Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Helleland FUS barnehage

Helleland FUS barnehage as

Helleland FUS barnehage skal være en trygg plass å være liten. Vi legger vekt på trygghet og trivsel, barna hos oss skal oppleve positive ansatte som gleder seg til jobb, har humor, høy arbeidsmoral og anstrenger seg for å forstå hvert enkelt barn. Vi er opptatt av at alle barn skal ha minst en venn i barnehagen og vi lover å jobbe aktivt med vennskapsrelasjoner, kommunikasjon og samspill. Hos oss får barna bli kjent og utforske nærmiljøet, vi har fokus på å legge tilrette for lek og omsorg skal prege alle situasjoner gjennom dagen.Vårt mål er at tiden i Helleland FUS barnehage skal gi barnet ditt glitrende barndomsminner som verdifull ballast videre i livet.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Kvitebjørn
Avdelingsleder:
Othilie Marie Frisk og Solfrid Bjerkreim Furuseth
Tlf: 91651804
Veslefrikk
Avdelingsleder:
Iselin Blikra Søndenå, Silje Kvamsø og Christina Egeli Lindø
Tlf: 91651803