Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Sjøskogbekken FUS barnehage

Sjøskogbekken FUS barnehage ligger midt på Ranheim. Vi hører til FUS kjeden, som er en av Norges største private barnehagekjeder, med 175 barnehager i hele landet.

Vi er en 4 avdelings barnehage med plass til 80 barn i alderen 1-5 år. Åpningstiden er 06:45 - 17:15 og vi har åpent hele året, bortsett fra 2 uker som sommeren. Barnehagen har vært i drift siden 2005. Vi har en stabil og god personalgruppe..

Gjennom årlig foreldreundersøkelse blant foresatte, er vi kåret til en av de beste FUS-barnehagene i landet. Hos oss kommer barnet først! Hos oss får barna medvirke i hverdagen og vi gir de ansvar tilpasset sitt ståsted. Vi støtter barna til å handle omsorgsfullt. De skal veiledes til å lede seg selv på en god måte gjennom å utvikle sin lekekompetanse, som vi kaller egenledelsesferdigheter. Barn liker å delta i hverdagslige gjøremål og vi er opptatt av å gi barna mestringsopplevelser gjennom å klare selv i hverdagsaktiviteter og i lek.

Vi har fokus på leken som barnets viktigste læringsarena og legger til rette for en god og inkluderende lekekultur.

Våre verdier er: GLØDENDE -SKAPENDE - TILSTEDEVÆRENDE

Du finner oss også på

instagram.com/sjoskogbekkenfus

facebook.com/sjoskogbekken

Søk barnehageplass

Avdelinger

Andungen
Tlf: 45480830
andungen.sjoskogbekken@bhg.no
Småbarn
Gåsungen
Tlf: 45481330
gasungen.sjoskogbekken@bhg.no
Småbarn
Hvitveisen
Tlf: 45479797
hvitveisen.sjoskogbekken@bhg.no
Storbarn
Bekkeblomen
Tlf: 45481233
bekkeblomen.sjoskogbekken@bhg.no
Storbarn