Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:45

 Daglig leder

Hilde Sylliåsen
95 00 50 43
E-post

Velkommen til Hammermo FUS barnehage

         

Velkommen til Hammermo FUS barnehage.           

Hammermo FUS barnehage er en fireavdelings barnehage som ligger sentralt i nordre del av Lillehammer sentrum, med blant annet kort vei til Høgskolen i Innlandet. Her er det gode bussforbindelser til de ulike bydelene i Lillehammer, like ved barnehagen.

I vår barnehage legger vi stor vekt på å skape en god hverdag for barna der trygghetlek og glede står sentralt. Hos oss har egneledelse i lek og læring en sentral plass i hverdagen. Det skapes arenaer for utvikling og læring gjennom leken, i tilegg til sosial og språklig samhandling. Hos oss møter dere et glødende - tilstedeværende og kompetent personale som har fokus på barn -lek og relasjoner. Vi møter det enkelte barn med anerkjennelse, respekt, omsorg, åpenhet og raushet.

Hammermo FUS barnehage er et innholdsrikt bygg delt over to etasjer. Barnehagen er inndelt i fire avdelinger:

  • Ballblom (1.år)
  • Skogstjerna (2.år)
  • Edderkoppen (2-3.år)
  • Skrukketrollet (4-5.år)

Barnehagen har en unik beliggenhet med sitt store skogsområde som innbyr til aking, ski, hyttebygging og lek med naturmaterialer. I skogen vår har vi både lavo og gapahuk, dette gir oss god mulighet til aktivitet med barna og med dette skape en glede ovenfor bevegelse som kan holde med dem senere i livet. 

                       "Sammen gir vi barndommen verdi: Vennskap, lek og glede - og hverdagsmagi"

I Hammermo FUS barnehage skal alle barn ha en iboende tanke og følelse som sier at «Det er godt å være meg» hver eneste dag. Med fokus på lek, trivsel og det å bygge vennskap i hverdagen er vi med på at barna skal utvikle akkurat denne følelsen. Barn i Hammermo FUS barnehage skal møte et personale som skal være til stede. Når et barn trenger trøst, når de trenger et fang, når de har behov for å slappe av, når det oppstår en konflikt, når de trenger en venn eller når de trenger bekreftelse. De voksne skal hjelpe barn til å bli glade, selvstendige barn med gode tanker om seg selv og andre. 

 Følg oss gjerne på Facebook og se alt det spennende vi gjør og opplever i barnehagen!

Les også: FUS BLOGGER! Masse spennende lesning.

Avdelinger

Ballblom
Pedagogisk leder:
Luda Babych-Juvastøl
Tlf: 95897297
ballblom.hammermo@bhg.no
Skogstjerna
Pedagogisk leder:
Linda Noren Høyer
Tlf: 95897297
Linda.Hoyer@bhg.no
Skrukketrollet
Pedagogisk leder:
Hege Kristiansen
Tlf: 95897298
skrukketrollet.hammermo@@bhg.no
Edderkoppen
Pedagogisk leder:
Katinka Christiansen
Tlf: 95897298
edderkoppen.hammermo@bhg.no@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Luda Babych

Pedagogisk leder

Avd: Ballblom

Utdannet Matematikk-lærer, grunnskolelærer, videreutdannet barnehagelærer, videre utdanning innen "pedagogisk ledelse og læringsmiljø" og "Barns språkutvikling og språklæring". Luda har jobbet i Hammermo siden 2014 og jobbet i barnehagesektoren siden 2012. Hennes hovedfokus er at barnet skal ha det godt, spennende og trygt i barnehagen. Hun synes det er viktig å se barnas individuelle styrke og behov, og støtte barna i deres utfordringer, og med det sørge for  at de opplever mestringsfølelse i hverdagene.

Paw Thaw

Barne og ungdomsarbeider

Avd: Ballblom

Utdannet som Barne - ungdomsarbeid, begynte på Hammermo i 2012 og dermed jobbet i barnehage-sektoren siden det. Fokuset til Paw er å skape kreative aktiviteter og situasjoner i barnehagen, gi rom for mestring og skape et felleskap blant barna. 

Wenche Sønsteli

Barnepleier

Avd: Ballblom

Utdannet barnepleier. Har vært ansatt på FUS Hammermo siden 2009 og har jobbet i barnehagesektoren siden da. Wenches fokus er trygg og god tilmnytning i barnehagestarten. Det å støtte, trøste, være tilstede for de nye og de yngste av våre barn, så de får gode og nære relasjoner til ikke bare de voksne, men barna også. Dette bygger et godt fundament som gir masse muligheter for læring, lek, utforskning og vennskap.

