Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Anne H. Bjørgum
45 22 02 44
E-post

Velkommen til Prestmosen FUS barnehage

Avdelinger

Soria Moria (0-3 år)
Avdelingsleder:
Mehwish Shahzad
Tlf: 97 05 70 42
soriamoria.prestmosen@bhg.no
Eventyrkroken (0-3 år)
Avdelingsleder:
Helena S. Olsen
Tlf: 97 05 70 43
eventyrkroken.prestmosen@bhg.no
Alvebo (3-6 år)
Avdelingsleder:
Emilie Friis Berge
Tlf: 97 05 70 44
alvebo.prestmosen@bhg.no
Dovrefjell (3-6 år)
Avdelingsleder:
Anna Narmo
Tlf: 97 05 70 46
dovrefjell.prestmosen@bhg.no
Trollstua (2-4)
Avdelingsleder:
Priya Pratheesh /Tonje Fallo
Tlf: 97 05 70 45
trollstua.prestmosen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Hege
Ped.medarbeider
Avd. Eventyrkroken 0-3 år
Hege startet som vikar hos oss og er ansatt som ekstraressurs dette barnehageåret i 80 % stilling.
Hege har jobbet både på liten og stor avdeling og er opptatt av å være støttende stillas og bidra til barns utvikling uansett alder.
Avd. Eventyrkroken 0-3 år
Stine

Barnehagelærer
Avd. Eventyrkroken 0-3 år

Stine utviser trygghet, tillit og positivitet, noe som gjenspeiler seg i barnegruppa. Hun har alltid en hjelpende hånd, et varmt smil og oppmuntrende ord på lager. Stine ser hvert enkelt barn og vet hvordan hun skal tilpasse støtten på en slik måte at barna opplever mestring og utvikling. Hun er for tiden på disp som barnehagelærer.

Helena

Pedagogisk leder
Avd. Eventyrkroken 0-3 år

Helena startet hos oss i november 2021. Hun er en omsorgsperson med erfaring fra arbeid med både barn, ungdom og voksne med ulikt hjelpebehov. Hun er positiv og smilende og  trives svært godt med å være støttende stillas for de yngste barna. Helena er vår CLASS ressursperson (Pre-K) og på disp som pedagogisk leder.

Safia

Støtteressurs

Avd. Eventyrkroken 0-3 år

Safia har flere års erfaring fra barnehage og jobbet som vikar hos oss tildligere. Hun har kommet tilbake til oss som støtteressurs i 100 % stilling dette barnehageåret. Safia er en varm omsorgsperson. Der Safia er finnes det også alltid et fang for trøst, smil latter og glede. Alle oppgaver i barnehagen ser hun som viktige, men det er i lek med barna trives hun aller best.                                                                                                    

Wendy

Ped. medarbeider
Avd. Soria Moria 0-3 år

Wendy har alltid et trygt fang, en god hånd å holde i og en myk skulder å gråte på. Wendy er opptatt av musikk og bevegelse og benytter dette i hverdagen med barna. Hun er veldig glad i å være ute og leke i all slags vær. Mest av alt er Wendy engasjert, tilstedeværende og opptatt av at både barn og foreldre skal føle trygghet.

Christina

Ped. medarbeider
Avd. Soria Moria 0-3 år

Christina har jobbet for oss i 5 år. Hun er positiv og tilstedeværende. En av hennes sterkeste sider er relasjonen mellom barn-voksen. Hun skaper trygghet til å leke, lære og utforske. Hun er er svært kreativ, og dette bruker hun for å skape spennende lekemiljøer som stimulerer til lek. 

Mehwish

Pedagogisk leder
Avd. Soria Moria 0-3 år

Mehwish har jobbet i barnehagen siden 2018. Hun  er utdannet  barne- og ungdomsarbeider, og har i flere perioder jobbet som ped.leder på dispensasjon. Hun er stolt av faget sitt og legger vekt på kvalitet i all planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av ulike pedagogiske aktiviteter for og med  barna. Hun jobber aktivt for et inkluderende fellesskap hvor tidlig innsats er i fokus. Trygghet, ro og varme er Mehwish sitt varemerke.

Mona

Ped. medarbeider
Avd. Soria Moria 0-3 år

Mona har jobbet 7 år i barnehage før hun bestemte seg for å studerer for å bli barne-og ungdomsarbeider. Hun har hatt praksis hos oss ukentlig fra oktober 2020. Hun er nå ferdig og trives så godt hos oss at hun nå er i et fast vikariat.

Amrana

Ped. medarbeider 
Avd. Trollstua 2-4 år

Amrana har tidligere vær i praksis hos oss og trivdes så godt at hun kom tilbake. Hun er på vei til å bli barne- og ungdomsarbeider. Amrana er språkmektig og opptatt av språkarbeid. Hun verdsetter samarbeid med barn og voksne, er løsningsorientert og bidrar til det gode psykososilale miljøet i barnehagen.

Tonje

Barnehagelærer
Avd. Trollstua 2-4 år

Tonje har jobbet hos oss siden 2012. Hun har påbegynt Barne- og ungdomsarbeider utdannelsen, og har flere års erfaring som pedagog på dispensasjon. Hun skaper hverdagsmagi sammen med barna i lek og læring, og har fokus på  at barna skal oppleve mestring. Hun utviser trygg tilstedeværelse, er anerkjennende, engasjert og leken. Tonje setter barnet først og er opptatt av godt foreldresamarbeid.

