Hopp til innhold

Asparmarka FUS barnehage

Asparmarka FUS barnehage as

Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Asparmarka FUS barnehage åpnet dørene i november 2007. Barnehagen har fire avdelinger, Blåklokke og Hestehov som er avdelinger for 0-3 åringene, Skogstjerne og Røsslyng, der 3-6 åringene går.

Barnehagen har en fantastisk beliggenhet på Frakkagjerd, rett ved Aksdalsvannet og Førresfjorden. Vi har umiddelbar nærhet til turløypa rundt Aksdalsvannet, Frakkagjerds lysløyper, jungellekeplassen på Nappatjørn, idrettsanlegg og bondegård.

Vår hovedmålsetting er at barna skal få oppleve glede, vennskap, lek og læring. De skal bli trygge på seg selv og sine omgivelser, utvikle et godt selvbilde og få styrket selvtilliten. De skal lære sosiale ferdigheter og utvikle god sosial kompetanse.

Prosjektarbeid er vårt hovedsatsingsområde, gjennom ulike prosjekter der barna har medvirkning i valg av aktiviteter og metoder.

Leken har en sentral plass både som metode for læring og som barnas aller viktigste gjøremål gjennom dagen. Lek er så mye mer enn bare lek! Gjennom leken skal barna både få lære og kose seg, og vi legger til rette for allsidig og spennende lek! FUS kjedens satsing på «Egenledelse i lek og læring» gir oss faglig og forskningsbasert kunnskap om hvorfor leken er viktig for barna.

«Være sammen» er barnehagens bærebjelke i arbeidet med sosial kompetanse. Vi er en såkalt «Løvebarnehage! Det vil si at vi jobber etter prinsippene i «Være sammen» der den autoritative (varm og grensesettende) voksenrollen spiller hovedrollen for de voksnes profesjonelle holdning i arbeid med barn. Regnbueløven er den gode løven som viser vei, og som gjør gode ting for andre.

Siden 2015 har vi jobbet med spesielt fokus på de yngste barna, og har innført foreldrebasert tilvenning, trygg tilknytning (COS sirkelen), sensitive voksne og trøst. Barn og foreldre skal bli møtt med kunnskap og forståelse for det enkelte barnets behov i møte med barnehagen.

Vi er glad i naturen, og går mye tur i det flotte nærområdet vårt, hver dag er en gruppe på tur. Nede ved Aksdalsvannet har vi vår egen Lavvoplass. Den er flittig i bruk!

SMARTMAT er et felles FUS konsept. Et sunt og godt kosthold er veldig viktig for barnas utvikling og vekst. Barna får tilbud om tre måltider hver dag. Hver gruppe har en dag i uken med varmmat, og vi varierer måltidene med ulike typer pålegg og grovt brød, frokostblanding og havregrøt. Vi bruker vann som tørstedrikk. Fra våren 2019 har vi egen kjøkkenassistent i 50 % stilling.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Hestehov
Avdelingsleder:
Anita Nes
Tlf: 93478208
Blåklokke
Avdelingsleder:
Mari Wolfenstein
Tlf: 93478186
Skogstjerne
Avdelingsleder:
Violetta Kwarta
Tlf: 94140595
Røsslyng
Avdelingsleder:
Marianne Erland
Tlf: 93478178
Superklubben
Avdelingsleder:
Ørjan Thuen Elliot
Tlf: 93478179