Hopp til innhold

Storafjellet FUS barnehage

Se hvordan vi har det i Storafjellet FUS barnehage

Lek er barns arbeid og det viktigste de foretar seg i løpet av sin hverdag. Derfor er leken utgangspunkt for alt vi gjør her i barnehagen. VI SETTER LEKEN FØRST. En viktig forutsetning for leken er trygge barn. Og mange barn starter gjerne i barnehagen som 1 åringer.

Vi vil gi barna en best mulig start på barnehagetiden ved å:

Tilrettelegge for de individuelle behov, som mat, hvile og omsorg Tilvenning som er tilpasset hvert enkelt barn Primærkontakt for barnet den første tiden Kvalifiserte ansatte som vet å etablere tillitt og trygghet

Vi tilbyr også:

Åpningstid: 06.30 - 17.00 3-, 4-, og 5 dagers plass med fritt valg av dager. Egen kokk, hvor barna er deltakende. Fine turområder. Personalgruppe med erfarne, unge, kvinner og menn. Deltakelse i internasjonalt forskningsprosjekt om språkutvikling og gode barnehager for barn i Norge (GoBan) samt «Starting Strong» -et forskningsprosjekt gjennom OECD.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Alex Markwick
Daglig leder

Tlf: 95 16 56 69
E-post: dl.storafjellet@bhg.no

Avdelinger

Hunnaberget
Tlf: 51454090
Kodleberget
Tlf: 51454090