Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Prestmosen FUS barnehage

Prestmosen FUS barnehage AS er en femavdelings barnehage som ligger i Nannestad. Vi har en stor og variert utelekeplass og en unik beliggenhet med skogen som nærmeste nabo. Skogen brukes som lekearena hvor kreativitet og fantasi får næring. Barnas opplevelser og innspill er viktige og de skal oppleve at deres innspill teller og at de blir sett og hørt. Vi har fokus på å gi barna gode opplevelser ute slik at de blir glade i å være ute uansett årstid. Det er også viktig for oss at store og små lærer seg å sette pris på og tar vare på hverandre og naturen rundt oss.

Sunn mat og gode matvaner fremmer matglede hos barn. Barna skal oppleve måltidene som hyggelige og vi skal ha tid til både å spise og prate sammen. Måltidene har også en pedagogisk funksjon, SmartMat er derfor nært knyttet til satsningen vår på egenledelse i lek og læring. Barnehagen planlegger måltidene i tråd med FUS sine retningslinjer om SmartMat. Næringsrik mat skaper barn som er glade og har overskudd til lek! 

Satsningsområdet vårt i år er Livsmestring. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og sørge for å utjevne sosiale forskjeller. Både fysisk og psykisk helse står i fokus. Vi er opptatt av mestringsfølelse, vennskap og den indre tryggheten, alle er vi gode nok! Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. Vi legger ekstra vekt på å være gode med hverandre, se hverandre, inkludere hverandre og utvikle vennskap. Personalet hjelper barna til å vise empati og bygge gode relasjoner. Barns sosiale kompetanse øker ved at vi voksne samtaler med barna, er gode rollemodeller og gir positiv forsterkning på atferd vi ønsker mere av. Vi ønsker å forebygge mobbing og mobbeatferd. Gjennom lek, bevegelse og gode opplevelser mener vi grunnlaget for en magisk barndom skapes! Vi tar vare på hverdagsmagien gjennom å være nysgjerrige og skape rom for undring sammen med barna. På denne måten skaper vi eventyrlyst og mot. Verdiene våre er gjennomgående i alt vi gjør, hver dag.

I Prestmosen FUS barnehage er vi tilstedeværende ansatte som tar barnas lek på alvor. Med ansatte som har kompetanse innenfor egenledelse i lek og læring sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker. Vi har fokus på barnas interesser og vil at barna skal kjenne på mestringsfølelse -hver dag! Hverdagen er fylt med lek, sang, latter og gode samtaler. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet.

Barnets tilknytning er viktig, og i Prestmosen FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base.

  1. Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart.
  2. Mulighet til å besøke barnehagen før oppstart.
  3. Tilbud om hjemmebesøk fra avdelingens pedagog. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor pedagogen kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov.
  4. Ved oppstart er foreldrene tilstede sammen med barnet i minimum 5 dager. Oppstarten utvides ved behov.
  5. Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid.
  6. Tilknytningspersonen fra barnehagen er i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  7. Oppstartsamtale med pedagogisk leder.

I Prestmosen FUS barnehage har vi sovevakt. Dette innebærer at det er en voksen sammen med de barna som sover.

I Prestmosen kommer barna først!

     

Søk barnehageplass

Avdelinger

Soria Moria (0-3 år)
Avdelingsleder:
Anna Narmo
Tlf: 97 05 70 42
soriamoria.prestmosen@bhg.no
Eventyrkroken (0-3 år)
Avdelingsleder:
Tonje Fallo
Tlf: 97 05 70 43
eventyrkroken.prestmosen@bhg.no
Alvebo (2-6 år)
Avdelingsleder:
May Irene Messell
Tlf: 97 05 70 44
alvebo.prestmosen@bhg.no
Dovrefjell (2-6 år)
Avdelingsleder:
Silje Christiansen
Tlf: 97 05 70 46
dovrefjell.prestmosen@bhg.no
Trollstua (2-6 år)
Avdelingsleder:
Monika Kargul
Tlf: 97 05 70 45
trollstua.prestmosen@bhg.no