Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING


Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. I barnehagen ser vi på egenledelse i sammenheng med barnas lek, med hovedvekt på; rollelek!


HVORFOR ER EGENLEDELSE SÅ VIKTIG?

Barnet skal utvikle sine egenledelsesferdigheter slik at det fungerer i sosialt samspill, deltar og medvirker i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner gir barnet et godt grunnlag for utvikling av vennskap. Ikke minst sees gode egenledelsesferdigheter i sammenheng med tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk
Det som avgjør om en egenledelsesfunksjon fungerer godt eller dårlig, er hvor effektivt og godt barnet løser de utfordringer det møter i hverdagen. For oss handler egenledelse om at barnet selv finner løsninger og strategier i sitt leke- og læringsmiljø ved hjelp av kompetente ansatte.

Rolleleken er spesielt viktig. Barn leker for å leke. Leken er lystbetont i seg selv og gir glede. Leken er også barnas viktigste læringsarena. Rollelek er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke egenledelse.

Hvordan legger vi til rette for rollelek hos oss:

 • Vi deler barna inn i mindre grupper
 • Voksne som forsker på hva barna er interessert i og viderefører dette i lek
 • Voksne som tar barnas innspill på alvor
 • Skaffer utstyr og rekvisitter som stimulerer og utvikler rolleleken
 • Gir barna felles opplevelser slik at alle har et godt utgangspunkt for å delta i rollelek
 • Setter av tid til rollelek
 • Har store lekerom inne som innbyr til rollelek av ulik karakte

Gode egenledelsesferdigheter gir:

 • Samspillskompetanse og empati
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Gode forutsetninger for å lykkes i lese og skriveopplæringen
 • Evnen til å løse konflikter (selvregulering)
 • Fantasi og kreativitet
 • Økt konsentrasjon
 • Lærer et rikt og variert språk
 • Bearbeider vanskelige følelser
  I leken er ”alt” lov, og barna får mulighet til å trene seg på ”det virkelige liv”

Gjennom egenledelse øver barnet seg på å utnytte sin mentale kapasitet:

 • Planlegging (sette mål og lage effektiv plan/strategi for å nå målet)
 • Organisering (holde orden på informasjon og aktiviteter)
 • Arbeidshukommelse (tenke og huske samtidig, driver oppgaver fremover i logisk rekkefølge)

Gjennom egenledelse trener barnet opp sin evne til å omgås andre på en passende måte:

 • Igangsetting (ta initiativ til sosialt samspill med andre barn, og komme i gang med lek og aktiviteter)
 • Fleksibilitet (evne til å takle overganger, skifte oppmerksomhet og variere mellom ulike aktiviteter)
 • Selvregulering (regulere og kontrollere egne følelser og handlinger)
 • Selvmonitorering (bevisshet om hvordan egne handlinger og oppførsel skaper reaksjoner hos andre, og hvordan andres atferd påvirker en selv)