Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Daglig leder

Pål Karlsvik-Jørgensen
46 95 95 55
E-post

Velkommen til Fernanda FUS barnehage avd. Elvelunden

Avdelinger

Frodo
Avdelingsleder:
Silje
Tlf: 95011258
frodo.fernanda@bhg.no
Samvis
Avdelingsleder:
Oliwia & Loreta
Tlf: 95011261
samvis.fernanda@bhg.no
Pippin
Avdelingsleder:
Emilie og Marius
Tlf: 95010371
pippin.fernanda@bhg.no
Munti
Avdelingsleder:
Jana & Mats Jacob
Tlf: 95011767
munti.fernanda@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Pål Karlsvik-Jørgensen

Daglig leder

Pål har jobbet som pedagogisk leder og daglig leder siden 1999. I sitt arbeid med barna har han vært særlig opptatt av sosial kompetanse, relasjoner og musikk. Pål har fokus på at nære og trygge relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte skaper gode forusetninger for arbeidet med barna, foreldresamarbeid og arbeidsmiljø. 

Jana

Pedagogisk leder på Munti

Jana er utdannet barnevernspedagog, samt videreutdanning i småbarnspedagogikk. Jana er flink til å skape trygghet , men samtidig være tydelig og forutsigbar ovenfor barna. Hun er opptatt av å legge til rette for gode samtaler og samspill, samt læring gjennom leken. Hun syntes det er viktig at barn får utfordringer som barnet kan lære av og som gir mestringsfølelse og er språkutviklende. Jana har jobbet i Fernanda siden 2017 og har 13 års erfaring fra barnehage.

Pia

Pedagogisk leder på Munti

Pia er utdannet barnehagelærer har fordypning i "musikk", og har hatt et utvekslingssemester i Sør-Afrika med ekstra fokus på kulturrelativisme og etnosentrisme. Hun er opptatt av at barn skal få utvikle sine egen selvstendighet og få medvirke aktivt i sin egen hverdag. Pia engasjerer seg i lesestunder og eventyrsamlinger og annet som stimulerer barns fantasi og lek. Hun er også en leder som organiserer hverdagen med gjennomtenkte rutiner som barna kjenner og som skaper forutsigbarhet og trygghet. Pia har jobbet i Fernanda siden 2017, og har 15 års erfaring fra arbeid med barn.

Emilie

Pedagogisk leder på Pippin

Emilie er utdannet barnehagelærer og har fordypning i "Dramatisk lek og læring". 2020/2021 tar hun videreutdanning innen Spesialpedagogikk. Har gått et årsstudium på Utviklingsstudier der hun var på feltarbeid i Zambia og jobbet på barnehjem. Er opptatt av mangfoldet og at alle barn skal oppleve at de er viktige og meningsfulle for fellesskapet, samtid som vi voksne skal møte hvert enkelt barn med sine behov, samt behov for mestring og utvikling. For å gjøre dette mener Emilie det er viktig å skape gode relasjoner slik at barna opplever trygghet i seg selv og i omgivelsene. Trygge barn tørr å utfordre seg selv enten om det er å klatre over et hinder i hinderløypa, søke trøst om han/hun er lei seg, eller gå inn i rollen som Kaptein Sabeltann i lek med vennene sine. Hun er opptatt av å støtte barnet i leken og være en god rollemodell da dette er en arena der barna lærer bl. a. sosial kompetanse, språk, sette egne grenser og utvikle det kognitive. Emilie har jobbet i Fernanda siden 2018, og har 10 års erfaring fra barnehage.  

Freddy

Pedagogisk medarbeider på Pippin

Umi

Pedagogisk medarbeider på Pippin

Umi er omsorgsfull og positiv. Hun er god til å ta med barna på spennende naturoppleveser gjennom undring og utforskning. Hun er flink til å la barna medvirke i hverdagen og ta med barna på alt som skal gjøres. Umi er opptatt av at barna skal trives og utvikle seg i barnehage. Umi har jobbet i Fernanda siden 2018, og har ti års erfaring fra barnehaget i Sverige, Indonesia og Norge.

