Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Fernanda FUS barnehage avd. Elvelunden

Fernanda FUS barnehage avd. Elvelunden

Velkommen til Fernanda FUS barnehage!

I Fernanda FUS barnehage legger vi til rette for gode møter for barna, og for at de skal kunne danne gode relasjoner og vennskap til barn og voksne. Barna blir lyttet til av voksne som er genuint interessert i hva barna formidler, de voksne lytter og gir respons gjennom anerkjennende kommunikasjon. Barn skal selv få øvelse i hvordan de selv skal henvende seg og lytte til andre, noe som krever at vi ansatte er gode rollemodeller for barna og er til stede for dem. Barn skal gis rom til masse lek, og den gode leken skal skjermes og vernes om. Barna skal oppleve å kunne ha frihet, og da spesielt friheten til å leke og ha det gøy sammen med andre uten å bekymre seg for framtiden. Vi tilbyr en trygg, meningsfylt og forutsigbar hverdag.

Vi ser det beste i hvert barn. Hvert barn er unikt og enestående, og skal få oppgaver og utfordringer tilpasset alder og forutsetninger, hvor målet er at barnet skal oppleve mestringsfølelse, utforskertrang og livsglede. De voksne legger til rette for at alle barn blir hørt og har mulighet for medvirkning. Hos oss er barna deltakende i sin egen hverdag. De skal vite hvilke muligheter de har, og at valgene de tar er av betydning, og at de selv er viktige del av fellesskapet og demokratiet.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Pål Karlsvik-Jørgensen
Daglig leder

Tlf: 46 95 95 55
E-post: dl.fernanda@bhg.no

Avdelinger

Frodo
Avdelingsleder:
Silje
Tlf: 95011258
frodo.fernanda@bhg.no
Samvis
Avdelingsleder:
Julie og Erica
Tlf: 95011261
samvis.fernanda@bhg.no
Pippin
Avdelingsleder:
Emilie og Tanita
Tlf: 95010371
pippin.fernanda@bhg.no
Munti
Avdelingsleder:
Jana
Tlf: 95011767
munti.fernanda@bhg.no