Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Kontakt

Jannicke Bjerke Folden
98 87 51 44
E-post

Velkommen til Lillehagen FUS barnehage

Avdelinger

Isakbekken
Pedagogisk leder:
Liselotte Samuelsen
Tlf: 90598490
liselotte.samuelsen@bhg.no
Barn født i 2019
Frosker
Pedagogisk leder:
Christina Bjørnson og Maria Kjensmo Løken
Tlf: 40 64 98 27
christina.bjornson@bhg.no Maria.loken@bhg.no
Barn født i 2020
Løkka
Pedagogisk leder:
Merete Kvilt
Tlf: 40 64 98 32
merete.kvilt@bhg.no
Barn født i 2018
Rumpetroll
Tlf: 40 64 98 35
Christine.aalvik@bhg.no Heidi.olsen@bhg.no
Barn født i 2021
Furuskauen
Pedagogisk leder:
Hege Moen Olsen
Tlf: 40 64 98 30
hege.olsen@bhg.no
Barn født i 2017

Vis alle

Ansatte

Christina Bjørnson

Christina har vært ansatt i Lillehagen FUS siden 2004. Arbeider som pedagogisk leder på Froskene

Somsri Pantim

Deng som hun kalles, har jobbet som assistent i barnehagen siden 2006 og jobber på avdeling med de aller minste - som er Rumpetroll

Merete Kvilt

Pedagogisk leder på avdeling Løkka for 4-åringer. Ansatt siden 2006

Hege Moen Olsen

Hege har vært ansatt som pedagogisk leder fra 01.08.20. Hun jobber på avd. Furuskauen med 5-åringene

Martine Lødøen Halsteinslid

Martine har vært ansatt som ressurspedagog i Lillehagen FUS siden april 2019. Hun bidrar med kunnskap og kompetanse på avdelinger, og har hovedansvaret for kvalitetssikringsverktøyet "CLASS".

Liselotte Samuelsen

Liselotte jobber på avdeling Isakbekken. Hun har vært ansatt som pedagogisk leder siden januar 2013

Rita Ødegård

Rita er nyansatt fra august 2022, med lang erfaring fra arbeid som assistent i barnehage. Hun jobber på avdeling Isakbekken, 3-åringene

Anne Marit Aasheim

Anne Marit er ansatt som asistent og har vært i Lillehagen FUS siden 2006. Jobber nå på avdeling Løkka med 4-åringene

Kristin Holter

Kristin er assistent i barnehagen og ansatt siden 2010. Hun jobber nå 80 % på avdeling Løkka, med 4 åringene, og har i tillegg 20 % stilling som kontormedarbeider

Jannicke Bjerke Folden

Jannicke er Daglig leder i barnehagen fom 1.aug 2022. Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehagen siden 2010.

Monica Løken

Monica har vært med siden starten av Lillehagen FUS i 2003. Hun arbeider som fagarbeider i år på avdeling Furuskauen, 5 åringene

Kathrine Tiller

Kathrine er ansatt som fagarbeider oghar bhg året 22/23 permisjon. Hun har vært hos oss siden 2012

Lone Stenheim

Lone har vært ansatt siden barnehagens oppstart i 2003. Hun jobber i år på avdeling Rumpetroll, 1 åringene, som fagarbeider

Anne Heggen

Anne har vært med fra begynnelsen i 2003. Hun jobber som fagarbeider på avdeling Isakbekken, 3 åringene.

Martine Strøm-Blakstad

Martine er utdannet vernepleier og jobber som 80 % tilleggsressurs på avdeling Furuskauen. 

Heidi S. Olsen

Heidi er utdannet vernepleier og jobber på avdeling Rumpetroll, 1-åringene

Maria Kjensmo Løken

Maria har jobbet i barnehagen siden Mars 2023 og jobber som pedaogisk leder på Froskene. 

Kristoffer Toftegård

Kristoffer er utdannet barne -og ungdomsarbeider og ble ansatt i Lillehagen FUS 01.10.21. Han jobber på avd. med 5-åringene

Hilde Solhaugen

Hilde har vært ansatt i vikariater siden okt 2021, hun er for tiden hjemme i permisjon.

Christine Aalvik

Christine har vært ansatt i Lillehagen FUS siden januar 2023, og jobber som pedagogisk leder på Rumpetroll