Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00

 Daglig leder

Anne-May Støp
91 60 82 99
E-post

Velkommen til Tyristubben FUS barnehage sa

Avdelinger

NØTTELITEN
Avdelingsleder:
STINE BEKKELUND
Tlf: 99214481
TROLLSKOGEN
Avdelingsleder:
MAREN BANKEN
Tlf: 99214482
MAURTUA
Avdelingsleder:
LINE SVARTVADET-JAKOBSEN
Tlf: 99214483

Vis alle

Ansatte

Anne Randi Wolden Blomquist
Barn- og ungdomsarbeider på Nøtteliten Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider
Lena Vålbekken

Pedagogisk medarbeider på Trollskogen

Lasse Moen

Barnehagelærer

Utdanning:
Barnehagelærer

Lene Sundeng

Pedagogisk medarbeider

Anne-May Støp

Daglig leder

Utdanning:
Barnehagelærer
Videreutdanning: Endringskompetanse og nasjonal lederutvikling

Med barnet først som rettesnor og øverste tanke, er jeg opptatt av å legge til rette for at hvert enkelt barn får mulighet til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv og bli en robust livsmestrer på sikt. Da er det viktig å legge til rette for at ansatte kan tilegne seg nødvendig kunnskap om veien dit. Her er også relasjoner og 24/7-mennesket viktige ting i mitt arbeid. Sammen med oss og andre barn i barnehagen skal ditt barn følge trygghet og tilhørighet.

Stine Bekkelund

Pedagogisk leder på NøttelitenUtdanning:
Barnehagelærer"Det er viktig for meg å være en god rollemodell som viser at jeg setter barnet først. Trygghet og tilstedeværelse i hverdagen sammen med barna og kollegaene er også noe jeg mener er viktig, sammen med et åpent og godt foreldresamarbeid."

Marte Nordtorpet

Barnehagelærer på Nøtteliten

Utdanning:
Barnehagelærer


"Jeg brenner for at alle barn skal kjenne trygghet, trivsel og tilhørighet. Å legge til rette for god utvikling av barns språk- /lekekompetanse og sosiale ferdigheter ligger mitt hjerte nært sammen med god og åpen dialog med foreldre og kollegaer."

Mona Bakåsmoen

Pedagogisk medarbeider på Nøtteliten

" Jeg er veldig glad i jobben min og er opptatt av at barna skal være i trygge og utviklende omgivelser da de er i barnehagen. varme og humor er også viktig for meg."

Pia Haldammen

Barn- og ungdomsarbeider på Nøtteliten


Utdanning:
Barn- og ungdomsarbeider


"Det er viktig for meg at barna opplever meg som en trygg, omsorgsfull og tilstedeværende voksen. Jeg ønsker å bidra til at de små menneskene jeg omgås hver dag, skal få en solid og stabil grunnmur å bygge livet sitt på."

Maren Banken

Pedagogisk leder på Trollskogen


Utdanning:
Barnehagelærer
Videreutdanning i småbarnsped.


"Jeg synes det er viktig å se barnet innenfra og forstå at det alltid er en grunn til at barn er som de er. Barn er ikke vanskelige, de har det vanskelig. Jeg er også opptatt av det emosjonelle og kjenner et engasjement for barn som ikke passer inn i "boksen"."

Inger Midtli

Barnehagelærer på Trollskogen


Utdannning:

Barnehagelærer

Gunn Helen Kjensmo

Barn- og ungdomsarbeider på Trollskogen

Utdanning:
Barn- og ungdomsarbeider
Videreutdanning spes.ped. for barn- og ungd. arbeider

"Jeg er veldig interessert i menneskeheten og jeg er en livsnyter og naturelsker. Anerkjennende tilnærming til barn er av stor viktighet for meg."

Heidi Kornstad

Pedagogisk medarbeider på Trollskogen

Utdanning:
Helsefagarbeider
Videreutdanning spes.ped for barn- og ungd.arbeider

"Det er viktig for meg å legge til rette for at barn skal få utforske sin kreativitet. Trygghet og tilstedeværelse i hverdagen sammen med barna er også egenskaper jeg setter høyt."

Line Svartvadet-Jakobsen

Pedagogisk leder på Maurtua

Utdanning:
Barnehagelærer
Videreutdanning i spesialpedagogikk

"For meg er det viktig å kunne gi barna en trygg og god barnehagedag hvor de blir sett og møtt som den de er. Fantasi og kreativitet er viktige momenter, sammen med å skape et miljø med hverdagsmagi og gode relasjoner for alle."

Stine Olsen

Barnehagelærer på Maurtua

Utdanning:
Barnehagelærer

"Jeg er opptatt av å være tilstedeværende for barna, og en trygg havn som skaper glede i hverdagen, men også et fang å komme til. Det er viktig for meg å være med barna i her og nå situasjonene, og jeg har fokus på barns medvirkning - slik at de føler at det de sier har en betydning, og er med på å skape en god barnehagehverdag."

Heidi Skårderud

Barn- og ungdomsarbeider på Maurtua

Utdanning:
Barn- og ungdomsarbeider

"Jeg ønsker å være den voksne som ser og hører alle barn slik det er. Sammen med barna er jeg den som har et trygt fang, den som utforsker og er nysgjerrig sammen med barna, eller den som plutselig rapper tullesanger og lager fantasifortellinger.

Nina Ryen

Barn- og ungdomsarbeider på Maurtua

Utdanning:
Barn- og ungdomsarbeider