Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Anne Lise Rydal

Daglig leder og ansatt siden 2004


Christina Bjørnson

Christina har vært ansatt i Lillehagen FUS siden 2004. Arbeider som pedagogisk leder på Rumpetroll

Helen Larson

Fagarbeider i Lillehagen FUS. Jobber på avdeling Rumeptroll og vært ansatt siden 2011

Somsri Pantim

Deng som hun kalles, har jobbet som assistent i barnehagen siden 2006 og jobber på avdeling med de aller minste - som er Rumpetroll

Hege Moen Olsen

Hege er nyansatt pedagogisk leder fra 01.08.20. Hun er på avdeling Rumpetroll

Merete Kvilt

Pedagogisk leder på avdeling Frosker for 2-åringer. Ansatt siden 2006

Liselotte Samuelsen

Liselotte jobber på avdeling Frosker. Hun har vært ansatt som pedagogisk leder siden januar 2013

Anne Marit Aasheim

Anne Marit er ansatt som asistent og har vært i Lillehagen FUS siden 2006. Jobber nå på avdeling med 2-åringene

Kristin Holter

Kristin er assistent i barnehagen og ansatt siden 2010. Hun jobber nå 80 % på avdeling Frosker og har i tillegg 20 % stilling som kontormedarbeider

Tonje Grønbeck

Tonje er i år pedagogisk leder på avdeling Isakbekken. Hun har vært i barnehagen siden 2014

Monica Løken

Monica har vært med siden starten av Lillehagen FUS i 2003. Hun arbeider som fagarbeider i år på avdeling Isakbekken

Kathrine Tiller

Kathrine er ansatt som fagarbeider og jobber på avdeling med 3-åringer. Hun har vært hos oss siden 2012

Naima Jammary

Naima er pedagogisk leder på Løkka for 4-åringene. Ansatt siden 2016

Cathrine Andersen

Cathrine har vært ansatt siden 2006 og jobber nå på avdeling Løkka som fagarbeider

Lone Stenheim

Lone har vært ansatt siden barnehagens oppstart i 2003. Hun jobber i år på avdeling Løkka som fagarbeider

Alexandra Casban

Alexandra jobber som tilleggesressurs på avdeling 4-åringene

Jannicke B. Folden

Jannicke er ansatt som pedagogsik leder i barnehagen siden 2010. Hun er i år på avdeling Furuskauen som er de eldste barna våre. Hun er i tillegg stedfortreder for Daglig leder i hennes fravær.

Anne Heggen

Anne har vært med fra begynnelsen i 2003. Hun jobber som fagarbeider på avdeling Furuskauen

Ketil Røisgaard

Ketil er ansatt som assistent og jobber i år på avdeling med 5-åringene. Han har vært i barnehagen siden 2014

Martine Halsteinslid

Martine har vært ansatt som ressurspedagog i Lillehagen FUS siden april 2019.

Kirstimaria Rontti

Kristimaria er barnehagelærerstudent som jobber som ringevikar hos oss på de ulike avdelingene. Hun er ferdig barnehagelærer til våren.