Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:45

 Daglig leder

Mona Young
48 29 28 91
E-post

Velkommen til Iglemyr FUS barnehage

Iglemyr FUS barnehage AS åpnet en sen oktober dag i 2007. Barnehagen ligger på Austrått rett utenfor Sandnes.  Vi er en av veldig mange FUS barnehager i Norge. FUS betyr - alltid barnet først

Vår kongstanke (barnesyn)I IGLEMYR BARNEHAGE SKAL ALLE STJERNER FÅ GLITRE, MED HUMOR OG GLEDE I BUNN ER VI DE BESTE I GRUNN.

Barna i Iglemyr FUS barnehage skal føle seg unike og heldige fordi de er barn, de skal få oppleve en barndom full av hverdagsmagi og glede. Barna skal oppleve at de blir sett og hørt og at de blir tatt på alvor av et personal som er oppriktig interessert i dem. Vi vil være en "Alfred" for våre barnehage barn. Visjonen og kongstanken synligjør vårt syn på barn og barndommen.

Alle livsfaser har egenverdi, barndommen er ingen unntak, dette er vårt fokus i hverdagen sammen med barna. Vi ser på alle barna som egne unike individer, med en egenverdi og en fullverdighet som et hvilket som helst annet menneske. Vi skal tilpasse oss hvert enkelt barn, de skal ikke tilpasse seg oss og våre behov. Barnet er subjektet i hverdagen. De skal med sine initiativ få medvirke til sin hverdag gjennom å ha anerkjennende voksne som forstår, tolker og møter dem med kjærlighet. Vi skal møte dem med gjensidig respekt, være trygge voksne som bygger gode og sterke relasjoner både med barna og i felleskapet. Vi skal sammen legge et godt grunnlag for at barna skal få et godt liv, hvor de føler seg inkludert, hørt og ha et positivt syn på seg selv og sine egne evner. Leken skal være en sentral del av barnas hverdag og vi skal vise at vi ser barndommens verdi.

Avdelinger

Veden
Pedagogiske ledere:
Elisabeth Øye
Tlf: 93024628
Skaret
Pedagogiske ledere:
Judith Sekse Moseng
Tlf: 93017677
Knausen
Pedagogisk ledere:
Anna Aalen
Tlf: 95296962
Myrå
Pedagogisk leder:
Siv Lene Høyland
Tlf: 93023118
Riaren
Pedagogisk leder:
Maria Vinje
Tlf: 95296961

Vis alle

Ansatte

Siv Lene Høiland

Pedagogisk leder Myrå

Joanna Pasternak

Barnehagelærer Myrå

Nina Urdal

Fagarbeider Myrå

Linda Fjelde

Fagarbeider Myrå

Tone Lise Stokkeland

Fagarbeider Riaren/Myrå

Maria Vinje

Pedagogisk leder, Riaren

Silje Dyvik

Barnehagelærer/Fagarbeider Riaren

Åshild Steinskog

Pedagogisk medarbeider, Riaren