Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kjemperud FUS barnehage

Kjemperud  FUS barnehage as

I Kjemperud FUS Barnehage kommer barna først - de er fus! Med fokus på relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne jobber vi med sosial kompetanse og vennskap. Vi liker å skape magiske øyeblikk for og med barna, vi kaller det hverdagsmagi. Vi leker masse fordi forsking viser at det er gjennom leken barna virkelig lærer i barnehagealder. I leken kan alt være på «liksom» samtidig som det er alvor for barnet. Vi jobber med prosjekter over tid med ulike tema hvor barns medvirkning står sentralt. Temaene kan være inspirert fra noe barna har opplevd, sett, erfart, fra nærmiljøet og fra naturen. Vi er masse ute! Vi har eget tursted med gapahuk og utedo inne på Furumo. Vi kaller stedet for Tauplassen.

I barnehageåret 2019-2020 tar vi utgangspunkt i resultater fra GoBanforskningen og skal jobbe med språk gjennom bøker og høytlesning frem til jul, etter nyttår skal vi ha ulike kunstprosjekter som skal ende med en kunstutstilling på sommerfesten i juni 2020.

Det forskes på barnehagene i FUS og vi er en av barnehagene som er med i forskningsarbeidet.

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. Barnet først er en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

Barna får servert variert kost i barnehagen og kostpenger inkluderer alt med unntak av frokost hvis barnet skal ha det. Vi har egen kjøkkenhjelp som tilbereder
mat. Barna får servert varm lunsj annenhver dag. Vi serverer SmartMat som gir energi til barn i vekst og utvikling.

Barna går i små barnegrupper selv om barnehagen er stor. Barna er fordelt på 6 baser. Hvert barn har egen primærkontakt. Vi setter inn vikar ved behov, driften går
aldri på bekostning av barnas sikkerhet eller personalets arbeidsmiljø. Vi tar barn på alvor og setter alltid BARNET FØRST!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sommerfugl
Pedagogisk leder
Nina Sundt Tangen
Tlf: 94193971
sommerfugl.kjemperud@bhg.no
Skrukketroll
Pedagogisk leder
Elise K Pinney
Tlf: 48018096
skrukketroll.kjemperud@bhg.no
Marihøna
Pedagogisk leder
Ingvill Kine Jenssen
Tlf: 94193970
marihona.kjemperud@bhg.no
Tusenbein
Pedagogisk leder
Monica Fjellvik
Tlf: 48018095
tusenbein.kjemperud@bhg.no
Knotten
Pedagogisk leder
Vanessa C Lee & Silje Kristiansen
Tlf: 48018098
knotten.kjemperud@bhg.no
Loppa
Pedagogisk leder
Marianne Hjelmen & Jeanette K Kleven
Tlf: 48018097
loppa.kjemperud@bhg.no