Barnet først

Det aller kjæreste du har. Vi tar det som en stor tillitserklæring hvis du vurderer en FUS barnehage. Hvis du allerede har tatt valget; Velkommen til oss!
Hva kan vi gjøre for at tiden i barnehagen blir best mulig for barnet ditt? Her er noen av våre tanker og ambisjoner.

Hva er barnet først?

Barnet først er en samling av våre erfaringer, metoder og verktøy. Kall det gjerne vårt konsept eller plattform. Som skal sikre at barnet ditt føler seg trygg, føler mestring og lærer seg selv og andre å kjenne. Å oppleve vennskap skaper trivsel og selvtillit og motarbeider erting og mobbing. Metoden hjelper oss å gi barnet ditt den best mulige utviklingen og legger grunnlaget for lærelyst og livsmestring. Lek og moro, fart og opplevelser er selve kjernen. Tiden i barnehagen skal være magisk, et minne for livet.

Barnet først skal sikre at vi ser barnet ditt, at vi bidrar til å utvikle ditt barns nysgjerrighet og fantasiverden. Våre medarbeidere skal vokse de også, og være genuint opptatt av ditt barn.

I FUS barnehagene har vi de høyeste ambisjonene på faglig kvalitet og kompetanse, og da trenger vi å kunne rekruttere og videreutvikle de beste medarbeiderne. Derfor satser vi på forskning og utdanning. Vi skal fortsatt være FUS.

Barnet først består av tre hoveddeler:

  1. Lek og læring

    Gjennom lek lærer vi barnet ditt å forstå, utvikle og håndtere sine egne handlinger og impulser. Ulike former for lek stimulerer ulike deler av hjernen. Vi bruker rolleleker som hjelpemiddel for å utvikle språket, føle felleskap, vise omtanke og utvikle sosiale ferdigheter.

  2. TIK (Tuning into kids)

    TIK (Tuning into kids): Et forskningsbasert program som veileder og trener oss i å gjenkjenne, forstå og håndtere våre egne og barnets følelser og være en god emosjonell støttespiller for barnet ditt.

  3. CLASS (Classroom Assessment Scoring System)

    CLASS (Classroom Asssessment Scoring System): En metode for å vurdere og optimalisere vår samhandling med barnet ditt. Gir oss kunnskap i hvordan vi kan utvikle leken og læringen og hvordan vi organiserer hverdagen i avdelingen best mulig, og hvordan vi kan forbedre oss ytteligere. CLASS skal sikre opplevelsen av å bli sett og føle annerkjennelse og trygghet. Målet vårt er å bidra til at barnet ditt er best mulig rustet for fremtiden.

Les mer om barnet først her