Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00

 Kontakt

Anne-May Støp
91 60 82 99
E-post

Velkommen til Tyristubben FUS barnehage sa

Avdelinger

NØTTELITEN
Avdelingsleder:
Stine Bekkelund
Tlf: 99214481
TROLLSKOGEN
Avdelingsleder:
Maren Banken
Tlf: 99214482
MAURTUA
Avdelingsleder:
Marte Nordtorpet
Tlf: 99214483

Vis alle

Ansatte

Lena Vålbekken

Pedagogisk medarbeider Trollskogen


Trygghet, omsorg og glede er viktige ting i mitt arbeid i barnehagen. Se hvert enkelt barn og veilede det gjennom de ulike følelsene.

Lasse Moen

Barnehagelærer MaurtuaUtdanning: Barnehagelærer

For meg handler det om de gode møtene sammen med barna. Se hvert barn for det det er, møte alle med omsorg og sammen skape en trygg og god arena for lek og læring.

Lene Sundeng

Ekstraressurs Trollskogen


Humor, latter og de rolige stundene sammen med barna, samtidig som å være en ladestasjon og trygg voksen er viktig for meg

Anne-May Støp

Daglig lederUtdanning: Barnehagelærer

Videreutdanning: Endringskompetanse, Nasjonal lederutdanning og Juss for ledere

Med barnet først som rettesnor og øverste tanke, er jeg opptatt av å legge til rette for at hvert enkelt barn får mulighet til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv og bli en robust livsmestrer på sikt. Da er det viktig å legge til rette for at ansatte kan tilegne seg nødvendig kunnskap om veien dit. Her er også relasjoner og 24/7-mennesket viktige ting i mitt arbeid. Sammen med oss og andre barn i barnehagen skal ditt barn følge trygghet og tilhørighet.

Erik Nyqvist

Barne- og  ungdomsarbeider

Stine Bekkelund

Pedagogisk leder NøttelitenUtdanning: Barnehagelærer

"Det er viktig for meg å være en god rollemodell som viser at jeg setter barnet først. Trygghet og tilstedeværelse i hverdagen sammen med barna og kollegaene er også noe jeg mener er viktig, sammen med et åpent og godt foreldresamarbeid."

Marte Nordtorpet

Pedagogisk leder MaurtuaUtdanning: Barnehagelærer

Jeg brenner for at alle barn skal kjenne trygghet, trivsel og tilhørighet. Å legge til rette for god utvikling av barns språk- /lekekompetanse og sosiale ferdigheter ligger mitt hjerte nært sammen med god og åpen dialog med foreldre og kollegaer.

Mona Bakåsmoen

Pedagogisk medarbeider NøttelitenJeg er veldig glad i jobben min og er opptatt av at barna skal være i trygge og i utviklende omgivelser da de er i barnehagen. Varme og humor er også viktig for meg.

Pia Haldammen

Barn- og ungdomsarbeider NøttelitenUtdanning: Barn- og ungdomsarbeider
 
"Det er viktig for meg at barna opplever meg som en trygg, omsorgsfull og tilstedeværende voksen. Jeg ønsker å bidra til at de små menneskene jeg omgås hver dag, skal få en solid og stabil grunnmur å bygge livet sitt på."

Maren Banken

Pedagogisk leder TrollskogenUtdanning: Barnehagelærer
Videreutdanning i småbarnspedagogikk og EQ
Jeg synes det er viktig å se barnet innenfra og forstå at det alltid er en grunn til at barn er som de er. Barn er ikke vanskelige, de har det vanskelig. Jeg er også opptatt av det emosjonelle og kjenner et engasjement for barn som ikke passer inn i "boksen".

Inger Midtli

Barnehagelærer TrollskogenUtdannning: Barnehagelærer

Lek, formingsaktiviteter og musikk er viktig for meg. Latter, humor og trygg veiliedning gir rammen for gode relasjoner.

Gunn Helen Kjensmo

Barn- og ungdomsarbeider TrollskogenUtdanning: Barn- og ungdomsarbeider
Videreutdanning spes.ped. for barn- og ungd. arbeider

Jeg er veldig interessert i menneskeheten og jeg er en livsnyter og naturelsker. Anerkjennende tilnærming til barn er av stor viktighet for meg.

Stine Olsen

Barnehagelærer NøttelitenUtdanning: Barnehagelærer

CLASS-ressursperson, PreK

Jeg er opptatt av å være tilstedeværende for barna, og en trygg havn som skaper glede i hverdagen, men også et fang å komme til. Det er viktig for meg å være med barna i her og nå situasjonene, og jeg har fokus på barns medvirkning - slik at de føler at det de sier har en betydning, og er med på å skape en god barnehagehverdag.

Heidi Skårderud

Barn- og ungdomsarbeider MaurtuaUtdanning: Barn- og ungdomsarbeider

Jeg ønsker å være den voksne som ser og hører alle barn slik det er. Sammen med barna er jeg den som har et trygt fang, den som utforsker og er nysgjerrig sammen med barna, eller den som plutselig rapper tullesanger og lager fantasifortellinger.

Nina Ryen

Barn- og ungdomsarbeider Maurtua


Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider

Opptatt av uteliv og de gode samtalene med barna. Utforske, filosofere og undre seg over at ting er som de er.