Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning i barnehagen

Når barnet ditt kommer inn barnehageporten for aller første gang, starter en helt ny epoke i barnets, og i dere foreldre sitt liv. Det er en stor omveltning å gå fra permisjonstilværelse, der barnet har vært hjemme sammen med sine aller tryggeste og nærmeste, til å starte i barnehagen. Nye mennesker, mange mennesker, andre barn, nye lukter, nye omgivelser, nye leker, nye rutiner - ja, alt er nytt og ukjent. Det er klart dette kan oppleves skremmende! 

Når dere har fått tildelt barnehageplass hos oss kommer vi til å ringe dere, for å ønske dere velkommen til oss, og høre hvilke tanker dere har om barnehageoppstarten. Dere vil også bli invitert til et informasjonsmøte for alle nye foreldre. Her vil dere få mulighet til å møte både ansatte, og andre foreldre på ditt barns gruppe, i tillegg til informasjon om barnehagens daglige rutiner og gjøremål. Her vil dere også få informasjon om barnehagens fokus og satsningsområde. 
Før barnehagestart ønsker vi også å invitere dere på besøk i barnehagen - slik at barnehagens miljø ikke er helt ukjent for barnet den dagen dere starter hos oss.

                                                                                      

Og så starter tilvenningsdagene: 
Vi vet at barnet i denne prosessen har behov for dere foreldre. Dere er tryggheten til barnet i møte med alt det som er nytt og ukjent. Barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode. Barn må venne seg til en ny hverdag, et nytt miljø, nye rutiner, bli kjent med mange fremmede mennesker og venne seg til å være atskilt fra foreldre/foresatte.

Vi ønsker en foreldreaktiv tilvenning, med tett samarbeid og fokus på barnet ditt. Alle barn skal ha sin tilknytningsperson i personalet. Det at også foresatte kjenner seg trygg på å levere fra seg barnet sitt i barnehagen, skaper trygghet for barna. Det er derfor viktig at personalet og foresatte sammen, finner ut av hva det enkelte barnet har behov for, og vurdere hvor mange dager foresatte bør være i barnehagen. Enkelte barn er klar etter to-tre dager, andre er komfortable først etter mange besøk sammen med en kjent voksen. 

Som barna er også dere ulike, derfor legger vi vekt på respekt, annerkjennelse og åpenhet i all kommunikasjon med dere. Dere skal være sikker på at de voksne i barnehagen lytter til deres behov. Vi vil jobbe hardt for å oppnå deres ønske om en trygg og god arena for barnet.

Målet er at overgangen fra hjem til barnehagen ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av muligheter for kontakt med andre og nye erfaringer.

Daglig kommunikasjon mellom hjem og barnehage har vi også et stort fokus på. Som kommunikasjonsplattform bruker vi "Mykid", der dere som foreldre kan kommunisere med barnehagen igjennom en applikasjon.