Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Snarveien FUS barnehage

Avdelinger

Alv
Pedagogisk leder
Aase M Hansen
Tlf: 90814308
aase.hansen@bhg.no
Alvarin
Pedagogisk leder
Karianne Magnussen
Tlf: 90829466
karianne.magnussen@bhg.no
Gandalv
Pedagogisk leder
Hilde Tilleraas
Tlf: 90876790
hilde.tilleraas@bhg.no
Lodbrok
Pedagogisk leder
Jon Eivind Svendsen
Tlf: 90611698
jon.svendsen@bhg.no
Helsing
Pedagogisk leder
Tine Kolshus
Tlf: 90861903
tine.kolshus@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Hege Evensen

Daglig leder

Jobbet i barnehagen siden 2010.

Utdannet barnehagelærer i 1994 med videreutdanning i spesialpedagogikk, ledelse, veiledning og småskolepedagogikk.

Jobber for kvalitet i alle ledd og at barn, foreldre og ansatte opplever en positiv og utviklende barnehage.

Morten Halvorsen

Barnehagelærer på Gandalv.

Jobbet i barnehagen siden 2006

Utdannet barnehagelærer i 2006.

Brenner for å gjøre barn til den beste utgaven av seg selv gjennom gode relasjoner og tilstedeværelse.

Marianne Raadahl Sletten

Fagarbeider på Lodbrok. Verneombud.

Jobbet i barnehagen siden 2007

Videreutdanning: Barn med særskilte behov.

Brenner for tidlig innsats, og se hvert enkelt barn som enkeltindivid. Være en tilstedeværende voksne for å veilede på en god måte.

Linda M Haslie

Assistent på Lodbrok

Jobbet i barnehagen siden 2008

Renate Guttormsen

Assistent på Lodbrok

Jobbet i barnehagen siden 2013

Karianne Magnussen

Pedagogisk leder på Alvarin. CLASS observatør - Toddler.

Jobbet i barnehagen siden 2006

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og småskolepedagogikk

Tina Lorentzen

Barnehagelærer på Alvarin

Jobbet i barnehagen siden 2011

Utdannet barnehagelærer i 2020

Brenner for at barn skal oppleve og lære livsglede og egenverdi i barnehagen. Slik at de har forutsetning for å være glad i seg selv gjennom livet.

Ansvarlig for prosjektet barnehagepuls.

Janne A Eriksen

Fagarbeider på Alvarin

Jobbet i barnehagen fra 2005.

Videreutdanning: Barn med særskilte behov.

Ann-Kristin Thime

Assistent på Alvarin.

Jobbet i barnehagen siden 2010

Aase M Hansen

Pedagogisk leder på Alv

Jobbet i barnehagen siden 2008.

Utdannet barnehagelærer i 1990. Videreutdanning: Naturfag og matematikk i barnehagen

Marius Arnesen

Barnehagelærer på Alv

Jobbet i barnehagen siden 2019

Utdannet barnehagelærer i 2019

Bjørg-Eva Ravneng

Fagarbeider på Alv

Jobbet i barnehagen siden 2005

Jeg brenner for å skape en god og trygg relasjon til barn og foreldre. Se hvert enkelt barn som enkeltindivid. Skape hverdagsmagi sammen med barna.

Gina C Karlsen

Assistent på Alv

Jobbet i barnehagen siden 2006.

Hilde Tilleraas

Pedagogisk leder på Gandalv

Jobbet i barnehagen siden 2007.

Utdannet barnehagelærer i 1994.

Jeg er opptatt av være en god voksen å blir utsatt for. Nær, trygg og god. Jeg blir til i møte med deg.

Nian Salim

Fagarbeider på Gandalv

Jobbet i barnehagen siden 2005.

Brenner for at barn opplever læring i det sosiale fellesskapet. Samtidig er det viktig at de utforske rog merstrer på egen hånd.

Tiril Fronth-Andersen

Assistent på Alvarin.

Jobbet i barnehagen siden 2014.

Opptatt av at barna skal få undre seg i et trygt miljø. Barna skal få oppleve mestring og utfordringer for kropp og sjel. Gi barna hverdagsmagi.

Elif Kõfteci

Assistent på Gandalv

Jobbet i barnehagen siden 2019.

Brenner for å skape sammen med barna og følge opp deres utvikling. Liker å lære sammen med barna.

Tine Kolshus

Pedagogisk leder på Helsing

Jobbet i barnehagen siden 2006.

Utdannet barnehagelærer i 2002.

Jon E Svendsen

Pedagogisk leder på Lodbrok.

Sertifisert TiK-veileder og CLASS-observatør.

Jobbet i barnehagen siden 2006. Utdannet barnehagelærer i 2013. 

Opptatt av at alle barn skal få utfordringer for både kropp og hjerne i hverdagen. Vi heier på alle som får til noe nytt, for mestringsfølelse er drivstoff for både barn og voksne.

Ann-Carin Fronth-Andersen

Fagarbeider på Helsing

Jobbet i barnehagen siden 2005.

Videreutdanning: Barn med særskilte behov

Mayliss Bruun

Assistent på Helsing

Jobbet i barnehagen siden 2008.

Brenner for å ivareta og styrke barnas psykiske helse, samt fange de små øyeblikkene og skape hverdagsmagi.