Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Grønnmyra FUS barnehage

Avdelinger

Brennesla (Skolestartergruppe)
Avdelingsleder:
Nina
Tlf: 48220320
nina.meljordshagen@bhg.no
Kruspersille (3-4 år)
Avdelingsleder:
Lise
Tlf: 48235383
lise.lokas@bhg.no
Knaskerøtter (2-3 år)
Avdelingsleder:
Anne Mette
Tlf: 48227400
anne.heggberget@bhg.no
Sukkererten (0-2 år)
Avdelingsleder:
Alexander
Tlf: 48227645
alexander.tettli@bhg.no
Eplekarten (0-2 år)
Avdelingsleder:
Nina B.
Tlf: 48227586
nina.ulvaknippa@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Nina M

-Pedagogisk leder- 

Utdanning: Barnehagelærer

Jeg er brennende engasjert i arbeidet med barn og ønsker at alle barn skal bli sett og hørt og føle at de blir tatt på alvor. Jeg er opptatt av at alle barn skal få oppleve mestring, glede og hverdagsmagi gjennom lek, læring og opplevelser. Jeg ønsker at alle barna skal få mange førstehåndserfaringer, gode opplevelser, ha trygge voksne og trygge rammer slik at de kan forske og undre seg.

Jeg jobber for at barna skal bli selvstendige og få troen på seg selv, ta selvstendige valg og føle at deres mening blir hørt. Jeg jobber for at barna skal bli glad i naturen rundt oss så friluftsliv med kano, elgjakt, klatring, overnatting ute, bål og spikking er naturlige elementer i hverdagen. Barnet først.

Ellen

-Barn- og ungdomsarbeider-

Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider

Chriss Andrè

- Barn- og ungdomsarbeider - 

Utdanning:  Barn- og ungdomsarbeider .

Chriss er en leken og tøysete voksen i møte med barna, på denne måten møter han barnas behov og interesser. Risikolek og boltrelek er noe Chriss brenner for, da dette skaper robuste barn. Han liker utfordringer i hverdagen, store som små, og tar disse på strak arm.😊 

Nina B

-Pedagogisk leder- 

Utdanning: Barnehagelærer

Videreutdanning iBarns språkutvikling og språklæring.

Class observatør Toddler og ressursperson

Stedfortreder for daglig leder.

 videreutdanning i Barns språkutvikling og språklæring.

Nina synes det er viktig å gi barna trygge rammer ved hjelp av gode relasjoner som er grunnlaget for utvikling og læring.

Brenner ekstra for språkutvikling og språklæring, og det å kunne gjøre en forskjell for barnet ved tidlig innsats. Hverdagsmagi står høyt hos henne, en hverdag full av magi, undring, latter og gode klemmer.

Lise

  -Pedagogisk leder -

Utdanning: Barnehagelærer

Videreutdanning i spesialpedagogikk

Lise har jobbet i Grønnmyra FUS siden oppstart.

Hun er glad i den gode samtalen med barna og verner om disse samtalene, hvor hun ser hvert enkelt barn og kan fabulere om det meste sammen og alle får ny kunnskap.

Lise er glad i skogsturer, der fantasien virkelig kan få utløp i leken. Uten konkrete leker og skogen som legger en ro rundt oss alle. 

"Jeg er heldig som har en så viktig jobb. En jobb som er med å forme barna, til å bli den beste utgaven av seg selv! Der dagene er fylt av glede, latter, noen tårer og mye omsorg".

Nina G

-Barnehagelærer-

Utdanning: Barneahgelærer

Steinar

-Barn- og ungdomsarbeider-

Utdanning: barn- og ungdomsarbeider

Hanne

-Barn-og ungdomsarbeider-

Utdanning: Barnehagelærer

Hanne er en rolig og trygg voksen, som ser alle barna. Sammen med barna skaper hun en hverdag full av lek. Leken står sentralt hos Hannes hverdag, da hun vet hvor viktig leken er for barnas utvikling og danning.

Lars

-Barn- og ungdomsarbeider-

Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider

Lars er også vår stødige trygge sjåfør av minibussen!

