Hopp til innhold

Iglemyr FUS barnehage

Iglemyr FUS barnehage as

Vår kongstanke (barnesyn)I IGLEMYR BARNEHAGE SKAL ALLE STJERNER FÅ GLITRE, MED HUMOR OG GLEDE I BUNN ER VI DE BESTE I GRUNN. Barna i Iglemyr FUS barnehage skal føle seg unike og heldige fordi de er barn, de skal få oppleve en barndom full av hverdagsmagi og glede. Barna skal oppleve at de blir sett og hørt og at de blir tatt på alvor av et personal som er oppriktig interessert i dem. Vi vil være en \"Alfred\" for våre barnehage barn. Visjonen og kongstanken synligjør vårt syn på barn og barndommen. Alle livsfaser har egenverdi, barndommen er ingen unntak, dette er vårt fokus i hverdagen sammen med barna. Vi ser på alle barna som egne unike individer, med en egenverdi og en fullverdighet som et hvilket som helst annet menneske. Vi skal tilpasse oss hvert enkelt barn, de skal ikke tilpasse seg oss og våre behov. Barnet er subjektet i hverdagen. De skal med sine initiativ få medvirke til sin hverdag gjennom å ha anerkjennende voksne som forstår, tolker og møter dem med kjærlighet. Vi skal møte dem med gjensidig respekt, være trygge voksne som bygger gode og sterke relasjoner både med barna og i felleskapet. Vi skal sammen legge et godt grunnlag for at barna skal få et godt liv, hvor de føler seg inkludert, hørt og ha et positivt syn på seg selv og sine egne evner. Leken skal være en sentral del av barnas hverdag og vi skal vise at vi ser barndommens verdi.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Veden
Pedagogiske ledere:
Judith Sekse
Tlf: 93024628
Skaret
Pedagogiske ledere:
Mari Henkel
Tlf: 93017677
Knausen
Pedagogisk ledere:
Elisabeth Øye
Tlf: 95296962
Myrå
Pedagogisk leder:
Siv Lene Kasin
Tlf: 93023118
Riaren
Pedagogisk leder:
Anna Aalen
Tlf: 95296961