Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Prestmosen FUS barnehage

Avdelinger

Soria Moria (0-3 år)
Avdelingsleder:
Mehwish Shahzad
Tlf: 97 05 70 42
mehwish.shahzad@bhg.no
Eventyrkroken (0-3 år)
Avdelingsleder:
Live Grønbekk
Tlf: 97 05 70 43
live.gronbekk@bhg.no
Alvebo (3-6 år)
Avdelingsleder:
Nancy Iren Lenvei
Tlf: 97 05 70 44
nancy.lenvei@bhg.no
Dovrefjell (3-6 år)
Avdelingsleder:
Anna Narmo
Tlf: 97 05 70 46
anna.narmo@bhg.no
Trollstua (2-4)
Avdelingsleder:
Priya Pratheesh /Tonje Fallo
Tlf: 97 05 70 45
priya.pratheesh@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Stine Waage

Assistent
Avd. Eventyrkroken 0-3 år

Stine utviser trygghet, tillit og positivitet, noe som gjenspeiler seg i barnegruppa. Hun har alltid en hjelpende hånd, et varmt smil og oppmuntrende ord på lager. Stine ser hvert enkelt barn og vet hvordan hun skal tilpasse støtten på en slik måte at barna opplever mestring og utvikling. Hun er for tiden på disp som barnehagelærer.

Live Grønbekk

Pedagogisk leder
Avd. Eventyrkroken 0-3 år

Tina Johansen

Barnehagelærer
Avd. Eventyrkroken 0-3 år

Marianne Brøndmo Rein

Fagarbeider
Avd. Eventyrkroken 0-3 år

Helen Halvorsen

Pedagogisk leder
Avd. Soria Moria 0-3 år

Tonje-Iren Fallo

Barnehagelærer
Avd. Soria Moria 0-3 år

Tonje har jobbet hos oss siden 2012. Hun har påbegynt Barne- og ungdomsarbeider utdannelsen, og har flere års erfaring som pedagog på dispensasjon. Hun skaper hverdagsmagi sammen med barna i lek og læring, og har fokus på  at barna skal oppleve mestring. Hun utviser trygg tilstedeværelse, er anerkjennende, engasjert og leken. Tonje setter barnet først og er opptatt av godt foreldresamarbeid.

Mehwish Shahzad

Pedagogisk leder
Avd. Soria Moria 0-3 år

Mehwish har jobbet i barnehagen siden 2018. Hun  er utdannet  barne- og ungdomsarbeider, og har i flere perioder jobbet som ped.leder på dispensasjon. Hun er stolt av faget sitt og legger vekt på kvalitet i all planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av ulike pedagogiske aktiviteter for og med  barna. Hun jobber aktivt for et inkluderende fellesskap hvor tidlig innsats er i fokus. Trygghet, ro og varme er Mehwish sitt varemerke.

Tine Kjærvik

Fagarbeider
Avd. Soria Moria 0-3 år

Miriam Lautin Mikkelsen-Engvik

Assistent
Avd. Soria Moria 0-3 år

Line Gjengedal Kverneng

Pedagogisk leder
Avd. Trollstua 3-6 år

Priya Pratheesh

Barnehagelærer
Avd. Trollstua 2-4 år

Priya har vært  ansatt som fagarbeider med annen pedagogisk utdanning siden 2020. Hun har 16 års erfaring fra arbeid i barnehage og har fordypning i De yngste barna og friluftsliv. Barns læring gjennom lek er noe hun brenner for, og er opptatt av å se hvert enkelt barn og dets ulike behov. Priya er en person som ser muligheter fremfor begrensninger. 

Vibeke Johannessen

Assistent
Avd. Trollstua 2-4 år

Vibeke er rolig, engasjert og tilstedeværelse. Omsorg står sentralt for Vibeke som har fokus på å se alle barn og skape trygghet. Vibeke tilrettelegger for godt samspill og trygge relasjoner for barn og voksne. 

Amrana Mir

Assistent 
Avd. Trollstua 2-4 år

Amrana har tidligere vær i praksis hos oss og trivdes så godt at hun kom tilbake. Hun er på vei til å bli barne- og ungdomsarbeider. Amrana er språkmektig og opptatt av språkarbeid. Hun verdsetter samarbeid med barn og voksne, er løsningsorientert og bidrar til det gode psykososilale miljøet i barnehagen.

Anna Narmo

Pedagogisk leder
Avd. Dovrefjell 3-6 år

Anna har en bachelor i spesialpedagogikk og master i pedagogikk, samt fordypning som barnehagelærer fra Polen . Hun har godkjent utdanning som grunnskolelærer og barnehagelærer i Norge. Anna har 11 års erfaring fra jobb i barnehage, både med de minste og de største barna, Anna er opptatt av relasjoner mellom barn- barn og voksen-barn. Hun ser, bekrefter og anerkjenner alle for å  bidra til det enkelte barnets sosiale læring i samhandling med andre barn.   

Cecilie Treider Haugly

Assistent
Avd. Dovrefjell 3-6 år

Cecilie har jobbet hos oss i 14 år. Hun er en tilstedeværende og trygg voksen som  gir tilpasset støtte til  hvert enkelt barn. Cecilie er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å kunne tilrettelegge best mulig for barna. Hun ønsker at barna skal ha gode minner fra barnehagen og glede seg til resten av livet.

Linn Bakken

Assistent
Avd. Dovrefjell 3-6 år

Nancy Iren Lenvei

Barnehagelærer
Avd. Alvebo 3-6 år

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider og er sertifisert CLASS observatør. Hun setter leken som barnets viktigste læringsplattform høyt. Nancy er tilstedeværende og opptatt av at barna skal få førstegangserfaringer, respekt, anerkjennelse og skape gode relasjoner sammen. Hun er god til å lytte, leke og skape magiske stunder. Nancy er kreativ og engasjert, og lar seg begeistre av barns påfunn. Hun en aktiv voksen som deltar på barnas premisser.

Cicilie Lian

Barne- og ungdomsarbeider
Avd. Alvebo 3-6 år

Cicilie er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun er en rolig og sindig person med en tøysete og leken side. Cicilie er både kreativ, kunstnerisk og musikalsk. Hun trakterer gitar/ukulele og malerpensel til glede for små og store. Hun trives svært godt utendørs og  er nysgjerrig på å lære nye ting. Cicilie bidrar til at alle får en trygg, god og utviklende hverdag. 

Terje Johansen

Assistent
Avd. Alvebo 3-6 år

Ruslans Semjonovs

Støtteressurs
Avd. Alvebo 3-6 år