Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Anette Andersen
41 23 11 25

Natur og friluftsliv


Satsingsområde for barnehageåret 2020/2021 er natur og friluftsliv.Vi tenker det er viktig å gi barn gode erfaringer og opplevelser i naturen. Forskning viser at barn som blir tatt med ut i naturen fortsetter med friluftsliv også i voksen alder. På den måten blir friluftsliv en kilde til høyere livskvalitet og bedre helse gjennom hele livet. Forskning viser også at lek, ferdsel og opphold i natur har meget stor verdi for barn og unges utvikling. Disse effektene er blant annet opplevelse av tilhørighet og personlig identitet, bedre konsentrasjonsevne og positive effekter på sosial samhandling og utvikling av følelser og fantasi. Naturen stimulerer til fysisk aktivitet og lek, noe som bidrar positivt til utvikling av motoriske ferdigheter. Barnehagen vår ligger fint til på Bogafjell med mange flotte turområder i nærheten. Vi er også så heldige å ha skog inne på uteområdet vårt, og nå ønsker vi å videreutvikle og fordype oss i natur og friluftsliv. Vi ønsker å bruke naturen som arena for opplevelser, læring, lek og glede hver dag.

Vi arbeider prosjektbasert, og i tråd med vårt satsingsområde natur og friluftsliv, er tema for årets prosjekter bærekraft. Vi ønsker å lære barna å bli glad i naturen, ta vare på den og se på den som en ressurs for lek og moro. Et mål hos oss er at barna skal få en start på å forstå hva bærekraftig utvikling er, inn i dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vi skal lære barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold, og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Vi tenker derfor at vi har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.