Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Sjølyst FUS barnehage

Velkommen til Sjølyst FUS barnehage! I fantastiske omgivelser ved kanten av Trondheimsfjorden tryller vi frem hverdagsmagi med Malviks mest fantastiske unger - hver eneste dag. Barnehagen består av til sammen 4 avdelinger, hvorav tre er lokalisert i hovedhuset på Hundhamaren, og en finnes på naturskjønne Malvikodden. I Sjølyst FUS barnehage er leken barnets viktigste læringsarena. Gjennom aktive og tilstedeværende voksne og et godt tilrettelagt fysisk miljø skal barna få det beste utgangspunkt for omsorg, lek, læring og danning. Vi bygger robuste barn, som har omsorg for hverandre og for naturen som omgir oss. Vi mener at det viktigste vi kan sende med barna videre inn i skolen er nettopp dette; gode sosiale ferdigheter, trygghet på seg selv og sin egen verdi, selvstendighet og evne til empati. I Sjølyst FUS barnehage møter barna ansatte med høy faglig kompetanse og solid erfaringsbakgrunn. Over 50% av våre ansatte er utdannede pedagoger på bachelor eller master-nivå, og alle ansatte deltar kontinuerlig i felles kompetanseutvikling innen pedagogikk og utviklingspsykologi. Men først og fremst vil du møte ansatte som har genuin interesse for arbeidet sitt, som møter barnet med nysgjerrighet, varme og omsorg, og som setter - Barnet først!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sjøstjerna
Avdelingsleder:
Elisabeth Utheim Johnsen & Tove Haugan
Tlf: 46846948
sjostjerna.sjolyst@bhg.no
Blekkspruten
Avdelingsleder:
Ingrid Wulvik
Tlf: 46849979
blekkspruten.sjolyst@bhg.no
Kråkebollen
Avdelingsleder:
Siv Anett Haugen
Tlf: 46846958
krakebollen.sjolyst@bhg.no
Malvikodden
Avdelingsleder:
Marianne Bangsund & Torill Hanssen
Tlf: 94830229
Malvikodden@outlook.com