Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vennskap

Holmsåsen FUS barnehage valgt vennskap som fokusområde for barnehageåret 2020-2021

Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. Vi bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra.

Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner, og øke barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mere av. Vi ønsker å skape hverdagsmagi og vennegaranti!

Hva kjennetegner vennskap?

  • Vennskap er gjensidig.
  • Vennskap er et ønske om å være sammen med en eller flere personer.
  • Vennskap er valgfritt og kan ikke påtvinges.
  • Vennskap har høy grad av hengivenhet og tilgivelse venner imellom.
  • Venner vil hverandre vel.

Vennskap skapes i tidlig alder, til og med før barnet har startet i barnehagen. Barna viser glede ved å se hverandre, skape mening sammen, felles humor og glede over fellesskapsfølelsen. 

Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Gjennom vennskap utvikler barna evnen til godt samspill med andre barn, selvtillit, konflikthåndtering, empati og mye mer.

Rammeplanen sier:

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

Det nye kapittelet VIII i barnehageloven innfører nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen. Dette tydeliggjør viktigheten av at barna i  barnehagen har et trygt psykososialt barnehagemiljø

Slik skal vi i Holmsåsen FUS barnehage jobbe med fokusområdet vennskap:

Hovedmål:

Barna skal oppleve seg som betydningsfulle i en gruppe. Samtidig som de opplever seg og andre som en viktig del av fellesskapet.

Delmål:

  • Barna utvikler leke ferdigheter.
  • Barna i Holmsåsen FUS barnehage skal bli møtt med aksept og oppleve seg som betydningsfulle for den de er uavhengig av kjønn, bakgrunn, etc.
  • Barna opplever at de blir tatt på alvor av de voksne ved krenkelser i form av mobbing, utestenging, slag med mer.