Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilknytning og trygghetssirkel

TILKNYTNING

Vi i Storafjellet FUS barnehage ønsker at 1. åringer som kommer til oss skal få en best mulig start på den nye epoken som barnehagebarn.

Den viktigste tilknytningen barnet har er til sine foreldre. Den danner den viktigste rammen rundt barnets utvikling.

For et lite barn kommer trygghet først. Menneskebarnet kommer til verden med et innebygget og automatisk «program» for å søke trygghet og beskyttelse. Barnet trenger å motta omsorg og vi voksne må gi barnet den omsorgen det trenger.

Trygghetssirkelen er en god modell som viser barnets behov for tilknytning og en trygg havn, samtidig som barnet har et behov for å utforske, erobre og mestre verden. Når barnet utforsker kan det ha behov for å komme tilbake til en trygg base.

                Trygghetssirkel

                                           ALLTID: vær STØRRE, STERKERE, KLOKERE og GOD.

                                                      Når det er mulig: følg barnets behov.

                                                      Når det er nødvendig: ta ledelsen.

Hos oss tilbyr vi:

Samtale før barnet starter i barnehagen.

For vi kan bli bedre kjent med forventninger og behov dere som foreldre- og barnet har.

Mulighet for flere besøk i barnehagen før oppstart

For barnet kan bli kjent med lokalene og de ansatte før oppstart

  Foreldreaktiv tilvenning

  Det anbefales at foreldrene er med de 5 første dagene i barnehagen, og at dere selv som foreldre er aktive sammen med sitt barn; i lek, i måltid og stell, evt også soving (legger og tar opp barnet ditt) dette er spesielt viktig for barn under 3 år.

  Hensikten er at barna skal få god tid på å bli kjent i nye omgivelser, bli gradvis kjent med sin primærkontakt og de andre barna i barnehagen.

  Foreldresamarbeidet får en god start ved at foreldrene selv har en aktiv rolle, og blir trygge i forhold til det daglige livet i barnehagen.

  Barnets rutiner og behov er viktige.

  Vi vil legge til rette for individuelle behov for mat, hvile og omsorg. Vi har ikke en månedsplan vi må følge, heller ikke fastlåste spise- og hviletider. Vi vil legge til rette for hvert enkelt barn.

  Vi vet at små barn er tjent med å være i mindre grupper både i forhold til stimuli, trygghet og forutsigbarhet. Vi legger derfor til rette for lek, turer, måltid o.a. i mindre og tilrettelagte grupper med kvalifiserte voksne.