Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Morten Aslaksen
99 20 07 92
E-post

Velkommen til Mellom-Nes FUS barnehage

Avdelinger

Veslefrikk
Avdelingsleder:
Augusta Arnardottir
Tlf: 99200791
augusta.arnardottir@bhg.no
Tommeliten
Avdelingsleder:
Helle Kløven
Tlf: 99200790
helle.kloven@bhg.no
Bukkene Bruse
Avdelingsleder:
Lucy Tegegne
Tlf: 99200789
lucy.tegegne@bhg.no
Askeladden
Avdelingsleder:
Snorre Einar Nervik
Tlf: 99200787
snorre.nervik@bhg.no
Tyrihans
Avdelingsleder:
Sandra Lervåg Herstrøm
Tlf: 99200788
sandra.herstrom@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Morten Aslaksen

Daglig leder

Avd. Administrasjon 

Har jobbet i barnehage siden 1991 og har opparbeidet med 20 års ledererfaring. Er utdannet barnehagelærer og har jobbet i FUS kjeden siden 2008. Er spesielt opptatt av påvirkningsfeltet mellom oss mennesker. Jeg har tro på at individet skapes i relasjon til andre og gjennom dialog oppstår varig kontakt.

Gjennom relasjoner får mennesket verdi!

Ellen Stahr Tønder
Faglig leder og pedagog. Avdeling administrasjon. Utdannet barnehagelærer. Sertifisert Class observatør. Ellen har over 20 års erfaring fra barnehagefeltet og er glødende opptatt av å anerkjenne hvert enkelt barn og bidra til at de opplever seg selv som fullkomne og elsket akkurat slik de er. Ellen jobber med den faglige utviklingen i barnehagen, samt veiledning og oppfølging av enkeltbarn.
Augusta Maria Arnardottir

Pedagogisk leder

Avd. Veslefrikk 0 - 2 år

Utdannet barnehagelærer 

Sertifisert Class observatør. Augusta har lang erfaring fra barnehagefeltet og har jobbet som daglig leder på Island og deltatt i oppbygging av likestillingsmetode-barnehagekjede der. Hun leder nå vår ene småbarnsavdeling og har stort fokus på likestilling og god kvalitet for alle barn.
Snorre Nervik

Pedaogisk leder på dispensasjon 

Avd. Askeladden 5 åringer

Utdannet barne- og ungdomsarbeider 

Snorre jobber aktivt med dybdelæring, bruk av avanserte temaer og språk og leder førskolebarna frem mot skolestart.
Lucy Tegegne
Lucy er nyutdannet barnehagelærer og leder vår mellom-avdeling, Bukkene Bruse. Lucy har høyt faglig fokus og opptatt av relasjoner og barns medvirkning.
Sandra Lervåg Herstrøm

Pedaogisk leder på dispensasjon

Avd. Tyrihans 4 åringer

Utdannet idrettspedaog 

Sandra har jobbet i barnehagen i 8 år og leder avdeling Tyrihans. Sandra ser hvert enkelt barn og legger til rette for et varmt og godt læringsmiljø.
Gazmend Hetemi
Gazmend er opptatt av å skape trygghet, inkludering og hverdagsmagi for alle barn. Han legger til rette for prosjektarbeid sammen med barna hvor de får utvikle sine kreative evner.
Helle Kløven

Pedagogisk leder

Avd Tommeliten 0 -2 år

Utdannet barnehagelærer 

Har tretti års erfaring fra skole/SFO og barnehage. Dette både som assistent og barnehagelærer. Har jobbet fire år i denne barnehagen. Jobber i tillegg som øvingslærer for barnehagelærerstudenter. Mellom-Nes FUS er en partnerskapsbarnehage og samarbeider tett med Høyskolen Innlandet.

Monika Hryck

Barnehagelærer 2 (fødselspermisjon fra 13 september 2021)

Avd. Tommeliten 0 - 2 år

Utdannet barnehagelærer 

Tiago Nascimento
Tiago er glødende engasjert i barns lek, læring og uttrykk. Tiago har daglige utforsknings-eksperiment sammen med barna og skaper magi i hverdagen.
Predrag Petrinjac

Pedagogisk medarbeider 

Avd. Tommeliten 0 - 2 år

Enkelejda Pisku Bebri
Enkelejda er utdannet barnehagelærer og jobber som Ped 2 sammen med 4-åringene. Hun er opptatt av barns lek og utvikling.
Jeanette Juell

Pedagogisk medarbeider

Avd. Tommeliten 0 - 2 år

Maria Tashkova
Maria ha jobbet med barn i 4 år og studerer for å bli fagarbeider. Maria er leken og omsorgsfull. Hun elsker å skape gode samlingsstunder for barna med fokus undring, lesing og fortellinger.
Frida Stenseth Rolland
Frida er kreativ, fargerik og opptatt av å la barn oppleve eventyr og fortellinger i hverdagen.
Celine Jægtvik
Celine jobber som vikar på Askeladden med de eldste barna. Hun er varm og inkluderende.
Lucyna Dolatkiewicz

Barnehagelærer 2

Avd. Veslefrikk 0 - 2 år

Utdannet barnehagelærer

Claudia Maria Nistor

Pedagogisk medarbeider (vikar)

Avd. Veslefrikk 0 - 2 år

Jeg heter Claudia og jeg er opprinnelig fra Romania. I de siste 10 årene har jeg jobbet som elevassistent i Bergen. Siden 2019 har jeg jobbet som pedaogisk medarbeider i Mellom-Nes FUS. Mitt fokus retter seg mot barns individuelle styrker og behov og sikre at hvert enkelt barn opplever mestringsfølelse i hverdagen sin. 

Karen Fields Magnus

Pedagogisk medarbeider

Avd. Veslefrikk 0 - 2 år

Jeg har musikk som interesse både i og utenfor barnehagen. Jeg er opptatt av "Det skapende barnet", og at barna tidlig får kjenne på hva de vil og liker å gjøre, og at språket følges tett på denne utviklingen. Jeg har vært ansatt i Mellom-Nes siden oppstarten i 2014. Har et år på høyskole med fokus på "Barn med særskilte behov"

Hilde Rype Bunæs

Barnehagelærer 2 på dispensasjon 

Avd. Bukkene bruse 3 åringer

Hilde har jobbet i barnehage i ni år og er opptatt av barns lek og glede i hverdagen.
Sofie Seeberg

Pedagogisk medarbeider (50 % stilling)

Avd. Tommeliten 3 åringer

Tobias Seeberg

Pedagogisk medarbeider Avdeling Tyrihans Tobias ser barns behov og skaper meningsfulle dager preget av lek, undring og glede.

Suzana Despotovic
Suzana er fagarbeider og har jobbet over 20 år i barnehage.