Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Nordpolen avd. Sandakerveien FUS barnehage

Åpen dag:

For dere som ikke fikk vært med på digital åpen dag, kan dere se en omvisning av barnehagen på facebook her. 

Nordpolen FUS barnehage består av to hus, avdeling i Idun og avdeling Sandakerveien. De to husene deler felles ledelse og samarbeider på tvers av husene.

Nordpolen FUS barnehage avd. Sandakerveien ligger sentralt plassert på Sagene i Oslo. Avd. Sandakerveien har fire avdelinger, to for barn mellom 3-6 år og to for barn mellom 1-3. Designet av barnehagen er spennende og plassen er god. Her har vi stor flott gymsal, formingsrom, grupperom og bibliotek. I Nordpolen FUS barnehagen satser vi på bærekraftig utvikling. For oss handler bærekraftig utvikling om at barna skal bli glade i naturen, få erfaringer med gjenbruk og resirkulering, få muligheten til å bli hørt og utvikle evnen til kritisk tenking. For oss betyr bærekraftig utvikling også at alle skal få like mulighet til å delta ut fra sine forutsetninger og legge av vi legger grunnlag for at barna kan utvikle god psykisk og fysisk helse.

Barnehagen har egen minibuss og vår egen lavvo i Solemskogen, som blir brukt nesten hver eneste dag. Barnas hverdag preges av FUS verdier med et glødende engasjert personale, de har en skapende hverdag og barnehagens ansatte er tilstedeværende for dem. Vi har fokus på sosial kompetanse og ønsker å utvikle hvert enkelt barn til selvstendige og trygge individ. Vi legger vekt på barns medvirkning i hverdagen og legger til rette for mange forskjellige aktiviteter.

 

             

Søk barnehageplass

Avdelinger

Gul
Avdelingsleder:
Morten Telle og Marte Myrseth Østrem
Tlf: 46626749
gul.sandakerveien@bhg.no
Rød
Avdelingsleder:
Fredrik Sørlie og Marius Skjold Heigård
Tlf: 46626751
rod.sandakerveien@bhg.no
Blå
Avdelingsleder:
John Gunnar Dokkedal og Hege Kristine Noreng
Tlf: 46626750
bla.sandakerveien@bhg.no
Grønn
Avdelingsleder:
Andreas Solstad og Carolina Grønli
Tlf: 46626753
gronn.sandakerveien@bhg.no