Hopp til innhold

Sjøskogbekken FUS barnehage

Sjøskogbekken FUS barnehage ligger midt på Ranheim. Vi hører til FUS kjeden, som er en av Norges største private barnehagekjeder, med 175 barnehager i hele landet.

Vi er en 4 avdelings barnehage med plass til 80 barn i alderen 1-5 år. Åpningstiden er brukervennlig; 06.45 - 17.15 og vi har åpent hele året, bortsett fra 2 uker som sommeren. Barnehagen har vært i drift siden 2005. Vi har en stabil og god personalgruppe..

Gjennom årlig foreldreundersøkelse blant foresatte, er vi kåret til en av de beste FUS-barnehagene i landet. Hos oss kommer barnet først! Hos oss får barna medvirke i hverdagen og vi gir de ansvar tilpasset sitt ståsted. Vi støtter barna til å handle omsorgsfullt. De skal veiledes til å lede seg selv på en god måte gjennom å utvikle sin lekekompetanse, som vi kaller egenledelsesferdigheter. Barn liker å delta i hverdagslige gjøremål og vi er opptatt av å gi barna mestringsopplevelser gjennom å klare selv i hverdagsaktiviteter og i lek.

Vi har fokus på leken som barnets viktigste læringsarena og legger til rette for en god og inkluderende lekekultur.

Våre verdier er: GLØDENDE -SKAPENDE - TILSTEDEVÆRENDE

Søk barnehageplass

Avdelinger

Andungen
Tlf: 45480830
andungen.sjoskogbekken@bhg.no
Småbarn
Gåsungen
Tlf: 45481330
gasungen.sjoskogbekken@bhg.no
Småbarn
Hvitveisen
Tlf: 45479797
hvitveisen.sjoskogbekken@bhg.no
Storbarn
Bekkeblomen
Tlf: 45481233
bekkeblomen.sjoskogbekken@bhg.no
Storbarn