Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Skorvane FUS barnehage

Skorvane FUS barnehage as

Skorvane FUS er en trivelig nærmiljø barnehage med fin beliggenhet i naturen og med utsikt til barneskolen. 01.08.18 åpnet vi i nytt bygg med 3 småbarns avdelinger og 3 storbarns avdelinger. Vi har også 1 avdeling på Strøno barneskule.

Hverdagen tilbringer barna med faste, stabile og dyktige ansatte. Vi jobber med språkløyper og DUÅ (de utrolige årene). I tillegg leker vi oss gjennom rammeplanen og de ulike fagområdene. Vi satser mye på tilvenningsperioden for både barn, foresatte og ansatte. Derfor har vi laget en egen handlingsplan for dette. Her har vi lagt inn lekeavtaler fra dere takker ja til plassen og frem til dere starter. Dersom du ønsker å vite mer om hvem vi er, så er det bare å ta kontakt og komme innom oss. Vi snakkes :-)

Avdelinger

Myrull
Avdelingsleder:
Kjersti Fosse Strønen
Tlf: 90821348
myrull.skorvane@bhg.no
Morkel
Avdelingsleder:
Liv Wallem Aspaker
Tlf: 90849125
morkel.skorvane@bhg.no
Dypeskogen
Avdelingsleder:
Anne Moberg
Tlf: 90847529
dypeskogen.skorvane@bhg.no
Kong Trerot (Strøno)
Avdelingsleder:
Kristina Marie Tvedt
Tlf: 97660887
strono.skorvane@bhg.no
Mosetussene
Avdelingsleder:
Sandra Landaas Reksten
Tlf: 90787296
mosetussene.skorvane@bhg.no
Lurven
Avdelingsleder:
Yasmin Moen
Tlf: 90806460
lurven.skorvane@bhg.no
Lyngtuslerne
Avdelingsleder:
Jeanette Stange Halhjem
Tlf: 90818465
lyngtuslerne.skorvane@bhg.no