Linda Noren Høyer

Pedagogisk leder

Avd: Skogstjerna

Utdannet førskolelærer og har et årsstudium i pedagogik. Jobbet i Hammermo FUS siden 2008. Hennes fokus er å utvikle sosial kompetanse, det å forholde seg til, lytte, ta kontakt, dele, løse konflikter å være god mot hverandre er det viktigste man lærer. 

Charlotte Grimsrud

Barnehagelærer

Avd: Skogstjerna

Utdannet førskolelærer og startet hos oss i Januar 2021, har jobbet i barnehage siden 2013. Hun mener trygge barn leker og lærer mest. Barn som opplever trygge rammer, tilstedeværende voksne tørr å utforske, være nysgjerrige, vitebegjærlig og har større sjanse for å oppleve mestring, vennskap og glede i barnehagen.

Bodil Gran Kvaalshagen

Barne og undomsarbeider

Avd: Skogstjerna

Utdannet barne - og ungdomsarbeider med et årsstudium innen pedagogikk. Bodil har Jobbet på Hammermo siden oppstart i 2008 og fokuserer på tilstedeværelse for de stille og de småe. 

Jeanette Hauklien

Assistent

Avd: Ballblom

Begynte hos oss i 2017 og har jobbet i barnehagesektoren siden 2013. Jeanette fokuserer på at barna skal ha det best mulig, få omsorg og føle på trygghet.

Hege Kristiansen

Pedagogisk Leder

Avd: Skrukketrollet

Utdannet barnehagelærer, jobbet i barnehagesektoren siden 2019, Hammermo siden 2020. Hennes fokus er at barna skal bli sett og føle på omsorg. Man skal gi barna utfordringer både motorisk og kognitivt ut ifra deres forutsetninger. Hege er opptatt av et lekbetont miljø med masse humor.

Bente Tamburstuen Paulsrud

Assistent

Avd: Skrukketrollet

Utdannet kokk. Har jobbet i Hammermo siden 2009 og barnehagesektoren siden 2007. Bentes fokus er å kunne se vært enkelt barn og att barna er trygge og skaper gode relasjoner. Hun vil være en deltagende person sammen med barna i leken siden den beste læringen skjer gjennom leken.

Ayar Deng

Assistent

Avd: Skrukketrollet

Begynte hos oss i 2012 og har jobbet i barnehagesektoren siden 2009. Ayars fokus er kreativ, sosial og motorisk utvikling blant barna.

Madelen Bekkelund

Barne og ungdomsarbeider (vikar)

Utdannet barne-ungdomsarbeider. Hun har jobbet som vikar på FUS Hammermo siden 2019 og jobbet i barnehagesektoren siden det. Madelens fokus er å skape hverdagsglede hvor barn skal glede seg til å komme i barnehagen. Barn skal føle på omsorg, det å bli sett og mestringsfølelse.

Katinka Christiansen

Pedagogisk leder

Avd: Edderkoppen

Utdannet barnevernspedagog med etterutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk. Katinka har jobbet her siden 2016 og jobbet i barnehagesektoren siden da. For Katinka er fokuset trygge og gode relasjoner i barnehagen, og det å være en deltakende og leken voksen. Dette skaper rom for mestring, økt sosial kompetanse, lek og læring.

Eline Jarmann Larsen

Barnehagelærer

Avd: Edderkoppen

Utdannet førskolelærer og har vært ansatt i Hammermo siden 2014 og jobbet i barnehagensektor siden den tid. Eline synes det er viktig at de voksne oppstår som trygge, støttende og tilstede for barna, vi skal lese deres behov. Man skal også gi barnet mulighet til å "klare selv", undre og dra på oppdagelser, vi skal være med å undre med barna.

Lene Husemoen

Assistent

Avd: Edderkoppen

Har jobbet hos oss siden 2015, men har jobbet med barn siden 1993. Lene synes det er viktig å se hvert enkelt barn og støtte de i at de er bra nok akkurat som de er! Lene er glad i friluftsliv og utelek, og mener barn lærer best når de får prøve og feile.  Hun er også opptatt av at barna skal få et rolig øyeblikk i løpet av dagen, det være seg en rolig lesestund eller en bordaktivitet.