Priya

Pedagogisk leder
Avd. Trollstua 2-4 år

Priya har vært  ansatt som fagarbeider med annen pedagogisk utdanning siden 2020. Hun har 16 års erfaring fra arbeid i barnehage og har fordypning i De yngste barna og friluftsliv. Barns læring gjennom lek er noe hun brenner for, og er opptatt av å se hvert enkelt barn og dets ulike behov. Priya er en person som ser muligheter fremfor begrensninger. 

Vibeke

Ped. medarbeider
Avd. Trollstua 2-4 år

Vibeke har jobbet hos oss som fast vikar siden 2020, men har mange års erfaring fra arbeid i ulike barnehager. Hun er rolig, engasjert og tilstedeværelse. Omsorg står sentralt for Vibeke som har fokus på å se alle barn og skape trygghet. Vibeke tilrettelegger for godt samspill og trygge relasjoner for barn og voksne. 

Anna

Pedagogisk leder
Avd. Dovrefjell 3-6 år

Anna har en bachelor i spesialpedagogikk og master i pedagogikk, samt fordypning som barnehagelærer fra Polen . Hun har godkjent utdanning som grunnskolelærer og barnehagelærer i Norge. Anna har 11 års erfaring fra jobb i barnehage, både med de minste og de største barna, Anna er opptatt av relasjoner mellom barn- barn og voksen-barn. Hun ser, bekrefter og anerkjenner alle for å  bidra til det enkelte barnets sosiale læring i samhandling med andre barn.   

Cecilie

Ped. medarbeider
Avd. Soria Moria 0-3 år

Cecilie har jobbet hos oss i 14 år. Hun er en tilstedeværende og trygg voksen som  gir tilpasset støtte til  hvert enkelt barn. Cecilie er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å kunne tilrettelegge best mulig for barna. Hun ønsker at barna skal ha gode minner fra barnehagen og glede seg til resten av livet.

Ann-Trude

Ped. medarbeider
Avd. Dovrefjell 3-6 år

Ann-Trude har startet hos oss i et fast vikariat fra 1. august 2022 etter å ha vært innleid via vikarbyrå. Hun har gjort et karriæreskifte og funnet ut at hun trives veldig godt med å skape gode hverdager for barna i barnehagen, møte de med respekt, lutte til de og bidra til å styrke deres sosiale kompetanse og selvbilde.

Caroline

Pedagogisk leder
Avd. Alvebo 3-6 år

Caroline er utdannet barnehagelærer og startet som ped.leder hos oss i august 2022.  Hun anerkjenner barndommens egenverdi og barns mulighet for medvikning. Hun er opptatt av å legge til rette for barns lek og læring i hverdagen.

Emilie

Pedagogisk leder
Avd. Alvebo 3-6 år

Emilie er pedagogisk leder på disp. Hun er utdanne barnevernspedagog og er i gang med å ta de 60 studiepoengene hun mangler for å kunne smykke seg med tittelen barnehagelærer. Hun ønsker å bidra til barns mulighet til å  bli den beste utgven av seg selv. Emilie er en prestasjonshjelper som påvirker mennesker rundt seg til å kjenne seg psykisk sterkere, mer kompetent og i stand til å ta i bruk det beste i seg selv. En god oppskrift på for et godt miljø.

Nancy

Barnehagelærer
Avd. Alvebo 3-6 år

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider og er sertifisert CLASS observatør. Hun har jobbet hos oss i 12 år og setter  leken som barnets viktigste læringsplattform  høyt. Nancy er for tiden på disp som barnehagelærer, en rolle hun er godt kjent med da hun har vært det i flere perioder. Nancy er tilstedeværende og opptatt av at barna skal få førstegangserfaringer, respekt, anerkjennelse og skape gode relasjoner sammen. Hun er god til å lytte, leke og skape magiske stunder. Nancy er kreativ og engasjert, og lar seg begeistre av barns påfunn. Hun en aktiv voksen som deltar på barnas premisser.

Charlotte

Ped. medarbeider
Avd. Alvebo 3-6 år

Charlotte er ansatt i et fast vikariat ut dette barnehageåret etter å ha vært innleid fra vikarbyrå over lang tid. Charlotte er opptatt av å være en rollemodell, hun støtter barna til å inkludere hverandre og møte alle med respekt. Hun engasjert og leken, og byr gjerne på den spøkefulle siden av seg selv til glede for barna.

Anne

Daglig leder

Utdannet førskolelærer med fordypning i flerkulturell pedagogikk. Videreutdanninger på BI : Nasjonal lederutdanning for styrere i barnnehger og Jus for ledere. Har vært i Prestmosen siden mai 2020 og leder arbeidet med å gi barna de beste forutsetninger for en magisk barndom og få være demokratisk deltagende i eget liv.

Cicilie

Barne- og ungdomsarbeider
For tiden i permisjon 

Cicilie er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun er en rolig og sindig person med en tøysete og leken side. Cicilie er både kreativ, kunstnerisk og musikalsk. Hun trakterer gitar/ukulele og malerpensel til glede for små og store. Hun trives svært godt utendørs og  er nysgjerrig på å lære nye ting. Cicilie bidrar til at alle får en trygg, god og utviklende hverdag. 

Gulseren

Ped. medarbeider
For tiden i permisjon

Gulseren er en omsorgsperson med klokt hode og varmt hjerte. Hun tar ting på strak arm, er trygg og tilstedeværende for barna. Hun skaper muligheter for barna til å leke, lære, og utforske. Hun er opptatt av å legge til rette for vennskap og sosialt felleskap. Hennes mål er at alle barn skal ha noen å leke med, bli sett og hørt.

Leif Inge

Pedagogisk leder

For tiden i permisjon