Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lillehagen FUS barnehage

Lillehagen FUS barnehage as

Lillehagen FUS barnehage er en fantastisk barnehage med 82 lekende, nysgjerrige og kreative barn. Barnehagen åpnet i april 2003 og ligger flott til i utkanten av Lillestrøm. Vi boltrer oss på 4 mål tomt med gode leke og utviklingsmuligheter. I tillegg bruker vi nærområdet vårt mye til turer og ulike aktiviteter. Vi jobber hver eneste dag for at barnet ditt skal ha trygge rammer, omsorg og få gode opplevelser og utviklingsmuligheter i barnehagen.

"Jeg gleder meg hver dag til å gå i barnehagen. For det er så morsomt her" Gutt, 5 år.

I Lillehagen FUS legges det til rette for mye tid til lek - dagens viktigste aktivitet! Gjennom lek lærer barna best og utvikler sin viktige sosiale kompetanse. Barna hos oss har stor medvirkning på egen hverdag, blant annet er de med å bestemme spennende prosjekter som vi jobber med gjennom hele året.

Vi har stort fokus på trygg tilknytning. Barna som begynner hos oss har en lenger og foreldreaktiv tilvenningstid som gjør at overgangen til barnehagelivet vil oppleves tryggere. Vi har full matservering i barnehagen. Vi serverer sunn, næringsrik og variert kost til både frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid. På grunn av dagens situiasjon mht smittevern, får vi nå levert 1-2 varme måltider i uka fra Barnehagematen. Vi serverer frukt og grønt til alle måltider. Kostpenger er kr. 490,- pr. mnd.

Vi sørger for å utvikle en god lærings- og danningsarena inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi. Vi er opptatt av det fysiske miljø og at både materialene og rommene våre skal være inspirerende, tilgjengelige og i endring gjennom året. Det fysiske miljøet vårt skal inspirere til kreativitet, læring og lekelyst - både ute og inne!

Vi er opptatt av kvalitet på arbeidet vårt gjennom å ha gode, nære og tilstedeværende voksne som er der til støtte for barna. FUS og vårt satsningsområde fremover er Barnet Først og CLASS - et arbeidsverktøy for å sikre god kvalitet i barnehagenene vår. 

Vi dokumenterer hverdagen vår med gode ukeslutter. Vi bruker MyKid som kommunikasjonskanal. Her mottar foreldrene bilder og faglig referanser fra Rammeplan fra innholdet i uka som har gått. Vi har et stabilt personale på 21 engasjerte, tilstedeværende, glødende voksne fylt med humor og glede. Vi har full pedagogdekning med 8 pedagoger og jobber kontinuerlig med faglig utvikling i personalgruppen basert på forskning på barns læring og utvikling.

Vår foreldregruppe er aktiv og engasjert og vi har et godt samarbeide både med foresatte og ulike tjenester i kommunen. Vi scorer høyt på våre foreldreundersøkelser.

                                                                Sammen gir vi barndommen verdi: Vennskap, lek og glede - Og hverdagsmagi

Hos oss kommer barna først. De er FUS!

Vårt mål er at barna skal:

Glede seg til livet for de vet at de har påvirkningsmulighet

Få være en god versjon av seg selv

Være trygge og forskende

Ha det gøy i barnehagen

Ha et positivt selvbilde

Søk barnehageplass

Avdelinger

Froskene
Pedagogisk leder:
Merete Kvilt og Liselotte Samuelsen
Tlf: 40 64 98 27
liselotte.samuelsen@bhg.no
Rumpetroll
Pedagogisk leder:
Christina Bjørnson og Hege Moen Olsen
Tlf: 40 64 98 27
christina.bjornson@bhg.no
Isakbekken
Pedagogisk leder:
Merete Kvilt
Tlf: 40 64 98 32
merete.kvilt@bhg.no
Løkka
Pedagogisk leder:
Annelie Nylèn
Tlf: 40 64 98 30
annelie.nylen@bhg.no
Furuskauen
Pedagogisk leder:
Jannicke Bjerke Folden
Tlf: 40 64 98 35
jannicke.bjerke@bhg.no