Hopp til innhold

Hammermo FUS barnehage

Hammermo FUS barnehage as

Hammermo FUS barnehage ligger sentralt til i nordre del av Lillehammer sentrum med kort vei til Høgskolen Innlandet. Det er gode buss forbindelser til de ulike bydelene i Lillehammer, like ved barnehagen.

De fleste av barna som går i Hammermo Fus barnehage er skolestartere på Hammartun barneskole og Kringsjå barneskole.

Barnehagen har en unik beliggenhet med sitt store skogsområde som innbyr til aking, ski, hyttebygging og lek med naturmaterialer. 2017 åpnet vi vår egen sykkelbane med trafikkskilt, vår egen bensinstasjon og rundkjøring! Dette er til stor glede for barna.

I vår barnehage legger vi stor vekt på å skape god hverdag for barna der trygghet, lek og glede står sentralt. Vi satser stort på lek, som har en sentral plass i hverdagen. Det skapes arenaer for utvikling og læring gjennom leken, og for sosial og språklig samhandling. Hos oss møter dere et glødende og tilstedeværende personale som har fokus på barn og lek. Vi møter det enkelte barn med anerkjennelse, respekt, omsorg, åpenhet og raushet.

I Hammermo FUS barnehage skal alle barn ha en iboende tanke og følelse som sier at «Det er godt å være meg» hver eneste dag. Med fokus på lek, trivsel og det å bygge vennskap i hverdagen er vi med på at barna skal utvikle akkurat denne følelsen. Barn i Hammermo FUS barnehage skal møte et personale som skal være til stede. Når et barn trenger trøst, når de trenger et fang, når de har behov for å slappe av, når det oppstår en konflikt, når de trenger en venn eller når de trenger bekreftelse. De voksne skal hjelpe barn til å bli glade, selvstendige barn med gode tanker om seg selv og andre.

Her kan dere også besøke vår facebookside: https://www.facebook.com/hammermofus/

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Marianne Nordset
Daglig leder

Tlf: 94 16 51 64
E-post: dl.hammermo@bhg.no

Avdelinger

Skogstjerna
Pedagogisk leder:
Liudmyla Babych-Juvastøl
Tlf: 95897297
skogstjernasmabarn@gmail.com
Ballblom
Pedagogisk leder:
Linda Noren Høyer
Tlf: 95897297
ballblom@outlook.com
Skrukketrollet
Pedagogisk leder:
Tonje Bråten
Tlf: 95897298
skrukketrollet@outlook.com
Edderkoppen
Pedagogisk leder:
Henriette Ruud
Tlf: 95897298
Edderkoppen123@outlook.com