Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Daglig leder

Anne Lise Rydal
98 83 83 64
E-post

Velkommen til Lillehagen FUS barnehage

Lillehagen FUS barnehage er en fantastisk barnehage med 82 lekende, nysgjerrige og kreative barn. Barnehagen åpnet i april 2003 og ligger flott til i utkanten av Lillestrøm. Vi boltrer oss på 4 mål tomt med gode leke og utviklingsmuligheter. I tillegg bruker vi nærområdet vårt mye til turer og ulike aktiviteter. Vi jobber hver eneste dag for at barnet ditt skal ha trygge rammer, omsorg og få gode opplevelser og utviklingsmuligheter i barnehagen.

"Jeg gleder meg hver dag til å gå i barnehagen. For det er så morsomt her" Gutt, 5 år.

I Lillehagen FUS legges det til rette for mye tid til lek - dagens viktigste aktivitet! Gjennom lek lærer barna best og utvikler sin viktige sosiale kompetanse. Barna hos oss har stor medvirkning på egen hverdag, blant annet er de med å bestemme spennende prosjekter som vi jobber med gjennom hele året.

Vi har stort fokus på trygg tilknytning. Barna som begynner hos oss har en lenger og foreldreaktiv tilvenningstid som gjør at overgangen til barnehagelivet vil oppleves tryggere. Vi har full matservering i barnehagen. Vi serverer sunn, næringsrik og variert kost til både frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid. På grunn av dagens situiasjon mht smittevern, får vi nå levert 1-2 varme måltider i uka fra Barnehagematen. Vi serverer frukt og grønt til alle måltider. Kostpenger er kr. 490,- pr. mnd.

Vi sørger for å utvikle en god lærings- og danningsarena inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi. Vi er opptatt av det fysiske miljø og at både materialene og rommene våre skal være inspirerende, tilgjengelige og i endring gjennom året. Det fysiske miljøet vårt skal inspirere til kreativitet, læring og lekelyst - både ute og inne!

Vi er opptatt av kvalitet på arbeidet vårt gjennom å ha gode, nære og tilstedeværende voksne som er der til støtte for barna. FUS og vårt satsningsområde fremover er Barnet Først og CLASS - et arbeidsverktøy for å sikre god kvalitet i barnehagenene vår. 

Vi dokumenterer hverdagen vår med gode ukeslutter. Vi bruker MyKid som kommunikasjonskanal. Her mottar foreldrene bilder og faglig referanser fra Rammeplan fra innholdet i uka som har gått. Vi har et stabilt personale på 21 engasjerte, tilstedeværende, glødende voksne fylt med humor og glede. Vi har full pedagogdekning med 8 pedagoger og jobber kontinuerlig med faglig utvikling i personalgruppen basert på forskning på barns læring og utvikling.

Vår foreldregruppe er aktiv og engasjert og vi har et godt samarbeide både med foresatte og ulike tjenester i kommunen. Vi scorer høyt på våre foreldreundersøkelser.

                                                                Sammen gir vi barndommen verdi: Vennskap, lek og glede - Og hverdagsmagi

Hos oss kommer barna først. De er FUS!

Vårt mål er at barna skal:

Glede seg til livet for de vet at de har påvirkningsmulighet

Få være en god versjon av seg selv

Være trygge og forskende

Ha det gøy i barnehagen

Ha et positivt selvbilde

Avdelinger

Froskene
Pedagogisk leder:
Merete Kvilt og Liselotte Samuelsen
Tlf: 40 64 98 27
liselotte.samuelsen@bhg.no
Rumpetroll
Pedagogisk leder:
Christina Bjørnson og Hege Moen Olsen
Tlf: 40 64 98 27
christina.bjornson@bhg.no
Isakbekken
Pedagogisk leder:
Merete Kvilt
Tlf: 40 64 98 32
merete.kvilt@bhg.no
Løkka
Pedagogisk leder:
Annelie Nylèn
Tlf: 40 64 98 30
annelie.nylen@bhg.no
Furuskauen
Pedagogisk leder:
Jannicke Bjerke Folden
Tlf: 40 64 98 35
jannicke.bjerke@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Anne Lise Rydal

