Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Snarveien FUS barnehage

Snarveien FUS barnehage as

Snarveien FUS barnehage åpnet i August 2005. Barnehagen har 29 små og 54 store barn fordelt på 5 avdelinger; Alv og Alvarin som er for 0-4 år og Gandalv, Helsing og Lodbrok som er for 3-5 år. Navnene på avdelingene er fra norrøn sagnhistorie fra området her.

Vi er en barnehage som har stor bredde på aktiviteter, imotsetning til et spisset pedagogisk tilbud. Vi vil levere et tilbud som oppleves trygt og profesjonelt. Personalet er barnehagens viktigste ressurs for god kvalitet, og Snarveien FUS barnehage har et meget kompetent personale.

Vi ligger rett bak Sparta Amfi og vi er der en gang i uken på skøyter på vinterstid. Vi har et stort og flott uteområde, som vi mener er Sarpsborgs fineste. Vi har over flere år hatt et overordnet satsningsområde som er; Tid til den gode hverdagen. Vi ønsker å være motpol til et ellers stressende samfunn. Vi organiserer dagene slik at gruppene blir minst mulig, voksne skal være mest mulig tilgjengelig og deltakende, og vi skal ha ro rundt aktiviteter. Færrest mulig overganger, og mest mulig tid til enkeltbarnet er vår filosofi. Den magiske leken skal få lov til å blomstre.

Andre satsningsområder som er felles for alle FUS barnehager er Barnet først og Egenledelse i lek og læring. (Se FUS.no)

Søk barnehageplass

Avdelinger

Alv
Pedagogisk leder
Aase M Hansen
Tlf: 90814308
alv.snarveien@bhg.no
Alvarin
Pedagogisk leder
Karianne Magnussen
Tlf: 90829466
alvarin.snarveien@bhg.no
Gandalv
Pedagogisk leder
Hilde Tilleraas
Tlf: 90876790
gandalv.snarveien@bhg.no
Lodbrok
Pedagogisk leder
Morten Halvorsen
Tlf: 90611698
lodbrok.snarveien@bhg.no
Helsing
Pedagogisk leder
Tine Kolshus
Tlf: 90861903
helsing.snarveien@bhg.no