Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Bakkedalen FUS barnehage

Bakkedalen FUS barnehage as

Vi er en treavdelings barnehage som holder til på Kløfta, og er nærmeste nabo med Bakke barneskole.

FUS betyr først og i Bakkedalen FUS barnehage er det alltid barna som kommer først. Hos oss møter barna en kultur det er godt å være en del av, vi har engasjerte ansatte som gjør alt for å gi barna en trygg og omsorgsfull hverdag. Vi har fokus på at barna skal få utfolde seg i lek, både inne og ute, og legger tilrette for dette i hverdagen. Med dette som grunnlag ønsker vi å utforske verden sammen.

Barn sanser, opplever og skaper med hele kroppen. Vi mener derfor at lek, bevegelse og gode opplevelser, både ute i naturen og i barnehagen, danner grunnlaget for en magisk barndom. Vi er opptatt av barndommens egenverdi, barn skal få leke, og vi skal verne om barns lek og barnas egen kultur. 

Satsningsområdene våre er:

Natur og miljø, Lek og egenledelse og Matglede i barnehagen.

Både i barnehagen, i skogen og i nærmiljøet skal barna få være naturlig fysisk aktive i lek. Måltidene og matlagingen i barnehagen skal gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

På Sommerfuglene har vi et ekstra fokus på å skape trygghet for de yngste barna. De yngste barna i barnehagen har et stort behov for voksne som er sensitive for deres behov, er varme og gir trygghet og omsorg. Vi er opptatt av at oppstarten i barnehagen skal tilpasses hver enkelt familie, og legger stor vekt på å ha et tett og godt samarbeid med barnets hjem.

           

Bakkedalen FUS barnehage Årsplan 2018-2019

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sommerfuglene
Pedagogisk leder:
Christina Schwartz, Linda Borgen og Madeleine Østli
Tlf: 96 22 78 70
sommerfuglene.bakkedalen@bhg.no
Marihøna
Pedagogisk leder:
Karen Therese Alstad
Tlf: 96 22 67 20
marihona.bakkedalen@bhg.no
Humla
Pedagogisk leder:
Ane Victoria Sandholt og Toril Ramsberg
Tlf: 96 22 70 44
humla.bakkedalen@bhg.no