Søk barnehageplass

Hva må du vite når du skal søke barnehageplass?

Dagen har kommet da du skal søke barnehageplass til barnet ditt. En stor og spennende overgang for barnet, og vi vet at å søke kan virke komplisert og uoversiktelig. Derfor vil vi gjerne hjelpe deg så godt vi kan med tips og råd.
Du søker barnehageplass i den kommunen du bor i, og søknadsprosessen kan variere ganske mye fra sted til sted. Søknaden leveres og behandles alltid av din kommune, og oversikten over alle barnehagene finner du på din kommunes hjemmesider. Her finner du oversikt over alle FUS-barnehagene.


Viktige tips:

  • Finn ut hvilke barnehager som kan være aktuelle for ditt barn, og få erfaringer fra andre foreldre.
  • Sjekk søknadsfristen for hovedopptaket i din kommune og søk i tide!


Hvordan velger du barnehage?

Hvilken barnehager ligger i ditt område, og hvor fornøyde er barna og foreldrene deres med akkurat denne barnehagen? Kjenner du noen som har hatt barna sine der? På barnehagefakta.no kan du lese om hver enkelt barnehage og finne ut hva andre foreldre med barn i barnehagen har svart i Foreldreundersøkelsen.

Når har barnet ditt rett på plass?

  • Barn som fyller ett år fra januar til august har rett til plass fra august.
  • Barn som fyller år i september til november har rett til plass den måneden de fyller ett år.
  • Fyller barnet ditt ett år i desember har det rett til plass fra august året etter.

Når vil du starte?

Når vil du at barnet ditt skal begynne i barnehagen? Tenker du å være hjemme med barnet en stund eller vi du starte rett etter at permisjonen er over?


Ønsker du å være hjemme lenger, ha barnet hos famile eller dagpappa/mamma eller av andre grunner vil vente, mister du retten til plass det året, og må vente til neste opptaksperiode. Er barnet ditt eldre og ikke har barnehageplass har du uansett rett til plass i august.

Når bør du søke?

Søknadsfristen kan variere fra kommune til kommune, men de fleste har frist (hovedopptak) 1. mars. Har barnet ditt rett på plass i oktober eller november kan enkelte kommuner ha egne frister for dette. Sjekk med din kommune for å være sikker.

Hvor søker du?

I feltet “finn din FUS-barnehage” kan du skrive inn sted, postnummer eller bare klikke på “finn”, så får du oversikten over hvilke FUS-barnehager som finnes i nærheten. Du får opp et kart og linker til barnehagenes hjemmesider, hvor du kan lese mer om hver enkelt barnehage. Trykker du “søknad” fra denne siden eller fra en av barnehagenes hjemmesider, kommer du inn på kommunens sider. Her ligger også alle andre barnehager i ditt distrikt tilgjengelig, både private og kommunale, og det er på din kommunes hjemmeside du finner søknadskjema og søker barnehageplass.

Når kan du forvente et svar?

Behandlingstiden varierer fra kommune til kommune, men husk å svare innen fristen når du får tilbud om plass! Ellers så kan du miste både rett til plass og plassen på søkerlista.

Når kan barnet ditt begynne?

Etter at tilbudet om plass i en FUS-barnehage er godkjent, får man tildelt en startdato. Denne datoen kan også avtales med barnehagen. Får du tilbud om plass i kommunal barnehage får du også en tilbudt en startdato. Denne må takkes ja til innen svarfristen og benyttes innen en måned fra tilbudt startdato.

Kan du søke når som helst?

Hovedopptaket for barnehageplass er en gang i året i de fleste kommuner. Du kan likevel søke på ledige barnehageplasser hele året, eller stå på venteliste i den barnehagen du ønsker.

Slik søker du

  1. Finn din FUS-barnehage
  2. Der finner du en knapp som går direkte til kommunens søkeside
  3. Følg retningslinjene på kommunens sider