Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Hammermo FUS barnehage

Hammermo FUS barnehage as

         

Velkommen til Hammermo FUS barnehage.           

Hammermo FUS barnehage ligger sentralt i nordre del av Lillehammer sentrum, med blant annet kort vei til Høgskolen Innlandet. Her er det gode bussforbindelser til de ulike bydelene i Lillehammer, like ved barnehagen.

Næringsrik mat har alltid vært en satnings i FUI vår barnehage legger vi stor vekt på å skape god hverdag for barna der trygghetlek og glede står sentralt. Hos oss har egneledelse i lek og læring en sentral plass i hverdagen. Det skapes arenaer for utvikling og læring gjennom leken, og for sosial og språklig samhandling. Hos oss møter dere et glødende - tilstedeværende og kompetent personale som har fokus på barn -lek og relasjoner. Vi møter det enkelte barn med anerkjennelse, respekt, omsorg, åpenhet og raushet.S kjeden. Næringsrik mat er viktig for å få overskudd til lek og læring. For oss er det viktig å presentere barna for nye smaker og konsistenser. 

Hammermo FUS barnehage er et innholdsrikt bygg over to etasjer. Barnehagen er inndelt i fire avdelinger:

  • Skogstjerna (småbarn)
  • Ballblom (småbarn)
  • Skrukketrollet (storebarn)
  • Edderkoppen (storebarn)

Barnehagen har en unik beliggenhet med sitt store skogsområde som innbyr til aking, ski, hyttebygging og lek med naturmaterialer. I skogen vår har vi både lavo og gapahuk.

2017 åpnet vi vår egen sykkelbane med trafikkskilt, vår egen bensinstasjon og rundkjøring! Dette er til stor glede for barna.

Det skal være litt anerledes år å være skolestarter i barnehagen. Da blir det både turer med å uten ski til fjells og spennende turer i nærområdet. 

Hammermo FUS tilbyr også vanntilvenning for skolestarterne, som foregår på Jorekstad fritidsbad. De fleste av skolestarterne i Hammermo FUS barnehage sokner til Hammartun barneskole og Kringsjå barneskole.

Det siste året i barnehagen avsluttes med en rødløper fest med underholdning og taler til ære for de skal begynne på skolen.

I Hammermo FUS barnehage skal alle barn ha en iboende tanke og følelse som sier at «Det er godt å være meg» hver eneste dag. Med fokus på lek, trivsel og det å bygge vennskap i hverdagen er vi med på at barna skal utvikle akkurat denne følelsen. Barn i Hammermo FUS barnehage skal møte et personale som skal være til stede. Når et barn trenger trøst, når de trenger et fang, når de har behov for å slappe av, når det oppstår en konflikt, når de trenger en venn eller når de trenger bekreftelse. De voksne skal hjelpe barn til å bli glade, selvstendige barn med gode tanker om seg selv og andre.

 Følg oss gjerne på Facebook og se alt det spennende vi gjør og opplever i barnehagen!

//www.facebook.com/hammermofus/

Les også: FUS BLOGGER! Masse spennende lesning.

Her finner du alle bloggene til FUS: http://fus.no/fus-bloggen/

Søk barnehageplass

Avdelinger

Skogstjerna
Pedagogisk leder:
Liudmyla Babych-Juvastøl
Tlf: 95897297
skogstjernasmabarn@gmail.com
Ballblom
Pedagogisk leder:
Linda Noren Høyer
Tlf: 95897297
ballblom@outlook.com
Skrukketrollet
Pedagogisk leder:
Tonje Bråten
Tlf: 95897298
skrukketrollet@outlook.com
Edderkoppen
Pedagogisk leder:
Henriette Ruud
Tlf: 95897298
Edderkoppen123@outlook.com