Alexander

-Pedagogisk leder-

Utdanning: Barnehagelærer

Alexander brenner for å skape trygge rammer og omsorgsfulle relasjoner ved å se hvert enkelt barn i barnegruppen. En rolig, støttende og tilstedeværende pedagog som er glad i musikk og hva det kan bringe med seg av musikalske bieffekter og for fellesskapsfølelsen i gruppa.

«Jeg etterlever en nær, varm og trygg pedagogikk, som legger selve grunnlaget for gode lærings- og utviklingsvilkår. Det er en veldig god følelse å glede seg til å dra på jobb og føle at man kan utgjøre en forskjell for de enkelte barna. Man gir mye av seg selv i møte med de små barna, men man får så uendelig mye mer igjen»

Ine

-Pedagogisk medarbeider-

May Britt

-Barn- og ungdomsarbeider-

Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider

Monika

-Barn-og ungdomsarbeider-

Utdanning: Barn og ungdomsarbeid

Monika er en kreativ dame som liker å utforske det kreative sammen med barna. Hun har alltid et trygt fang for barna, noe barna også vet. Hun stråler av trygghet og ro, og for små barn er det nettopp dette de kan trenge.

Erik

-Pedagogisk medarbeider-

Anita Kristin

- Daglig leder -

Utdanning: Barnehagelærer

Videreutdanning i Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Organisasjon og ledelse

Nasjonal Styrerutdanning

Anita er opptatt av et godt arbeidsmiljø, mestring og utvikling. Det skal være godt å komme til Grønnmyra FUS barnehage både for ansatte, barn og foreldre. 

Vi skal ha et faglig godt miljø preget av lekenhet , tilsdedeværelse og en hverdag fylt med magiske øyeblikk.

Einar

-Barn- og ungdomsarbeider

Utdanning: Barn- og ungdomsarbeid

Marianne

-Barn- og ungdomsarbeider-

Utdanning: Barn og ungdomsarbeid

Victoria

-Barnehagelærer-

Utdanning: Barnehagelærer

Det som er viktig for meg er først og fremst barns trivsel og trygghet- en følelse av å bli sett og tatt på alvor. Det å være med å skape en magisk hverdag, dele glede, undre og utforske i lag med barna motiverer meg til å være den beste utgaven av meg selv på jobb.

Jeg er glad i friluftsliv og trives best ute og jobber for å motivere barna til å like å være ute i skog og mark uansett vær- året rundt.

Marta

- Barn og ungdomsarbeider -

Utdanning: barn- og ungdomsarbeider.

Marta er opptatt av den gode leken og hva den bærer med seg. Hun legger tilrette for et godt lekemiljø der alle barn får utfoldet seg i trygge rammer. Formingsaktiviteter er også noe Marta brenner for.

Marthe

- Barnehagelærer -

Utdanning:  Barnehagelærer 

Marthe er opptatt av at alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Hun er opptatt av å fange barnets oppmerksomhet, være engasjert og skape et fellesskap. Hun setter pris på hverdagsmagi, der man kan ha det gøy og undre seg sammen med barna om alt og ingenting.😊

Kristian

-Barnehagelærer-

Utdanning: Barnehagelærer

Kristian er en omsorgsfull, empatisk og rolig voksen. Han er genuint interessert i barnas trivsel og relasjonene han skaper til barna. Er opptatt av at barna skal få utfolde seg og utforske både inne og ute.

Anne Mette

-Pedagogisk leder - 

Utdanning: Barnehagelærer

Videreutdanning i spesialpedagogikk

Anne Mette  er Class sertifisert og er Grønnmyras ressursperson i dette verktøyet.

Anne Mette er en trygg og omsorgsfull voksen som er opptatt av enkeltbarnet i barnegruppen, der alle skal bli sett for den man er.

Alle ban skal oppleve at man er meningsfull og inkludert i hverdagen.

Gode relasjoner med både barn og foreldre en noe Anne Mette brenner ekstra for.

Sihama Izzadin

-Tilkallingsvikar-

Caroline Røinaas

-Tilkallingsvikar-