Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Fernanda FUS barnehage avd. Lillohøyden

Vennskap

I Fernanda FUS barnehage avdeling Lillohøyden legger vi til rette for gode møter for barna, og for at de skal kunne danne gode relasjoner og vennskap til barn og voksne. Barna blir lyttet til av voksne som er genuint interessert i hva barna formidler, de voksne lytter og gir respons gjennom anerkjennende kommunikasjon. Barn skal selv få øvelse i hvordan de selv skal henvende seg og lytte til andre, noe som krever at vi ansatte er gode rollemodeller for barna og er til stede for dem. Barn skal gis rom til masse lek, og den gode leken skal skjermes og vernes om. Barna skal oppleve å kunne ha frihet, og da spesielt friheten til å leke og ha det gøy sammen med andre uten å bekymre seg for framtiden. Vi tilbyr en trygg, meningsfylt og forutsigbar hverdag.Vi ser det beste i hvert barn. Hvert barn er unikt og enestående, og skal få oppgaver og utfordringer tilpasset alder og forutsetninger, hvor målet er at barnet skal oppleve mestringsfølelse, utforskertrang og livsglede. De voksne legger til rette for at alle barn blir hørt og har mulighet for medvirkning. Hos oss er barna deltakende i sin egen hverdag. De skal vite hvilke muligheter de har, og at valgene de tar er av betydning, og at de selv er viktige del av fellesskapet og demokratiet.

TurKlatring

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Pål Karlsvik-Jørgensen
Daglig leder

Tlf: 46 95 95 55
E-post: dl.fernanda@bhg.no

Avdelinger

Høyden
Avdelingsleder:
Vegard og Anette
Tlf: 46922392
hoyden.lillohoyden@bhg.no
Kollen
Avdelingsleder:
Petter og Kerwin
Tlf: 90225544
kollen.lillohoyden@bhg.no
Nydalen
Avdelingsleder:
Julie og Mats Jacob
Tlf: 46922439
dalen.lillohoyden@bhg.no