Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Kontakt

Mette Grøtting
93 44 67 03
E-post

Velkommen til Brødfabrikken FUS barnehage

Avdelinger

Gullkorn
Pedagogisk leder/barnehagelærer
Siri Seierstad/Jenny Lammetun
Tlf: 48168915
gullkorn.brodfabrikken@bhg.no
Kimen
Pedagogisk leder
Caroline Rasmussen/ Tina Avan
Tlf: 48168914
kimen.brodfabrikken@bhg.no
Såkornet
Pedagogisk leder
Victoria Coulianos/Janne Charita Hansen
Tlf: 48168912
saakornet.brodfabrikken@bhg.no
Spiren
Pedagogisk leder
Yvonne Huth/Marie Storbukås
Tlf: 48168913
spiren.brodfabrikken@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Mette Grøtting

Daglig leder
Ansatt siden 2017

Jeg er utdannet barnehagelærer med fordypning i barnehageutviklingg/ endringskompetanse.
Har gjennomført nasjonal utdanning for styrere.
Jeg brenner for at barnehagen skal være et trygt og inkluderende sted for alle barn å være.
Et sted hvor alle barn blir sett og anerkjent og personalet gleder seg til å gå på jobb.

Siri Seierstad

Pedagogisk leder/stedfortreder
Avdeling Gullkorn
Ansatt siden 2017

Jeg er utdannet førskolelærer og har fordypning i drama, i tilegg
er jeg utdannet barnehagestyrer.
Barns frie utfoldelse i leken og barns medvirkning er områder jeg er spesielt opptatt av

Jenny Lammetun

Pedagogisk leder
Avdeling Gullkorn
Ansattsiden 2021

Jeg er utdannet førskolelærer med fordypning i forming. Jeg er opptatt av at
barna skal få uttrykke seg kreativt og være skapende i møte med ulike materialer. 

Marcus N Bermingrud

Barnehagemedarbeider
Avdeling Gullkorn
Ansatt siden 2019

Jeg syntes det er ekstra gøy med bevegelsesaktiviteter med barna
som yoga, hinderløype og dans

Martine Alfvèn

Barnehagemedarbeider
Avdeling Gullkorn
Ansatt siden 2017

Jeg er barnehagemedarbeider på Gullkorn samtidig
som jeg studerer deltid til å bli barnehagelærer.
Jeg er veldig glad i både kunst og kultur og liker best å holde på med formingsaktiviteter.

Caroline Rasmussen

Pedagogisk leder
Avdeling Kimen
Ansatt siden 2017


Jeg utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk.
Jeg er CLASS observatør og er opptatt av å skape gode språkmuligheter
og samtaler for barna

Tina Avan

Pedagogisk leder
Avdeling Kimen
Ansatt siden 2022

Jeg har en bachelor fra barnehagelærer utdanningen, med en fordypning i mangfold.
Jeg har også en bakgrunn i pedagogikk, med et fokus på utviklingsarbeid.
 Jeg har valgt mitt yrke, er fordi jeg synes det er kjempegøy å se hvordan barn utvikler seg i ulike stadier,
og vite at jeg kan være med på gi dem en god barndom.

Michael Brovold

Barne- og ungdomsmedarbeider
Avdeling Kimen
Ansatt siden 2022

Jeg er utdannet barne og ungdomsarbeide.
Jeg er opptatt av å utfordre barn til å mestre

Tidarat Westgård

Barnehagemedarbeider
Avdeling Kimen
Ansatt siden 2018

Jeg er opptatt av å legge til rette for læring, det er spennende å følge barns utvikling.
Elsker å lage sunn mat fra bunnen av sammen med barna med grønnsaker vi har dyrket sammen.

Janne Charita Hansen

Pedagogisk leder
Avdeling Såkornet
Ansatt siden 2019

Utdannet barnehagelærer i 2015 med fordypning i barn med særlige behov.
I 2017 var jeg ferdig med master hvor fokuset var om og hvordan ansatte krenker barn i barnehagen.
Dette er noe jeg fortsatt brenner veldig for fordi måten ansatte møtet barna på har en stor innvirkning på hele barnets utvikling og velvære.

Victoria Coulianos

Pedagogisk leder
Avdeling Såkornet
Ansatt siden 2018

Utdannet barnehagelærer med fordypning i ledlese med
fokus på mangfold, likestilling og inkludering.
Jeg er opptatt av barn skal bli sett og anerkjent for den de er, der de er. 

Nasreen Kausar

Barnehagemedarbeider
Avdeling Såkornet
Ansatt siden 2022

 Jeg liker å være med barn og vise omsorg. 
Jeg er veldig glad å se barnas utvikling og  glad i å gå på tur

Edgar Albitres

Barnehagemedarbeider
Avdeling Såkornet
Ansatt siden 2017


 Jeg musiker og er opptatt av at barn opplever gleden ved musikk. 
Både ved lytting og utøving-

Maiken Novak

Barnehagemedarbeider
Avdeling Såkornet
Ansatt siden 2020

Yvonne Helene Huth

Pedagogisk leder 
Avdeling Spiren
Ansatt siden 2019

Jeg har en bachelor i førskolelærer, med fordypning i språk, makt og barnehagepolitikk, og en master i barnehagepedagogikk. Jeg brenner for etiske, gode, trygge og likeverdige møter mellom barn og voksne. Dette fordi det bidrar positivt inn i barns selvfølelse og danningsprosess i barnehagen og videre i livet.

Marie Storbukås

Pedagogisk leder
Avdeling Spiren
Ansatt siden 2018

Jeg utdannet førskolelærer med fordypning i utefag.
Jeg er veldig glad i det å være i bevegelse og på tur.
Er veldig opptatt av at barn får gode opplevelser med å bruke kroppen
og at de får oppleve naturens gode sider, uansett alder.

Neetu Sharma

Barnehagemedarbeider
Avdeling Spiren
Ansatt siden 2017

Jeg liker å være kreativ sammen barn,
og finne på ulike formingsaktivterer.
Er også glad i være på tur

Silje Heum

Fagarbeider
Avdeling Spiren
Ansatt siden 2022

Jeg har master i filosofi. Jeg liker å være nysgjerrig sammen med barna, og setter pris på den daglige påminnelsen om hvor forbløffende verden er før man blir for vant til den.

Juan Mahmoud

Barnehagemedarbeider
Avdeling Spiren
Ansatt siden 2022

Jeg er Juan 27 år gammel med masse energi og i godt humør
Jeg er veldig glad til å engasjere barna til bevegelse lek og
lærer dem metoder til å takle og løse utfordringer. Elsker å gå på turer .

Sean Patrick Hunt

Vikar
Avdeling Spiren/Gullkorn
Ansatt siden 2021