilda Normark: Barnehagelærer.

Hanne Kjeksrud: Konstituert barnehagelærer.

Josefine Andersen: Barn og ungdomsarbedier. 

Anita Middelhusi: Barneveileder.

Sander Bjerknes: Barneveileder.

Lene Larsen: Barneveilder