Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Hammermo FUS barnehage

Hammermo FUS barnehage as

         

Velkommen til Hammermo FUS barnehage.           

Hammermo FUS barnehage er en fireavdelings barnehage som ligger sentralt i nordre del av Lillehammer sentrum, med blant annet kort vei til Høgskolen i Innlandet. Her er det gode bussforbindelser til de ulike bydelene i Lillehammer, like ved barnehagen.

I vår barnehage legger vi stor vekt på å skape en god hverdag for barna der trygghetlek og glede står sentralt. Hos oss har egneledelse i lek og læring en sentral plass i hverdagen. Det skapes arenaer for utvikling og læring gjennom leken, i tilegg til sosial og språklig samhandling. Hos oss møter dere et glødende - tilstedeværende og kompetent personale som har fokus på barn -lek og relasjoner. Vi møter det enkelte barn med anerkjennelse, respekt, omsorg, åpenhet og raushet.

Hammermo FUS barnehage er et innholdsrikt bygg delt over to etasjer. Barnehagen er inndelt i fire avdelinger:

  • Skogstjerna (småbarn)
  • Ballblom (småbarn)
  • Skrukketrollet (storebarn)
  • Edderkoppen (storebarn)

Barnehagen har en unik beliggenhet med sitt store skogsområde som innbyr til aking, ski, hyttebygging og lek med naturmaterialer. I skogen vår har vi både lavo og gapahuk, dette gir oss god mulighet til aktivitet med barna og med dette skape en glede ovenfor bevegelse som kan holde med dem senere i livet.

2017 åpnet vi vår egen sykkelbane med trafikkskilt, vår egen bensinstasjon og rundkjøring! Dette er til stor glede for barna.

I Hammermo FUS barnehage skal alle barn ha en iboende tanke og følelse som sier at «Det er godt å være meg» hver eneste dag. Med fokus på lek, trivsel og det å bygge vennskap i hverdagen er vi med på at barna skal utvikle akkurat denne følelsen. Barn i Hammermo FUS barnehage skal møte et personale som skal være til stede. Når et barn trenger trøst, når de trenger et fang, når de har behov for å slappe av, når det oppstår en konflikt, når de trenger en venn eller når de trenger bekreftelse. De voksne skal hjelpe barn til å bli glade, selvstendige barn med gode tanker om seg selv og andre.

Vi er også stolte av å vise til en småbarns Udir-score på 4,7 av 5, dette er det som defineres som en høykvalitets barnehage og er målsettingen for FUS. Denne scoren er basert på punkt som ute og innemiljø, Relasjon mellom barn og voksen, barnets trivsel, Informasjon, barnets utvikling, medvirkning, Henting og levering, Tilvenning og skolestart og tilfredshet. Alle disse punktene jobber vi hardt med hver dag sånn at vi kan oppnå det beste for barna.

 Følg oss gjerne på Facebook og se alt det spennende vi gjør og opplever i barnehagen!

Les også: FUS BLOGGER! Masse spennende lesning.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Skogstjerna
Pedagogisk leder:
Liudmyla Babych-Juvastøl
Tlf: 95897297
skogstjernasmabarn@gmail.com
Ballblom
Pedagogisk leder:
Linda Noren Høyer
Tlf: 95897297
ballblom@outlook.com
Skrukketrollet
Pedagogisk leder:
Hege Kristiansen
skrukketrollet@outlook.com
Edderkoppen
Pedagogisk leder:
Espen Grøtterud
Edderkoppen123@outlook.com