Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Knærten FUS friluftsbarnehage

VELKOMMEN til Knærten FUS friluftsbarnehage!

Vi er en 4 avdelings barnehage med ca 70 barn, og erfarne kompetente ansatte. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser ved Lauvåsen i Klæbu. Med tilhørende stort kupert uteområde, en egen liten skog, grillhytte og gapahuk på området, er alt tilrettelagt for en hverdag i friluft. Vi tar med oss pedagogikken ut. I tillegg til dette har vi en flott skog rett utenfor barnehageområdet, som blir flittig brukt. Hverdagen i en FUS barnehage preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag.

Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø, får barna utvikle seg, oppleve mestring og nye utfordringer. I tillegg vektlegger vi leken høyt. Leken er barnas naturlige uttrykksmåte, den skaper fellesskap og den er den beste arena for læring og utvikling. Vi voksne har en aktiv rolle i leken, på barnas premisser. I vår barnehage skal barna møte trygge voksne som har barnas beste i fokus. Barnet Først.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Rogna
Ped.leder:
Miriam Kuldvere
Tlf: 97720427
Bjørka
Ped.leder:
Wenke Granamo Iversen
Tlf: 48051938
Grana
Ped.leder:
Morten Holiløkk
Tlf: 48183191
Furua
Ped.ledere:
Karin L Rømma og Mari Fredriksen
Tlf: 95837998