Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Harakollen FUS aktivitetsbarnehage

Harakollen FUS aktivitetsbarnehage as

Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdgsmagi og vennegaranti. Kom til barnehagen med fokus på aktiviteter for både hode og kropp. Harakollen FUS aktivitetsbarnehage er en barnehage hvor fysisk aktivitet, både som utflukter i naturen og som organiserte aktiviteter i større eller mindre grupper, har en vesentlig plass i hele det pedagogiske opplegget. Egenverdien ved å drive fysisk aktivitet er at barna får bedre motorikk og kroppsbeherskelse, de blir mer robuste, de holder seg mer friske, og de får ta del i et fellesskap som skapes når flere individer driver med samme aktivitet for å nå egne eller felles mål. I tillegg viser forskning at fysisk aktivitet også gir en intellektuell utvikling og bedrer grunnlaget for å tilegne seg teoretisk kunnskap. Man lærer seg å samarbeide, løse konflikter og mestre utfordringer. Samtidig utvikles barnas individualitet, språk, sanser og kommunikasjonsevner. Gjennom fysisk aktivitet ønsker vi at barna skal få et positivt selvbilde ved å oppleve mestring i ulike aktiviteter. Aktive barn trenger et sunt kosthold, og barna skal derfor lære om hva slags mat som gir mest futt i kropp og sjel. Vi kaller det SmartMat. Sukkerinntak og usunn mat begrenses til et minimum, mens det vil være rik tilgang på frukt og grønnsaker. Barna skal utvikle kreativitet og nysgjerrighet, og vi bruker deres innspill som utgangspunkt for forskning og oppdagelsesturer. I Harakollen Fus behandler vi alle barn, foresatte og ansatte med likeverd og respekt.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Damåsen
Pedagogisk leder:
Trine Seim og Iris Toresdatter Soland
Tlf: 95030387
trine.seim@bhg.no/ iris.soland@bhg.no
1-3 års avdeling
Liaåsen
Pedagogisk leder:
Malene Hansen og Maiken Hjermundrud
Tlf: 95030388
malene.hansen@bhg.no/maiken.hjermundrud@bhg.no
1-3 års avdeling
Lauvkollen
Pedagogisk leder:
Silje Slettvold og Silje Husby
Tlf: 95030389
silje.slettvold@bhg.no/ silje.husby@bhg.no
3-5 års avdeling
Krukekollen
Pedagogisk leder:
Lena Helgheim og Aga Robak
Tlf: 95030385
lena.helgheim@bhg.no/aga.robak@bhg.no
3-5 års avdeling
Snaukollen
Pedagogisk leder:
Andreas Færstad Sæbø og Benedicte Lindbeck
Tlf: 95030386
andreas.saebo@bhg.no/benedicte.lindbeck@bhg.no
3-5års avdeling