Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kjemperud FUS barnehage

Kjemperud  FUS barnehage as

I Kjemperud FUS Barnehage kommer barna først - de er fus! 

Forsking viser at gode barnehager virker psykisk helsefremmende. (Arne Holte, 2016)

Barna blir kjent med seg selv gjennom å bli møtt av voksne som ser dem for den de er. Voksne i Kjemperud FUS jobber med å utvikle gode relasjoner til barna og mellom barna. Og det gjør vi i hovedsak gjennom leken.

Vi leker masse fordi forsking viser at det er gjennom leken barna virkelig lærer i barnehagealder. I leken kan alt være på «liksom» samtidig som det er alvor for barnet. Vi jobber med prosjekter over tid med ulike tema hvor barns medvirkning står sentralt. Temaene kan være inspirert fra noe barna har opplevd, sett, erfart, fra nærmiljøet og fra naturen. Vi er masse ute! Vi har eget tursted med gapahuk og utedo inne på Furumo. Vi kaller stedet for Tauplassen. https://fus.no/kjemperud/gapahuk-og-tausplassen

Barnehageåret 2020/2021 vil det være fokus på barns lek og lekemiljø. 

Barnehageåret 2021/2022 skal vi jobbe med lek og fokus på barnas psykiske helse.

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. Barnet først er en kompetanseutvikling i FUS barnehagene og bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. Les mer om hvordan vi jobber med BARNET FØRST https://fus.no/kjemperud/barnetforst

Vi har egen kjøkkenhjelp som tilbereder mat. Barna får servert varm lunsj annenhver dag. Vi serverer mat som gir energi til barn i vekst og utvikling. 

Barna går i små barnegrupper selv om barnehagen er stor. Barna er fordelt på 6 baser. Hvert barn har egen primærkontakt. Vi setter inn vikar ved behov, driften går
aldri på bekostning av barnas sikkerhet eller personalets arbeidsmiljø. Vi tar barn på alvor og setter alltid BARNET FØRST!

For utfyllende informasjon les vår årsplan Årsplan barnehageåret 2021-2022

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sommerfugl
Pedagogisk leder
Nina Sundt Tangen
Tlf: 94193971
sommerfugl.kjemperud@bhg.no
Skrukketroll
Pedagogisk leder
Jeanette K Kleven
Tlf: 48018096
skrukketroll.kjemperud@bhg.no
Støttepedagog Marthe Haavik: marthe.haavik@bhg.no
Marihøna
Pedagogisk leder
Ingvill Kine Jenssen
Tlf: 94193970
marihona.kjemperud@bhg.no
Tusenbein
Pedagogisk leder
Vanessa C L Solberg
Tlf: 48018095
tusenbein.kjemperud@bhg.no
Knotten
Pedagogisk leder
Monica Fjellvik & Silje Kristiansen
Tlf: 48018098
knotten.kjemperud@bhg.no
Mail Monica: monica.fjellvik@bhg.no Mail Silje: silje.kristiansen@bhg.no
Loppa
Pedagogisk leder
Marianne Hjelmen & Elise K Pinney
Tlf: 48018097
loppa.kjemperud@bhg.no
Mail Marianne: marianne.hjelmen@bhg.no Mail Elise: elise.pinney@bhg.no