Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Snarveien FUS barnehage

Avdelinger

Alv
Pedagogisk leder
Aase M Hansen
Tlf: 90814308
aase.hansen@bhg.no
Alvarin
Pedagogisk leder
Karianne Magnussen
Tlf: 90829466
karianne.magnussen@bhg.no
Gandalv
Pedagogisk leder
Hilde Tilleraas
Tlf: 90876790
hilde.tilleraas@bhg.no
Lodbrok
Pedagogisk leder
Jon Eivind Svendsen
Tlf: 90611698
jon.svendsen@bhg.no
Helsing
Pedagogisk leder
Tine Kolshus
Tlf: 90861903
tine.kolshus@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Hege Evensen

Daglig leder

Jobbet i barnehagen siden 2010.

Utdannet barnehagelærer i 1994 med videreutdanning i spesialpedagogikk, ledelse, veiledning og småskolepedagogikk.

Jobber for kvalitet i alle ledd og at barn, foreldre og ansatte opplever en positiv og utviklende barnehage.

Morten Halvorsen

Barnehagelærer på Gandalv.

Jobbet i barnehagen siden 2006

Utdannet barnehagelærer i 2006.

Brenner for å gjøre barn til den beste utgaven av seg selv gjennom gode relasjoner og tilstedeværelse.

Marianne Raadahl Sletten

Fagarbeider på Lodbrok. Verneombud.

Jobbet i barnehagen siden 2007

Videreutdanning: Barn med særskilte behov.

Brenner for tidlig innsats, og se hvert enkelt barn som enkeltindivid. Være en tilstedeværende voksne for å veilede på en god måte.

Linda M Haslie

Fagarbeider på Lodbrok

Jobbet i barnehagen siden 2008.

Jeg ønsker å bidra til at barna skal ha et godt selvbilde og tenke at jeg er god nok!

Renate Guttormsen

Assistent på Lodbrok

Jobbet i barnehagen siden 2013.

Opptatt av at hverdagen i barnehagen skal være uten stress og ha tid til den gode hverdagen. Veldig glad i forming, kreativitet og skaperglede.

Karianne Magnussen

Pedagogisk leder på Alvarin. CLASS observatør - Toddler.

Jobbet i barnehagen siden 2006

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og småskolepedagogikk.

Opptatt av å skape trygge, gode relasjoner til barn og foreldre. Samt en hverdag fylt med glede og humor.

Tina Lorentzen

Barnehagelærer på Alvarin (Permisjon 2023-24)

Jobbet i barnehagen siden 2011

Utdannet barnehagelærer i 2020

Brenner for at barn skal oppleve og lære livsglede og egenverdi i barnehagen. Slik at de har forutsetning for å være glad i seg selv gjennom livet.

Ansvarlig for prosjektet barnehagepuls.

Janne A Eriksen

Fagarbeider på Alvarin

Jobbet i barnehagen fra 2005.

Videreutdanning: Barn med særskilte behov.

Jeg brenner for at vi skal ha det morsomt sammen. Dagene skal bestå av latter, glede og gode relasjoner. Ingenting er bedre enn barnelatter.

Ann-Kristin Thime

Assistent på Alvarin.

Jobbet i barnehagen siden 2010.

Er opptatt av å skape trygghet og at det skal føles godt å levere barnet hos oss.

Aase M Hansen

Pedagogisk leder på Alv

Jobbet i barnehagen siden 2008.

Utdannet barnehagelærer i 1990. Videreutdanning: Naturfag og matematikk i barnehagen.

Jeg brenner for at barna skal få leke og utforske i trygge og gode omgivelser sammen med tilstedeværende og engasjerte voksne.

Marius Arnesen

Barnehagelærer på Alv

Jobbet i barnehagen siden 2019

Utdannet barnehagelærer i 2019.

Brenner for musikk og dens unike egenskap til å utvikle kommunikasjon, relasjoner, språk, fellesskap og skape stemning. Brenner og for barns kroppslige utfoldelse og utforskning.

Bjørg-Eva Ravneng

Fagarbeider på Alv

Jobbet i barnehagen siden 2005

Jeg brenner for å skape en god og trygg relasjon til barn og foreldre. Se hvert enkelt barn som enkeltindivid. Skape hverdagsmagi sammen med barna.

Gina C Karlsen

Assistent på Alv

Jobbet i barnehagen siden 2006.

Brenner for kreativitet, skaperglede, fantasi og egne uttrykk. Opptatt av at alle barn skal føle seg sett og anerkjent for den de er.

Hilde Tilleraas

Pedagogisk leder på Gandalv

Jobbet i barnehagen siden 2007.

Utdannet barnehagelærer i 1994.

Sertifisert COS-veileder (Trygghetssirkelen)

Jeg er opptatt av være en god voksen å blir utsatt for. Nær, trygg og god. Jeg blir til i møte med deg.

Nian Salim

Fagarbeider på Gandalv

Jobbet i barnehagen siden 2005.

Brenner for at barn opplever læring i det sosiale fellesskapet. Samtidig er det viktig at de utforske rog merstrer på egen hånd.

Tine Kolshus

Pedagogisk leder på Helsing

Jobbet i barnehagen siden 2006.

Utdannet barnehagelærer i 2002.

Jeg er opptatt av at barnehagen skal være et godt sted å være. Sang, musikk, språk og humor er viktige ingredienser i min hverdag i barnehagen.

Jon E Svendsen

Pedagogisk leder på Lodbrok.

Sertifisert TiK-veileder og CLASS-observatør.

Jobbet i barnehagen siden 2006. Utdannet barnehagelærer i 2013. 

Opptatt av at alle barn skal få utfordringer for både kropp og hjerne i hverdagen. Vi heier på alle som får til noe nytt, for mestringsfølelse er drivstoff for både barn og voksne.

Ann-Carin Fronth-Andersen

Fagarbeider på Helsing

Jobbet i barnehagen siden 2005.

Videreutdanning: Barn med særskilte behov.

Jeg ønsker at barna skal bli den beste utgaven av seg selv, og kjenne på mestring og fysisk utfoldelse.

Mayliss Bruun

Assistent på Helsing

Jobbet i barnehagen siden 2008.

Brenner for å ivareta og styrke barnas psykiske helse, samt fange de små øyeblikkene og skape hverdagsmagi.

Ansvarlig for prosjektet Barnehagepuls.

Caroline Dahl

Barnehagelærer på Alvarin

Utdannet barnehagelærer i 2023

Najmo Abukar

Barnehagelærer på Gandalv

Utdannet barnehagelærer i 2023

Shaima Abuljaas

Fagarbeider på Alv