Daglig leder og ansatt siden 2004


Christina Bjørnson

Christina har vært ansatt i Lillehagen FUS siden 2004. Arbeider som pedagogisk leder på Rumpetroll

Helen Larson

Fagarbeider i Lillehagen FUS. Jobber på avdeling Frosker og vært ansatt siden 2011

Somsri Pantim

Deng som hun kalles, har jobbet som assistent i barnehagen siden 2006 og jobber på avdeling med de aller minste - som er Rumpetroll

Hege Moen Olsen

Hege har vært ansatt som pedagogisk leder fra 01.08.20. Hun er i svangerskapspermisjon t.o.m. 31.12.21

Merete Kvilt

Pedagogisk leder på avdeling Løkka for 3-åringer. Ansatt siden 2006

Liselotte Samuelsen

Liselotte jobber på avdeling Frosker. Hun har vært ansatt som pedagogisk leder siden januar 2013

Anne Marit Aasheim

Anne Marit er ansatt som asistent og har vært i Lillehagen FUS siden 2006. Jobber nå på avdeling med 3-åringene

Kristin Holter

Kristin er assistent i barnehagen og ansatt siden 2010. Hun jobber nå 80 % på avdeling Isakbekken og har i tillegg 20 % stilling som kontormedarbeider

Monica Løken

Monica har vært med siden starten av Lillehagen FUS i 2003. Hun arbeider som fagarbeider i år på avdeling Løkka

Kathrine Tiller

Kathrine er ansatt som fagarbeider og jobber på avdeling med 4-åringer. Hun har vært hos oss siden 2012

Cathrine Andersen

Cathrine har vært ansatt siden 2006 og jobber nå på avdeling Furuskauen som fagarbeider

Lone Stenheim

Lone har vært ansatt siden barnehagens oppstart i 2003. Hun jobber i år på avdeling Rumpetroll som fagarbeider

Jannicke B. Folden

Jannicke er ansatt som pedagogsik leder i barnehagen siden 2010. Hun er i år på avdeling Furuskauen som er de eldste barna våre. Hun er i tillegg stedfortreder for Daglig leder i hennes fravær.

Anne Heggen

Anne har vært med fra begynnelsen i 2003. Hun jobber som fagarbeider på avdeling Frosker

Ketil Røisgaard

Ketil er ansatt som assistent og jobber i år på avdeling med 5-åringene. Han har vært i barnehagen siden 2014

Martine Halsteinslid

Martine har vært ansatt som ressurspedagog i Lillehagen FUS siden april 2019. Hun har svangerskapspermisjon t.o.m. 28.02.22

Michalina Wijatkowska

Michalina fungerer som barnehagelærer i svangerskapsvikariatet til Martine ut februar 2022. Hun vil jobbe på avdeling Frosker

Stine Holtmoen

Stine er nyansatt barnehagelærer fra august 2021, men har lang erfaring som ped.leder. Hun vil jobbe på avdeling med 1-åringene

Annelie Nylèn

Annelie er ferdig utdannet barnehagelærer og starter hos oss august 2021 på avdeling Løkka. Hun har flere års erfaring fra arbeid i barnehage

Martine Strøm-Blakstad

Martine er utdannet vernepleier og jobber som 80 % tilleggsressurs på avdeling Furuskauen. Hun er i tillegg en dag i uka på avdeling Isakbekken 

Heidi S. Olsen

Heidi er utdannet vernepleier og jobber 70 % som tilleggsressurs på avd. Furuskauen

Kevin Aaseth

Kevin er utdannet barne - og ungdomsarbeider og startet i Lillehagen FUS 01.09.21. Han er knyttet til avdeling Løkka