Hopp til innhold

Senterbarnehagen FUS

Senterbarnehagen FUS as

I Senterbarnehagen møter barna glade, motiverte og omsorgsfulle og voksne. Barna får sunn og god mat, nok hvile og opplever trygghet og forutsigbarhet hver dag. Vi har særlig fokus på en god start når nye barn begynner hos oss. Vi setter av ekstra god tid og har en fast voksen som blir spesielt godt kjent med barnet og dets familie.

Vi har lekne og motiverte ansatte som byr på seg selv og trives i jobben. Det er viktig for oss å ha gode relasjoner til alle som er en del av barnehagen. Gjennom et nært samarbeid med foreldrene skaper vi sammen optimale utviklingsmuligheter for barna. Det å gjøre barna trygge og selvstendige før skolestart er viktig. Vi har et inkluderende og trygt læringsmiljø i barnehagen der alle barn blir sett og får medvirke i utformingen av innholdet i hverdagen.

Sammensetningen av barn og ansatte gjenspeiler mangfoldet i nærmiljøet, og systematisk språkarbeid er en viktig grunnstein i vårt arbeid. Barna blir servert mat som inneholder gode byggeklosser for hjerne og kropp, slik at evne til læring, konsentrasjon, glede og humor, fysisk aktivitet og god samhandling optimaliseres. Barnehagen ligger sentralt på Fjell i Drammen, med nærhet til skog og mark som vi er flittige brukere av.

Hos oss bygges en solid grunnmur i barnet som gir gode forutsetninger i møte med livet etter barnehagen.

Besøk vår facebookside. Se link til høyre for bilde.

Senterbarnehagen - Trykk her for introduksjonsfilm fra vår barnehage

Senterbarnehagen var den første barnehagen som ble tildelt FUS-kjeden sitt nærværsdiplom. I 2018 hadde vi et nærvær på over 95,5%, noe som er FUS-kjeden sitt mål for alle FUS-barnehagene. Vi har med andre ord et høyt nærvær av faste ansatte på jobb - hver dag!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sommerfuglene
Avdelingsleder:
Rikke Nilsen
Tlf: 41534606
sommerfuglene.senterbarnehagen@bhg.no
Larvene
Avdelingsleder:
Hilde Kongsrud
Tlf: 41534605
larvene.senterbarnehagen@bhg.no