Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Kontakt

Pål Karlsvik-Jørgensen
46 95 95 55
E-post

Velkommen til Fernanda FUS barnehage

Avdelinger

Frodo
Avdelingsleder:
Silje & Mari
Tlf: 95011258
frodo.fernanda@bhg.no
Samvis
Avdelingsleder:
Loreta & Julie
Tlf: 95011261
samvis.fernanda@bhg.no
Pippin
Avdelingsleder:
Emilie
Tlf: 95010371
pippin.fernanda@bhg.no
Munti
Avdelingsleder:
Justyna
Tlf: 95011767
munti.fernanda@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Geeta

Fagleder i Fernanda FUS barnehage

Geeta har jobbet i barnehagen siden 2006 da hun var ferdig utdannet førskolelærer. Hun har jobbet som pedagogisk leder på små og store barns avdelinger og vært daglig leder. Hun har jobbet i FUS siden 2016. 

FUS sitt slagord og kompetansehevingsprogram "Barnet først" er noe hun brenner for. Det å jobbe med ansattes relasjon til barna som skal gi barna trygghet, rom for lek og inspirasjon, og tilrettelegge for de gode samtalene, er noe som betyr mye for henne. 

Hun er opptatt av at barna får utfolde seg og bli anerkjent for den de er, i takt med å lære seg å danne nye sosiale relasjoner med andre. 

Hun mener det er viktig at de ansatte i Fernanda FUS får bidra med den kompetansen de har og får utvikle seg i jobben sin. 

Pål Karlsvik-Jørgensen

Daglig leder

Pål har jobbet som pedagogisk leder og daglig leder siden 1999. I sitt arbeid med barna har han vært særlig opptatt av sosial kompetanse, relasjoner og musikk. Pål har fokus på at nære og trygge relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte skaper gode forusetninger for arbeidet med barna, foreldresamarbeid og arbeidsmiljø. 

Justyna

Pedagogisk leder på Munti

Zainab

Barne- og ungdomsarbeider på Munti (på dispensasjon som barnehagelærer)

Karianne

Pedagogisk medarbeider på Munti

Karianne har jobbet i barnehage siden 2016. Hun trives veldig godt med å jobbe med barn, og holder for tiden på å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeider. Det hun liker best med jobben er å hjelpe og utvikle barnas kreativitet, både gjennom formingsaktiviteter og gjennom lek.

Fatima

Pedagogisk medarbeider på Munti

Emilie

Pedagogisk leder på Pippin

Emilie er utdannet barnehagelærer og har fordypning i "Dramatisk lek og læring". 2020/2021 tar hun videreutdanning innen Spesialpedagogikk. Har gått et årsstudium på Utviklingsstudier der hun var på feltarbeid i Zambia og jobbet på barnehjem. Er opptatt av mangfoldet og at alle barn skal oppleve at de er viktige og meningsfulle for fellesskapet, samtid som vi voksne skal møte hvert enkelt barn med sine behov, samt behov for mestring og utvikling. For å gjøre dette mener Emilie det er viktig å skape gode relasjoner slik at barna opplever trygghet i seg selv og i omgivelsene. Trygge barn tørr å utfordre seg selv enten om det er å klatre over et hinder i hinderløypa, søke trøst om han/hun er lei seg, eller gå inn i rollen som Kaptein Sabeltann i lek med vennene sine. Hun er opptatt av å støtte barnet i leken og være en god rollemodell da dette er en arena der barna lærer bl. a. sosial kompetanse, språk, sette egne grenser og utvikle det kognitive. Emilie har jobbet i Fernanda siden 2018, og har 10 års erfaring fra barnehage.  

Maren

Pedagogisk leder på Pippin

Umi

Pedagogisk medarbeider på Pippin

Umi er omsorgsfull og positiv. Hun er god til å ta med barna på spennende naturoppleveser gjennom undring og utforskning. Hun er flink til å la barna medvirke i hverdagen og ta med barna på alt som skal gjøres. Umi er opptatt av at barna skal trives og utvikle seg i barnehage. Umi har jobbet i Fernanda siden 2018, og har ti års erfaring fra barnehager i Sverige, Indonesia og Norge.

Håvard

Pedagogisk medarbeider på Pippin

Silje

Pedagogisk leder på Frodo

Silje er utdannet barnehagelærer og har fordypning i "Flerkulturell forståelse". Gjennom studiet har hun vært på utveksling i Portugal, og tidligere jobbet som frivillig på barnehjem i Afrika. Silje er god til å synge og til å rette for et språkstimulerende miljø. Silje er opptatt av inkludering og at barn skal ha noen leke med og føle seg viktige i fellesskapet. Hun syntes også at det er viktig at barn skal få positive erfaringer med å prøveselv for å utvikle selvstendighet. Silje har jobbet i Fernanda siden 2017, og har 4 års erfaring fra barnehage.

Mari

Pedagogisk leder på Frodo

Keleni

Pedagogisk medarbeider på Frodo

Maria

Pedagogisk medarbeider på Frodo

Shabnam

Pedagogisk medarbeider på Frodo

Julie

Pedagogisk leder på Samvis

Loreta

Barnehagelærer på Samvis

Loreta er utdannet barnehagelærer/skolelærer i Litauen. Loreta er god til å skape kontakt med barn og finne et felles språk med dem. Loreta er kreativ, stabil og fleksibel. Hun har mye tålmodighet, viser stor omsorg og er ansvarsbevisst. Fra Litauen har hun 28 års erfaring fra pedagogisk arbeid, og var ansvarlig for kvalitetsrevisjonen på barneskoler, førskoler og barnehager. Loreta har jobbet i Fernanda siden 2017.

Dimitris

Pedagogisk medarbeider på Samvis

Uzma

Barne- og ungdomsarbeider på Samvis

Uzma er svært omsorgsfull ovenfor alle rundt henne og er god på å skape trygge relasjoner til barna. Hun legger til rette for gode formingsaktiviter og samlingsstunder, hvor kan barna kan få nye erfaringer. Uzma er opptatt av lek og læring, at barn får positive opplevelser i naturen, og at barn får delta i positive samtaler. Uzma har selv fire barn og syntes det er svært viktig at barn skal føle trygghet i barnehagen. Uzma har jobbet i Fernanda siden 2015,og har 10 års erfaring fra barnehage i Norge og 5 års erfaring som lærer i Pakistan.

Freddy

Pedagogisk medarbeider på Samvis (barnehagelærerstudent 40% fra august 2023)