Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kruttverket FUS barnehage

Kruttverket FUS barnehage as

Kruttverket FUS barnehage As er en fem avdelings barnehage som ligger på Kruttverket i Nittedal Kommune. Vår beliggenhet rett ved marka gir gode muligheter for lek og turer i skog og mark og vi har egen lavvo i marka.  Barnehagen har kokk og lager i tåd med FUS sine retningslinjer om "smartMat", næringsrik mat skaper barn som er glade og har overskudd til lek!

Satsningsområdene "livsglede og uteliv" legger grunnlaget for barnehagens arbeid med sosialkompetanse. Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. vi bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra. Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner, og øke barns sosisale kompetanse ved å samtale med barna, være gode på barns sosiale kompetanse for å forebygge mobbing og mobbeatferd. Vi ønsker å skape hverdagsmagi og vennegaranti. Verdiene våre er gjennomgående i alt vi gjør i hverdagen. 

I Kruttverket FUS er vi tilstedeværende ansatte som tar barnas lek på alvor. Ansatte har kompetanse innenfor "egenledelse i lek og læring og ved å bruke det i hverdagen sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker. Vi har fokus på barnas interesser og vil at alle skal kjenne på mestringsfølelse hver dag. hverdagen er fylt med lek, latter, sang og gode samtaler. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet. 

Barnets tilknytning er viktig og i Kruttverket FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning og viktigheten av å ha en foreldreaktiv tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, men endten mamma eller pappa som trygg base. 

Det avvikles foreldremøter for nye foreldre i god tid før oppstart.

Mulighet til å besøke barnehagen 1 time pr uke i mai og juni. 

Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner. 

Ved oppstart er foreldrene tilstede sammen med barnet i minimum 5 dager. Oppstartenutvides ved behov. Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid. De ansatte observerer og lærer av foreldrene. 

Tilknytningspersonene fra barnehagen er alltid er i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis. 

Oppstartsamtale gjennomføres med pedagogiske leder der vi blir bedre kjent, snakker om tilvenning og veien videre. 

Søk barnehageplass

Avdelinger

Raketten
Tlf: 95255859
raketten.kruttverket@bhg.no
Gnisten
Tlf: 90866914
gnisten.kruttverket@bhg.no
Dynamitten
Tlf: 90874067
dynamitten.kruttverket@bhg.no
Småkrutt
Tlf: 95255858
smakrutt.kruttverket@bhg.no
Stjerneskudd
Tlf: 95255857
stjerneskudd.kruttverekt@bhg.no