Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Circle of security

I arbeidet med å skape gode relasjoner og trygghet til hvert enkelt barn bruker vi trygghetssirkelen som utgangspunkt (Circle of security). Trygghetssirkelen synliggjør to grunnleggende behov hos barnet. Behov for tilknytning og behov for utforskning. For å ivareta disse behovene må vi voksne være både en sikker havn, som tar imot barnet når det har behov for trøst, kontakt og omsorg, og en trygg base som støtter barnet i utforsking av omverdenen. Barnet har derfor behov for å være både avhengig og for å være selvstendig, og vi voksne må se hvor i denne sirkelen barnet befinner seg og møte det, støtte og utfordre derfra.

Personalet må være tilstede og tilgjengelige. Derfor skal vi ALLTID være større, sterkere, klokere og god. Når det er mulig skal vi følge barnets behov og når det trengs skal vi ta ledelsen.