Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Pål Karlsvik-Jørgensen
46 95 95 55
E-post

Velkommen til Lillohøyden FUS barnehage

Avdelinger

Høyden
Avdelingsleder:
Vegard & Marius
Tlf: 46922392
hoyden.lillohoyden@bhg.no
Kollen
Avdelingsleder:
Hilda & Kerwin
Tlf: 90225544
kollen.lillohoyden@bhg.no
Nydalen
Avdelingsleder:
Julie og Tijan
Tlf: 46922439
dalen.lillohoyden@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Pål Karlsvik-Jørgensen

- Daglig leder

Pål har jobbet som pedagogisk leder siden 1999 og daglig leder siden 2007. I sitt arbeid med barna har han vært særlig opptatt av sosial kompetanse, relasjoner og musikk. Pål har fokus på at nære og trygge relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte skaper gode forusetninger for arbeidet med barna, foreldresamarbeid og arbeidsmiljø. 

Geeta

Fagleder i Fernanda FUS barnehage

Geeta har jobbet i barnehagen siden 2006 da hun var ferdig utdannet førskolelærer. Hun har jobbet som pedagogisk leder på små og store barns avdelinger og vært daglig leder. Hun har jobbet i FUS siden 2016. 

FUS sitt slagord og kompetansehevingsprogram "Barnet først" er noe hun brenner for. Det å jobbe med ansattes relasjon til barna som skal gi barna trygghet, rom for lek og inspirasjon, og tilrettelegge for de gode samtalene, er noe som betyr mye for henne. 

Hun er opptatt av at barna får utfolde seg og bli anerkjent for den de er, i takt med å lære seg å danne nye sosiale relasjoner med andre. 

Hun mener det er viktig at de ansatte i Fernanda FUS får bidra med den kompetansen de har og får utvikle seg i jobben sin. 

Vegard

Pedagogisk leder på Høyden

Vegard er utdannet barnehagelærer og har fordypning i "Lek, språk og læring". Han har vært med i Lillohøyden siden starten i august 2015 og har vært pedagogisk leder på Høyden hele veien. Vegard er spesialt opptatt av barns lek og utfoldelse, og ønsker å være mest mulig ute i nærmiljøet eller i skogen. Han har i flere år hatt ansvaret for førskolegruppa, hvor barna får medvirke aktivt til innholdet gjennom siste året i barnehagen.

Marius

Pedagogisk leder på Høyden

Marius var ferdig utdannet barnehagelærer i 2020. Han har jobbet i barnehage siden 2014 - alle årene i FUS. Han brenner for å fremme god sosial kompetanse hos barn. God sosial kompetanse er man avhengig av for å fungere godt sammen med andre, og det gir gode forutsetninger for hvordan man klarer seg videre i livet.

Anne

Barne- og ungdomsarbeider på Høyden

Anne har jobbet hos oss siden 2016.

Kine

Fagarbeider på Høyden

Julie

- Pedagogisk leder på Nydalen

Julie er utdannet barnehagelærer og har fordypning i "Internasjonale perspektiver". 

Tijan

- Pedagogisk leder på Nydalen

Tijan har jobbet i barnehage i nesten ti år, og var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2021.

Charlotte

Pedagogisk medarbeider (og barnehagelærerstudent)

Charlotte er kreativ og leken, elsker dramaturgi og å finne morsomme løsninger for å bevare barnas nysgjerrighet og undring. Hun er opptatt av at alle barn skal føle seg verdifulle og sett, og at barn skal få være med å medvirke i sin egen hverdag og kunne forsvinne inn i tidløs lek sammen med både venner og ansatte. Hun er også opptatt av naturen og gjenbruk, estetikk og samspill. Å jobbe med barn gir Charlotte masse glede og overskudd, og kan ikke tenke seg en hverdag uten. Charlotte har jobbet i Fernanda siden 2015, og har 7 års erfaring fra barnehage.

Cristina

Pedagogisk medarbeider på Nydalen

Hilda

Pedagogisk leder Kollen

Hilda er utdannet barnehagelærer med videreutdanning innenfor rådgivning og veiledning. Hun har jobbet som pedagogisk leder siden 2018. Fokust i arbeid med barn er utvikling av sosial kompetanse. Det er gjennom barnas lek de lærer, utforsker og utvikler seg sosialt.

Catherine

- Barnehagelærer på dispensasjon

Catherine er kreativ og god på å se barna og imøtekomme deres behov. Hun er også god på å ha organiserte matgrupper med barna på kjøkkenet, noe hun brenner sterkt for. Catherine er opptatt av at barn skal føle seg trygge, og har mange gode erfaringer med å ta imot nye barn som starter i barnehagen. Catherine har jobbet i Fernanda siden 2015, og har lang erfaring.

Julius

Pedagogisk medarbeider på Kollen

Julius er god på å skape lek og positive samspill, samt å forstå barnas behov. Han er også god til å utforske og være nysgjerrig med barna. Han er opptatt av at barna skal leke og ha det gøy og at dagen er preget av glede. Han liker å hjelpe barn til å utvikle selvstendighet og å utfordre barn med ulike fysiske aktiviter og bevegelsestrening. Julius har jobbet i Fernanda siden 2019, og har seks års erfaring fra barnehage.

Mirjana

Pedagogisk medarbeider på Kollen

Mirjana er en kreativ person som bruker mye tid på formingsaktiviteter og liker å introdusere barn for nye materialer slik at de kan uttrykke seg estetisk. Hun er opptatt å av skape gode samtaler og å legge til rette for vennskap og at barn skal oppleve samhold og mestring. Mirjana er også opptatt av å skape et positivt klima med masse humor og å være en trygghet for barna. Hun liker å utfordre sine egne grenser for å gi barna en meningsfull og god hverdag. Mirjana har jobbet i Fernanda FUS i to år,og fem års erfaring fra barnehage.