Silje

Pedagogisk leder på Frodo

Silje er utdannet barnehagelærer og har fordypning i "Flerkulturell forståelse". Gjennom studiet har hun vært på utveksling i Portugal, og tidligere jobbet som frivillig på barnehjem i Afrika. Silje er god til å synge og til å rette for et språkstimulerende miljø. Silje er opptatt av inkludering og at barn skal ha noen leke med og føle seg viktige i fellesskapet. Hun syntes også at det er viktig at barn skal få positive erfaringer med å prøveselv for å utvikle selvstendighet. Silje har jobbet i Fernanda siden 2017, og har 4 års erfaring fra barnehage.

Mats Jacob

Pedagogisk leder på Munti

Mats Jacob er utdannet barnehagelærer og har fordypning i "Småbarnspedagogikk". Mats Jacob er god på tverrfaglig arbeid hos de minste barna, spesielt innenfor arbeidet med barns følelseliv. Han er opptatt av at de ansatte skal være tilstedeværende og at de ansatte skal være støttende stillaser som gir barn trygghet i hverdagen, og som bidrar til å gi næring til nysgjerrigheten som barn har iboende i seg. Mats Jacob har jobbet i Fernanda siden 2017, og har ti års erfaring fra barnehage.

Erica

Pedagogisk medarbeider på Frodo

Dimitris

Pedagogisk medarbeider på Frodo

Kine (vikar)

Pedagogisk medarbeider på Frodo

Oliwia

Pedagogisk leder på Samvis

Oliwia er utdannet barnehagelærer med fordypning i "Mangfold", samt at hun har  fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Hun er god til å skape trygghet for både barn og foreldre. Oliwia er opptatt av å integrere læring gjennom lek og samspill, og som skaper et miljø der barna har en god arena for omsorg, danning, trygghet og tilhørighet, samt muligheter til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter. Oliwia har jobbet i Fernanda siden 2018, og har åtte års erfaring fra barnehage.

Loreta

Barnehagelærer på Samvis

Loreta er utdannet barnehagelærer/skolelærer i Litauen. Loreta er god til å skape kontakt med barn og finne et felles språk med dem. Loreta er kreativ, stabil og fleksibel. Hun har mye tålmodighet, viser stor omsorg og er ansvarsbevisst. Fra Litauen har hun 28 års erfaring fra pedagogisk arbeid, og var ansvarlig for kvalitetsrevisjonen på barneskoler, førskoler og barnehager. Loreta har jobbet i Fernanda siden 2017.

Uzma

Barne- og ungdomsarbeider på Samvis

Uzma er svært omsorgsfull ovenfor alle rundt henne og er god på å skape trygge relasjoner til barna. Hun legger til rette for gode formingsaktiviter og samlingsstunder, hvor kan barna kan få nye erfaringer. Uzma er opptatt av lek og læring, at barn får positive opplevelser i naturen, og at barn får delta i positive samtaler. Uzma har selv fire barn og syntes det er svært viktig at barn skal føle trygghet i barnehagen. Uzma har jobbet i Fernanda siden 2015,og har 10 års erfaring fra barnehage i Norge og 5 års erfaring som lærer i Pakistan.

Julius

Pedagogisk medarbeider på Samvis

Julius er god på å skape lek og positive samspill, samt å forstå barnas behov. Han er også god til å utforske og være nysgjerrig med barna. Han er opptatt av at barna skal leke og ha det gøy og at dagen er preget av glede. Han liker å hjelpe barn til å utvikle selvstendighet og å utfordre barn med ulike fysiske aktiviter og bevegelsestrening. Julius har jobbet i Fernanda siden 2019, og har seks års erfaring fra barnehage.