Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Senterbarnehagen FUS

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Janne S. Schjerven
Daglig leder

Tlf: 95 43 83 92
E-post: dl.senterbarnehagen@bhg.no

OPPDATERT AUGUST 2020 - VI HAR FORTSATT NOEN LEDIGE PLASSER! Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon, eller søk plass gjennom direkte link til høyre i bildet!

I SENTERBARNEHAGEN FUS møter barna glade, motiverte og omsorgsfulle voksne. Barna får sunn og god mat, nok hvile og opplever trygghet og forutsigbarhet hver dag. Vi har særlig fokus på en god start når nye barn begynner hos oss. Vi setter av ekstra god tid og har en fast voksen som blir spesielt godt kjent med barnet og dets familie.

Vi har lekne og motiverte ansatte som byr på seg selv og trives i jobben. Det er viktig for oss å ha gode relasjoner til alle som er en del av barnehagen. Gjennom et nært samarbeid med foreldrene skaper vi sammen optimale utviklingsmuligheter for barna. Det å gjøre barna trygge og selvstendige før skolestart er viktig.

VI HAR ET INKLUDERNEDE OG TRYGT LÆRINGSMILJØ I BARNEHAGEN DER ALLE BARN BLIR SETT OG FÅR MEDVIRKE I UTFORMINGEN AV INNHOLDET I HVERDAGEN!

Sammensetningen av barn og ansatte gjenspeiler mangfoldet i nærmiljøet, og systematisk språkarbeid er en viktig grunnstein i vårt arbeid. Barna blir servert mat som inneholder gode byggeklosser for hjerne og kropp, slik at evne til læring, konsentrasjon, glede og humor, fysisk aktivitet og god samhandling optimaliseres.

Hos oss bygges en solid grunnmur i barnet som gir gode forutsetninger i møte med livet etter barnehagen.

Barnehagen ligger sentralt på Fjell i Drammen, med nærhet til skog og mark som vi er flittige brukere av.

HVA LOVER VI BARNET DITT?

Barnet ditt skal alltid bli tatt hyggelig imot når det kommer til en FUS-barnehage. I løpet av dagen skal barnet få søvn og hvile tilpasset seg selv. I FUS barnehagene har vi egne retningslinjer for tilsyn under soving, slik at barna skal være helt trygge når de sover. Måltidene er rolige og det er nok tid til å spise. Barnet leker og lærer i et miljø preget av varme og glede, og er ute minst to timer hver dag. Vi lover at vi er genuint opptatt av barnet ditt.

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS

Barnet ditt skal ha en venn

For noen barn går dette veldig lett, mens for andre kan dette ta litt mer tid. Men vi gir oss ikke. Det er fordi vi ser hvor vesentlig dette er for barnet, vennskap skaper trygghet, glede og utvikling.

Vi skal være gode rollemodeller

Vi skal gå foran som gode og trygge eksempler, lede an i lek og moro, og bruke vår profesjonalitet og kompetanse til å ivareta, forstå, skape trygghet og varme.

Vi skal ha lekekompetanse

Vi skal være veiledere og pådrivere i å la leken komme først, og bruke leken til læring og mestring.

Vi skal finne hverdagsmagi

De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont er noe av det som driver oss. Dette skal vi legge til rette for og være oppmerksomme på.

Vi skal se det beste i barnet ditt

Alle barn er unike, og alle har ulike styrker og egenskaper. Sammen med oss og de andre barna skal ditt barn oppleve glede og annerkjennelse

I Senterbarnehagen kommer alltid

     

Kvaliteten i barnehagen har sammenheng med sykefraværet

Når du skal velge barnehage bør du være opptatt av og spørre etter hvor høyt sykefraværet i barnehagen faktisk er. Det hjelper jo ikke å ha flinke ansatte dersom mange ansatte til enhver tid er borte fra jobben. Gjennomsnittlig sykefravær for norske barnehager er på ca 11-12%.

FUS har redusert sykefraværet årlig siden 2016 ned til ca 8 %, og alle FUS barnehager jobber systematisk for å nå målet vårt på 4,5 %. Vær nysgjerrig på hvordan barnehagen satser på forbedring av arbeidsmiljø og tidlig tilrettelegging for at faste ansatte som kjenner barna kommer på jobb hver dag. Stabilitet i personalgruppa påvirker kvaliteten på omsorgen. Ansatte skal kjenne barnet ditt godt for å kunne forstå dets små, nesten usynlige signaler og behov for støtte og utfordringer.

Senterbarnehagen var den første barnehagen som ble tildelt FUS-kjeden sitt nærværsdiplom. I 2018 hadde vi et nærvær på over 95,5%, noe som er FUS-kjeden sitt mål for alle FUS-barnehagene. Vi har med andre ord et høyt nærvær av faste ansatte på jobb - hver dag!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sommerfuglene
Pedagogisk leder:
Rikke Nilsen
Tlf: 41534606
rikke.nilsen@bhg.no
Larvene
Pedagogisk leder:
Hilde Kongsrud
Tlf: 41534605
hilde.kongsrud@bhg.no