Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Verdier i FUS

Verdier i FUS

GLØDENDE – SKAPENDE –TILSTEDEVÆRENDE

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktigst for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.


HOVEDMÅL FOR FUS BARNEHAGENE

 • FUS-barn har et positivt selvbilde.
 • FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
 • FUS-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller.
 • FUS barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd.
 • FUS barn får et variert og sunt kosthold.

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE

 • Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen.
 • Personalet deltar på veiledning.
 • Personalet følger retningslinjene til Smartmat.
 • Personalet følger FUS standarder.

BARNEHAGENS TILTAK FOR Å OPPNÅ HOVEDMÅLENE

FUS-barn har et positivt selvbilde

 • Vi anerkjenner barnet og dets følelser.
 • Vi tar barna «på fersken» i å gjøre noe bra.
 • Vi bygger videre på styrkene til hvert enkelt barn.
 • Barna skal merke at deres mening er verdifull og at det de sier betyr noe.
 • Overvekt av positive samspillsopplevelser